кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

          

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКАМ ПРАЦІ
(бакалавр)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА»

Директор з персоналу – це керівник з професійним щастям та командним успіхом.

Людина, яка має лідерську позицію і сприяє реалізації стратегічних цілей підприємства завдяки ефективному використанню кадрового потенціалу, знає всіх працівників на підприємстві і вміє досягати результатів! Людина, яка вивчила економіку, психологію, вміє виступати перед публікою, може розробити мотиваційну програму, захистити інтереси працівників, знає, як відбирати персонал і де його шукати, вміє створювати бренди і гуртувати команду! Людина, яка мріє про велике, про власні досягнення, амбітна, з впевнено поставленими цілями у житті!

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ:

https://vstup.puet.edu.ua/spec/upravlinnya-personalom-ta-ekonomika-pratsi/

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

МЕНЕДЖМЕНТ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
(бакалавр)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Хто такий HR-менеджер? Людина, яка має лідерську позицію і сприяє реалізації стратегічних цілей підприємства завдяки ефективному використанню кадрового потенціалу, знає всіх працівників на підприємстві і вміє досягати результатів! Людина, яка вивчила економіку, психологію, вміє виступати перед публікою, може розробити мотиваційну програму, захистити інтереси працівників, знає, як відбирати персонал і де його шукати, вміє створювати бренди і гуртувати команду! Людина, яка мріє про велике, про власні досягнення, амбітна, з впевнено поставленими цілями у житті!

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ:

ttps://vstup.puet.edu.ua/spec/menedzhment-lyudskyh-resursiv/

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКАМ ПРАЦІ
(магістр)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА»  

У сучасних умовах господарювання визначальною цінністю будь-якого підприємства є людина: з пасивного виконавця працівник перетворюється на активного учасника виробництва, що може й бажає брати участь в управлінні, прийнятті рішень, продуктивності нових ідей.

Хто може знайти своє місце в роботі з персоналом? Це люди, які не мислять життя без комунікації або можливості багато думати й аналізувати, творчої роботи або роботи, заснованої на чітких правилах, у цій сфері знайдеться не один варіант реалізації своїх професійних устремлінь.

Особливості роботи з персоналом залежать і від підприємства (організації, установи). Випускники можуть обіймати посади керівників підприємства у різних сферах економічної діяльності. Спеціалістів з управління персоналом потребують кадрові агентства, тренінг-компанії або консалтингові агентства, що спеціалізуються на роботі з персоналом, органи державної влади тощо.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ:

https://vstup.puet.edu.ua/spec/upravlinnya-personalom-ta-ekonomika-pratsi-magistr/

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Місцеве самоврядування
(магістр)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Місцеве самоврядування – це «право і спроможність органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення» (за Європейською хартією місцевого самоврядування).

Сучасна ефективна діяльність органів місцевого самоврядування неможлива без кадрів відповідної кваліфікації.

У сферу компетенцій фахівця зі спеціальності «Місцеве самоврядування» входить підготовка прийняття та організація виконання управлінських рішень, їх наукове, законодавче, кадрове, фінансове та інформаційне забезпечення; розробка документів економічного і соціального розвитку територій; підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації місцевої політики; вироблення практичних рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій; володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства; здійснення експертно-консультативної та дорадчої діяльності, пов’язаної з упровадженням демократичного врядування на територіальному рівні.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ:

https://vstup.puet.edu.ua/spec/mistseve-samovryaduvannya/