кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» (бакалавр)

          

Ораторське мистецтво

Державна політика у сфері зайнятості та соціального захисту населення

Ринок праці

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Соціально-економічний розвиток

Кадрове адміністрування

Організація праці

Тренінг «Ефективність управлінських рішень»

Управління виробничими групами

Тренінг «Лідерство та управління командою»

Управління соціальними проектами

Управління командами

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Економіка управління персоналом

Управління персоналом

Нормування праці

Управління трудовим потенціалом

Управління поведінкою персоналу

Служба управління персоналом

Технології управління персоналом

Розвиток особистісного потенціалу

Соціальна відповідальність бізнесу

Управління кар’єрою персоналу

Історія та культура України

Іноземна мова за професійним спрямуванням