кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Науково-дослідна робота студентів

          

Вітаємо студентку ОП УПЕП, Кашубу Олену Анатоліївну, з перемогою у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці з науковою роботою «Залучення молодих фахівців – запорука ефективного розвитку бізнесу» Вдячні науковому керівнику д.е.н., професору, Костишиній Тетяні Адамівні  за підготовку та високий професіоналізм. Пишаємося.

          

Вітаємо найкращих учасників ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», секції "Лідерство та управління персоналом в XXI ст», ПУЕТ, 30 березня 2021 р.

Сертифікатами учасника(ці) секції нагороджено:

 • Кисіль Ліну Андріївну, УПЕП б-41 тема доповіді «Психологічна підтримка молоді в умовах пандемії»
 • Золотоверх Аміну Олександрівну, УПЕП б-31 тема доповіді «Сучасні підходи до побудови системи мотивування персоналу»
 • Булану Аліну Миколаївну, МЕН МЛР б-11, тема доповіді "Мобільність на ринку праці та її чинники"
 • Зюбан Элизавету Анатоліївну, БТ б-31, тема доповіді "Феномен лідерства в умовах невизначеності"
 • Родак Лесю Геннадіївну, МЕН МЛР б-11, тема доповіді «Внутрішньофірмовий ринок праці та його особливості»
 • Чекунова Ярослав Євгеновича, ЕК м-11, тема доповіді «Тренди бренда роботодавця в 2021 р.»

Дипломами нагороджено:

I ступеня

Бондарець Тетяну Геннадіївну, БТ б-31, тема доповіді «Принципи командної взаємодії в сучасних умовах»

II ступеня

Максимчук Поліна Василівна ФІЛ б-21, тема доповіді «Актуальні аспекти гендерної нерівності: причини та наслідки для сучасної економіки»

III ступеня

Шквира Андрія Григоровича, МЕН МЛР б-11, тема доповіді Створення ефективної команди: зарубіжний досвід

Бажаємо натхнення, креативних та плідних підходів в подальших наукових дослідженнях!!!

          

Вітаємо студентку 4 курсу Ліну Кисіль (науковий керівник к.е.н., доц. Степанова Л.В.), освітня програма Управління персоналом та економіка праці, яка єдина з Полтавський університет економіки і торгівлі #ПУЕТ  пройшла в І тур Стипендіальної програми Завтра.UA ! Бажаємо їй успіхів і перемоги!

          

Звіт по НДРС
за 2014-2015 навчальний рік

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ПУЕТ, ВНЗ УКРАЇНИ, ВНЗ ЗА КОРДОНОМ

