кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми «Місцеве самоврядування»

          

Основи лідерства

Виборча система на місцевому рівні

Державна політка у соціогуманітарній сфері

Інституційна економіка

Комунікації в публічному управлінні

Контролінг в системі місцевого самоврядування

Організація надання управлінських послуг населенню

Основи муніципального менеджменту

Планування розвитку територіальної громади

Політика і управління

Публічне управління

Ресурсний потенціал територіальної громади

Кадрова політика в системі місцевого самоврядування

Історія українського державотворення

Управління командами

Управління конфліктами