кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

          

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКАМ ПРАЦІ
(бакалавр)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА»

Директор з персоналу – це керівник з професійним щастям та командним успіхом.

Людина, яка має лідерську позицію і сприяє реалізації стратегічних цілей підприємства завдяки ефективному використанню кадрового потенціалу, знає всіх працівників на підприємстві і вміє досягати результатів! Людина, яка вивчила економіку, психологію, вміє виступати перед публікою, може розробити мотиваційну програму, захистити інтереси працівників, знає, як відбирати персонал і де його шукати, вміє створювати бренди і гуртувати команду! Людина, яка мріє про велике, про власні досягнення, амбітна, з впевнено поставленими цілями у житті!

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ:

https://vstup.puet.edu.ua/spec/upravlinnya-personalom-ta-ekonomika-pratsi/

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКАМ ПРАЦІ
(магістр)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА»  

У сучасних умовах господарювання визначальною цінністю будь-якого підприємства є людина: з пасивного виконавця працівник перетворюється на активного учасника виробництва, що може й бажає брати участь в управлінні, прийнятті рішень, продуктивності нових ідей.

Хто може знайти своє місце в роботі з персоналом? Це люди, які не мислять життя без комунікації або можливості багато думати й аналізувати, творчої роботи або роботи, заснованої на чітких правилах, у цій сфері знайдеться не один варіант реалізації своїх професійних устремлінь.

Особливості роботи з персоналом залежать і від підприємства (організації, установи). Випускники можуть обіймати посади керівників підприємства у різних сферах економічної діяльності. Спеціалістів з управління персоналом потребують кадрові агентства, тренінг-компанії або консалтингові агентства, що спеціалізуються на роботі з персоналом, органи державної влади тощо.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ:

https://vstup.puet.edu.ua/spec/upravlinnya-personalom-ta-ekonomika-pratsi-magistr/

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ (БАКАЛАВР)

В умовах інтеграції України до європейського економічного простору та сучасних глобалізаційних процесів актуалізується підготовка фахівців нового покоління, що спроможні ефективно управляти персоналом корпорацій на європейських та міжнародних ринках.

Студенти освітньої програми опановують digital технології управління персоналом, набувають сучасних HR компетенцій з можливістю поглибленого вивчення дисциплін іноземними мовами, культивують міжнародну мобільність в рамках закордонних стажувань, отримують досвід проектного менеджменту транскордонної співпраці. Поєднання таких компонент  дає можливість забезпечити підготовку конкурентного управлінця міжнародних корпорацій, що сприятиме прискоренню вітчизняних інтеграційних процесів та є унікальністю даної освітньої програми.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ:

https://vstup.puet.edu.ua/spec/upravlinnya-personalom-mizhnarodnyh-korporatsij-bakalavr/

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Місцеве самоврядування
(магістр)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Місцеве самоврядування – це «право і спроможність органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення» (за Європейською хартією місцевого самоврядування).

Сучасна ефективна діяльність органів місцевого самоврядування неможлива без кадрів відповідної кваліфікації.

У сферу компетенцій фахівця зі спеціальності «Місцеве самоврядування» входить підготовка прийняття та організація виконання управлінських рішень, їх наукове, законодавче, кадрове, фінансове та інформаційне забезпечення; розробка документів економічного і соціального розвитку територій; підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації місцевої політики; вироблення практичних рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій; володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства; здійснення експертно-консультативної та дорадчої діяльності, пов’язаної з упровадженням демократичного врядування на територіальному рівні.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ:

https://vstup.puet.edu.ua/spec/mistseve-samovryaduvannya/