Публікація тез

 1. Тремтій К.Ю. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці / К. Ю. Тремтій // Матеріали дванадцятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», 28 квітня 2015 року (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 2. Кущинський А.О. Грейдування – інноваційний підхід в оплаті праці / А.О. Кущинський // Матеріали дванадцятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», 28 квітня 2015 року (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 3. Сіврюк В. Р. Інноваційний підхід до діагностики соціального захисту вразливих верств населення в Україні / В. Р. Сіврюк // Матеріали дванадцятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», 28 квітня 2015 року (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 4. Кущинский А.О. Проблемы практического применения теорий управления персоналом в странах СНГ / А.О. Кущинский // Материалы XXXV международной научно-практической конференции для студентов и учащихся «Инновационный потенциал молодежи в современном мире», 5-7 мая 2015 года, Республика Беларусь (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 5. Сиврюк В. Р. Совершенствование использования рабочего времени руководителей сельскохозяйственных предприятий / В.Р. Сиврюк // Материалы XXXV международной научно-практической конференции для студентов и учащихся «Инновационный потенциал молодежи в современном мире», 5-7 мая 2015 года, Республика Беларусь (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 6. Тремтий Е.Ю. Перспективы увеличения производительности труда / Е.Ю. Тремтий // Материалы XXXV международной научно-практической конференции для студентов и учащихся «Инновационный потенциал молодежи в современном мире», 5-7 мая 2015 года, Республика Беларусь (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 7. Кущинський А.О. Оптимізація управління персоналом у сфері державної служби / А.О. Кущинський // Всеукраїнська студентська наукова конференція, присвячена 110-річчю від дня народження академіка АНУ і ВАСГНІЛ П.А. Власюка, 8-9  квітня 2015 року, Умань (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 8. Тремтій К.Ю. Вимірювання продуктивності праці / К.Ю. Тремтій // Всеукраїнська студентська наукова конференція, присвячена 110-річчю від дня народження академіка АНУ і ВАСГНІЛ П.А. Власюка, 8-9  квітня 2015 року, Умань (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 9. Сіврюк В. Р. Становлення взаємодії влади, бізнесу і суспільства в ринкових умовах / В. Р. Сіврюк // І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених» 24 квітня 2015 року, м. Одеса (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 10. Тремтій К.Ю. Економічний механізм управління продуктивністю праці як гарантія забезпечення ефективного розвитку сучасного бізнесу / К.Ю. Тремтій // І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених» 24 квітня 2015 року, м. Одеса (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 11. Кущинський А.О. Механізм управління персоналом в сучасному бізнесі / А.О. Кущинський // І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених» 24 квітня 2015 року, м. Одеса (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 12. Горбенко А.Г. Система та особливості управління персоналом виробничого підприємства / А.Г. Горбенко // Матеріали ХХХVІІІ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки,харчових технологій та товарознавства», 21-22 квітня 2015 року, ПУЕТ (науковий керівник – к.і.н., доц. Делія О.В.).
 13. Майборода І. І. Формування та управління кадровою політикою підприємства / І. І.Майборода // Матеріали ХХХVІІІ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки,харчових технологій та товарознавства», 21-22 квітня 2015 року, ПУЕТ(науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 14. Тофель М.Г. Система та особливості управління персоналом в акціонерних товариствах / М.Г. Тофель // Матеріали ХХХVІІІ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки,харчових технологій та товарознавства», 21-22 квітня 2015 року, ПУЕТ (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 15. Шибин О.С. Мотивація та її вплив на підвищення ефективності праці / О.С. Шибин // Матеріали ХХХVІІІ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки,харчових технологій та товарознавства», 21-22 квітня 2015 року, ПУЕТ (науковий керівник - Тужилкіна О.В., к.е.н., доц.).
 16. Тремтій К.Ю. Державне регулювання ринку праці в Україні / К.Ю. Тремтій // Матеріали ХХХVІІІ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки,харчових технологій та товарознавства», 21-22 квітня 2015 року, ПУЕТ (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 17. Кущенко Р.М. Ефективність використання фонду робочого часу на підприєм­стві та фактори його формування / Р. М. Кущенко // Матеріали ХХХVІІІ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки,харчових технологій та товарознавства», 21-22 квітня 2015 року, ПУЕТ (науковий керівник - Тужилкіна О.В., к.е.н., доц.).
 18. Мотренко С.В. Студентська молодь на ринку праці України та її працевлаштування / С.В. Мотренко // Матеріали ХХХVІІІ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки,харчових технологій та товарознавства», 21-22 квітня 2015 року, ПУЕТ (науковий керівник – асистент Бенях В.В.).
 19. Мотрохіна А. А. Особливості форм і систем оплати праці на підприємстві / А. А. Мотрохіна // Матеріали ХХХVІІІ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки,харчових технологій та товарознавства», 21-22 квітня 2015 року, ПУЕТ (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).

