кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми «Управління персоналом міжнародних корпорацій»

          

Вища та прикладна математика

Іноземна мова  I

Міжнародні HR-комунікації

Кадрове адміністрування

Українська мова за професійним спрямуванням

Тренінг «Соціально-економічний розвиток»

Політика зайнятості та ринок праці

Міжнародний HR

Етика ділового спілкування

Політика зайнятості та ринок праці