кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» (магистр)

          

Соціальна відповідальність

Менеджмент продуктивності

Стратегічне управління людськими ресурсами

Технології управління персоналом

Керівництво і конфліктологія

Методологія та організація наукових досліджень

Розвиток персоналу

Служба управління персоналом

Тренінг «Ефективність керівника та управління командою»

Тренінг «Ефективність розвитку персоналу»

Тренінг «Мотивація праці як механізм забезпечення якості трудового життя»

Маніпуляційна стійкість у ділових комунікаціях

Управління персоналом

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Корпоративна культура

Мікроекономіка і макроекономіка

Мотивація персоналу