ВІД ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
Збірник наукових статей магістрів факультету економіки та менеджменту ПУЕТ за результатами наукових досліджень  2014-2015 навчального року (м. Полтава, ПУЕТ)

 1. Аллахяров Р.Р. Формування кадрового потенціалу підприємства в сучасних умовах (Шевченко А.Ф., д.е.н., професор – науковий керівник)
 2. Бирюк Є.Л. Засади формування трудового потенціалу суб’єкта господарювання (Рудич Л.В., ас. – науковий керівник)
 3. Денисенко Т.В. Управління розвитком персоналу на основі  мотивації( Делія О.В., к.і.н., доцент – науковий керівник)
 4. Васильєв А.С. Оцінка персоналу в системі соціально-економічного розвитку підприємства (Делія О.В., к.і.н., доцент – науковий керівник)
 5. Ковтонюк О.С. Формування мотиваційного механізму підвищення ефективності праці персоналу  (Тужилкіна О. В., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 6. Крикун М.В. Вплив зовнішніх чинників на формування системи мотивації на підприємстві (Тужилкіна О. В., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 7. Нагорний Б.О. Удосконалення системи стимулювання праці робітників (Бенях В.В., старший викладач – науковий керівник)
 8. Приходько Є.М. Методичні основи формування механізму управління продуктивністю праці (Максюта В.В., ас. – науковий керівник)
 9. Таран О.О. Сутність форм мотивації праці (Боровиков О.В., к.е.н., доцент – науковий керівник)
 10. Тукалевський В.І. Удосконалення системи  управління персоналом підприємства (Писаренко В.П., д.держ.упр., проф.- науковий керівник)

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У КОНКУРСАХ НАУКОВИХ (ДИПЛОМНИХ) РОБІТ, ФОРУМАХ, ФЕСТИВАЛЯХ В ПУЕТ, ВНЗ УКРАЇНИ, ВНЗ ЗА КОРДОНОМ

КОНКУРСИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Щорічний конкурс студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування - до самоврядування громад».
Полтавська обласна рада

 1. Кущинський Андрій Олегович (УПЕП-31) Розвиток лідерського кадрового потенціалу за рахунок створення шкіл лідерства в районах Полтавської області (наукові керівники – доц., к.і.н. Делія О.В., доц., к.і.н. Нестуля С.І.).
 2. Коваль Дмитро Юрійович (УПЕП-31). Створення дебатних шкіл у вищих навчальних закладах 1-4 рівня акредитації міста Полтава як чинник формування комунікативної компетенції студентів (наукові керівники – доц., к.і.н. Делія О.В.).
 3. Мотренко Світлана Вікторівна (УПЕП-41) Студентська молодь на ринку праці України та її працевлаштування (науковий керівник – асистент Бенях В.В.)
 4. Сіврюк Вікторія Романівна (УПЕП-41) Працевлаштування студентської молоді та випускників вищих навчальних закладів (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).

Завтра UA

 1. Стус Катерина Андріївна (УПЕП-41), (науковий керівник – Костишина Т.А., д.е.н., проф.) ПЕРЕМОЖЕЦЬ.
 2. Коваль Дмитро Юрійович (УПЕП-31), (науковий керівник – Нестуля С.І., к.і.н., доц.)
 3. Мироненко Серафим Костянтинович (УПЕП-51м), (науковий керівник – Степанова Л.В., к.е.н., доц.)

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ В ПУЕТ, ВНЗ УКРАЇНИ, ВНЗ ЗА КОРДОНОМ

ПЕРЕМОЖЦІ ХХХVІІІ наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік
(ПУЕТ, Полтава, 21-22 квітня 2015 року)

СЕКЦІЯ 1. «УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
КЕРІВНИК: Тужилкіна Оксана олодимирівна,к.е.н., доц.
СЕКРЕТАР: студентка групи УПЕП-31 Тремтій Катерина Юріївна

 1. Шибин Олег Сергійович, УПЕП-31 Мотивація та її вплив на підвищення ефективності праці (керівник - Тужилкіна О.В., к.е.н., доц.) ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ.
 2. Тремтій Катерина Юріївна, УПЕП-31 Державне регулювання ринку праці в Україні  (керівник - Максюта В.В., ас.) ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ
 3. Кущенко Руслан Миколайович, УПЕП-31 Ефективність використання фонду робочого часу на підприєм­стві та фактори його формування  (керівник - Тужилкіна О.В., к.е.н., доц.) ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ГРАМОТАМИ НАГОРОДЖЕНІ:

 1. Кущинський Андрій Олегович, УПЕП-31 Державне регулювання оплати праці в Україні  (керівник - Максюта В.В., ас.)
 2. Рекман Олександр Сергійович,УПЕП-31 Ефективність використання персоналу підприємства і шляхи її підвищення  (керівник - Максюта В.В., ас.)
 3. Коваль Дмитро Юрійович, УПЕП-31 Стратегічні напрями удосконалення  мотивації  праці на підприємстві  (керівник - Максюта В.В., ас.)

СЕКЦІЯ 2.
«СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ПИТАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
КЕРІВНИК: Бенях Валентина Володимирівна, старший викладач
СЕКРЕТАР: студентка групи УПЕП-41 Мотренко Світлана Вікторівна

 1. Мотренко Світлана Вікторівна,УПЕП-41 Студентська молодь на ринку праці України та її працевлаштування (керівник - Бенях В.В., старш.викл.) ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ
 2. Стогній Діана Володимирівна, УПЕП-31 Плинність кадрів на підприємстві (науковий керівник - к.е.н., доц. Боровиков О.В.) ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ
 3. Мотрохіна Анастасія Андріївна Особливості форм і систем оплати праці на підприємстві  (керівник - Максюта В.В., ас.) ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 Грамотою нагороджена:

 1. Царицина Вікторія Олексіївна, ЕП-31 Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві   (керівник - Максюта В.В., ас.)

СЕКЦІЯ 3.
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ХХІ СТОЛІТТІ»
КЕРІВНИК: Костишина Т.А., д.е.н. проф.
СЕКРЕТАР: студентка групи УПЕП-41 Суворова Валерія  Дмитрівна

 1. Горбенко Аліна Геннадіївна, УПЕП-41  Система та особливості управління персоналом виробничого підприємства (керівник - Делія О.В., к.і.н., доц.) ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ
 2. Майборода Ірина Ігорівна, УПЕП-41  Формування та управління кадровою політикою підприємства (керівник – Максюта В.В., ас.) ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ
 3. Тофель Маргарита Геннадіївна,УПЕП-41 Система та особливості управління персоналом в акціонерних товариствах (керівник - Максюта В.В., ас.) ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ГРАМОТАМИ НАГОРОДЖЕНІ:

 1. Суворова Валерія  Дмитрівна,УПЕП-41 Формування ефективної системи методів управління персоналом   (керівник - Максюта В.В., ас.)
 2. Полтавцева  Дарія Сергіївна, УПЕП-41 Стратегія і тактика управління персоналом підприємства (керівник - Писаренко В.П., д.держ.упр., проф.)

СЕКЦІЯ 4.
«ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ»
КЕРІВНИК: Нестуля С.І., к.і.н., доцент
СЕКРЕТАР: студентка групи УПЕП-31 Кривобок Анастасія

 1. Палівода М. В., ГРС - 51м Гендерні аспекти лідерства (керівник - Рудич Л. В., асистент)
 2. Горденко Н.К., Ф-51м Резонансне лідерство та ознаки сучасного лідера-управлінця (керівник - Нестуля С.І., к.і.н., доцент)
 3. Писаренко К. В., ГРС - 51м Засади успішних комунікацій в лідерстві (керівник - Рудич Л. В., асистент)

Дванадцята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», 28 квітня 2015 року

 1. Тремтій К.Ю. (УПЕП-31), (керівник – ас. Максюта В.В.).
 2. Кущинський А.О. (УПЕП-31), (керівник – ас. Максюта В.В.).
 3. Сіврюк В.Р. (УПЕП-41), (керівник – ас. Максюта В.В.).

XXXV международная научно-практическая конференция для студентов и учащихся «Инновационный потенциал молодежи в современном мире»,
5-7 мая 2015 года, Республика Беларусь

 1. Кущинский А.О. Проблемы практического применения теорий управления персоналом в странах СНГ (керівник – ас. Максюта В.В.).
 2. Сиврюк В. Р. Совершенствование использования рабочего времени руководителей сельскохозяйственных предприятий (керівник – ас. Максюта В.В.).
 3. Тремтий Е.Ю. Перспективы увеличения производительности труда (керівник – ас. Максюта В.В.).

Всеукраїнська студентська наукова конференція, присвячена 110-річчю від дня народження академіка АНУ і ВАСГНІЛ П.А. Власюка,
8-9  квітня 2015 року, Умань

 1. Кущинський А.О. Оптимізація управління персоналом у сфері державної служби (керівник – ас. Максюта В.В.).
 2. Тремтій К.Ю. Вимірювання продуктивності праці (керівник – ас. Максюта В.В.).
 3. Сіврюк В. Р. Становлення взаємодії влади, бізнесу і суспільства в ринкових умовах (керівник – ас. Максюта В.В.)

І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених»
24 квітня 2015 року, м. Одеса

 1. Тремтій К.Ю. Економічний механізм управління продуктивністю праці як гарантія забезпечення ефективного розвитку сучасного бізнесу (керівник – ас. Максюта В.В.).
 2. Кущинський А.О. Механізм управління персоналом в сучасному бізнесі (керівник – ас. Максюта В.В.).

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ОЛІМПІАДАХ У ВНЗ УКРАЇНИ

 1. Круглик Карина Олександрівна, нагороджена грамотою та сертифікатом учасника. м. Вінниця, Донецький національний університет, квітень 2015 року (науковий керівник – д.е.н., проф. Костишина Т.А.)
 2. Мацак Лілія Миколаївна, отримала сертифікат учасника. м. Вінниця, Донецький національний університет, квітень 2015 року (науковий керівник – д.е.н., проф. Костишина Т.А.)

          

Звіт по НДРС за
2013-2014 навчальний рік

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ПУЕТ, ВНЗ УКРАЇНИ, ВНЗ ЗА КОРДОНОМ

ВІД ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник наукових статей магістрів факультету економіки та менеджменту ПУЕТ за результатами наукових досліджень  2013-2014 навчального року, Частина 2 (м. Полтава, ПУЕТ)

№ з/п

ПІБ учасника (повністю)

Науковий керівник (посада, науковий ступінь)

Назва статті

1

Бідний Максим Сергійович

Гвоздик Н.М.,
к.е.н., доц.

Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства 

2

Бойкачов Олександр Володимирович

Делія О.В. – к.і.н., доц.

Оцінка персоналу підприємства на основі компетенцій

3

Васюта Юрій Володимирович

Нестуля О.О., д.і.н., проф.

Науково-теоретичні аспекти стимулювання праці

4

Вільховська Аліна Олександрівна

Писаренко В. П., д. держ. упр., професор

Формування стратегій управління персоналом на підприємстві

5

Дубовська Катерина Олегівна

Бенях В.В., асистент

Управління розвитком персоналу на підприємстві

6

Кабушка Олександр Михайлович

Боровиков О.В.,д.е.н., проф.

Управління розвитком трудового потенціалу промислово підприємства

7

Маданцян Армен Григорович

Делія О.В., к.і.н., доц.

Система мотивації персоналу як чинник розвитку персоналу

8

Маркова Оксана Миколаївна

Нестуля С. І., к.і.н., доц.

Удосконалення системи управління персоналом підприємства

9

Муковоз Михайло Олександрович

Боровиков О. В., к.е.н., доц.

Формування системи професійного навчання персоналу

10

Потапенко Юлія Ігорівна

Зима Б.В., к.е.н., проф.

Удосконалення кадрової політики на підприємстві

11

Приходько Катерина Андріївна

Костишина Т.А., д.е.н., професор

Формування ефективної системи оцінювання персоналу на підприємстві

12

Проскурякова Ярослава Сергіївна

Зима Б. В., к.е.н., професор

Управління розвитком персоналу на  підприємстві в сучасно- економічних умовах

13

Сеідова Сабіна Мірмохсуновна

Гвоздик Н. М., к.е.н., доц.

Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві

14

Соколовський Андрій Андрійович

Гвоздик Н. М,. к.е.н., доц.

Сучасні системи і моделі мотивації ефективної праці

15

Ткаченко Андрій Анатолійович

Писаренко В.П., д.держ.упр., проф.

Ефективність управління трудовим потенціалом в сучасних умовах

16

Шамілова Марія Магомедівна

Бенях В.В. , асистент

Організація праці та шляхи підвищення її продуктивності

17

Шлапаченко Максим Павлович

Писаренко В.П., д.держ.упр., проф.

Удосконалення системи мотивації праці

18

Яценко Сергій Юрійович

Гвоздик Н.М,. к.е.н., доц.

Проблеми оцінки ефективності системи управління персоналом

Публікація тез

 1. Приходько Е.А. Применение методов самооценки при формировании эффективной системы оценивания персоналу / Е.А. Приходько // Материалы ХХХІV Межвузовской студенческой конференции по итогам научных исследований за 2013/2014 учебный год «Наука и молодежь: новые идеи и решения» посвященная 50-летию Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (науковий керівник - Степанова Л.В., к.е.н., доц.)
 2. Проскурякова Я. С. Управление развитием персоналом как приоритетное направление усиление трудового потенциала / Е.А. Приходько // Материалы ХХХІV Межвузовской студенческой конференции по итогам научных исследований за 2013/2014 учебный год «Наука и молодежь: новые идеи и решения» посвященная 50-летию Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (науковий керівник – Тужилкіна О.В. к.е.н., доц.)
 3. Суворова В.Д. Оцінка показників з праці та її оплати / В.Д. Суворова // Матеріали  ХХХVІІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2013 рік, м. Полтава, ПУЕТ (науковий керівник – к.е.н., доц. Тужилкіна О.В.).
 4. Мотренко С. В. Планування трудового потенціалу підприємства / С.В. Мотренко // Матеріали  ХХХVІІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2013 рік, м. Полтава, ПУЕТ (науковий керівник – асистент Бенях В.В.).
 5. Горбенко А. Г. Планування чисельності працівників підприємства / А.Г. Горбенко // Матеріали  ХХХVІІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2013 рік, м. Полтава, ПУЕТ (науковий керівник – к.е.н., доц. Тужилкіна О.В.)
 6. Горбенко А. Г. Комунікативні якості лідера / А.Г. Горбенко // Матеріали  ХХХVІІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2013 рік, м. Полтава, ПУЕТ (науковий керівник – к.і.н., доц. Нестуля С.І.).
 7. Майборода І.І. Модель лідерства Н. Макіавеллі та її вплив на сучасну практику управління / І.І. Майборода // Матеріали  ХХХVІІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2013 рік, м. Полтава, ПУЕТ (науковий керівник – к.і.н., доц. Нестуля С.І.).
 8. Круглик К.О. (УПЕП-31). Впровадження інноваційних процесів на підприємствах / К.О. Круглик // Збірник виступів учасників одинадцятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», 23-24 квітня 2014 року. (Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж). – Укоопосвіта, 2014, Ч.3, с. 13-17 (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 9. Мацак Л.М. (УПЕП-31). Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства / Л.М. Мацак // Матеріали одинадцятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», 23-24 квітня 2014 року. (Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж). – Укоопосвіта, 2014, Ч. І, с. 47-51 (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).
 10. Винник Ю.І. (УПЕП-31) Актуальні проблеми підвищення продуктивності праці на сучасних підприємствах / Ю.І. Винник // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”, м. Рівне 8-9 квітня 2014 року. Рівне: НУВГП, 2014. – с. 27-29 (науковий керівник – асистент Максюта В.В.).

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ В ПУЕТ, ВНЗ УКРАЇНИ, ВНЗ ЗА КОРДОНОМ

1. ПЕРЕМОЖЦІ ХХХVІІ наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2013 рік
(ПУЕТ, Полтава, 15-16 квітня 2014 року)

Секція Управління персоналом у ХХІ столітті

 1. Суворова Валерія Дмитрівна (науковий керівник – Тужилкіна О.В., к.е.н., старш. викл.) Диплом І ступеня
 2. Тофель Маргарита Геннадіївна (науковий керівник – Тужилкіна О.В., к.е.н., старш. викл.) Диплом ІІ ступеня
 3. Мотренко Світлана Вікторівна (науковий керівник – Бенях В.В., асистент) Диплом ІІІ ступеня

Секція  Дослідження проблем лідерства

 1. Горбенко Аліна Геннадіївна (науковий керівник – Нестуля С.І.,  к.і.н., доц.) Диплом І ступеня
 2. Рокотянська Катерина Сергіївна (науковий керівник – Рудич Л.В., асистент) Диплом ІІ ступеня
 3. Майборода Ірина Ігорівна (науковий керівник – Нестуля С.І.,  к.і.н., доц.) Диплом ІІІ ступеня

 

2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки»,
м. Рівне, Національний університет водного господарства і природокористування, 8-9 квітня 2014 р.

Винник Юлія  Іванівна, УПЕП-31 (науковий керівник – Максюта В.В., асистент)

3. Одинадцята науково-практична конференція студентів Вищих начальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства»,
м. Тернопіль, Тернопільський торговельно-економічний коледж, 23-24 квітня 2014 року

 1. Круглик Каріна Олександрівна, УПЕП-31. Отримала диплом (науковий керівник – Максюта В.В., асистент)
 2. Мацак Лілія Миколаївна, УПЕП-31. Отримала диплом (науковий керівник – Максюта В.В., асистент)

4. ХХХІV Межвузовская студенческая конференция по итогам научных исследований за 2013/2014 учебный год «Наука и молодежь: новые идеи и решения» посвященная 50-летию Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации,
Білорусія, м. Мінськ. Заклад освіти «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації» 6-8 травня 2014 року

 1. Приходько Катерина Андріївна, УПЕП-51 (науковий керівник -  Степанова Л.В., доц., к.е.н.)
 2. Проскурякова Ярослава Сергівна, УПЕП-51 (науковий керівник Тужилкіна О.В., доц., к.е.н.)

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У КОНКУРСАХ НАУКОВИХ (ДИПЛОМНИХ) РОБІТ, ФОРУМАХ, ФЕСТИВАЛЯХ В ПУЕТ, ВНЗ УКРАЇНИ, ВНЗ ЗА КОРДОНОМ

1. ЗАВТРА UA

 1. Проскурякова Ярослава Сергіївна (УПЕП-51м), м. Київ (науковий керівник - Тужилкіна О.В., к.е.н., доц.)
 2. Приходько Катерина Андріївна (УПЕП-51м), м. Київ (жовтень 2013 р.), Харків (6 квітня 2014 р.), (науковий керівник - Степанова Л.В., к.е.н., доц.)

2. ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ,
21 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

 1. Кабушка Олександр Михайлович (УПЕП-51м), (науковий керівник – Костишина Т.А., д.е.н., проф.) Диплом І ступеня

3. Конкурс магістерських і дипломних робіт (проектів) студентів-випускників 2013 р.

 1. Іванченко Наталія Ігорівна (УПЕП-51м) Диплом І ступеня (науковий керівник – д.і.н., проф. Нестуля О.О.)
 2. Рєпкіна Вікторія Олександрівна (УПЕП-51м) Диплом ІІ ступеня (науковий керівник – д.е.н., проф. Костишина Т.А.)
 3. Полєва Юлія Олегівна (УПЕП-51м) Диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.)

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ОЛІМПІАДАХ У ВНЗ УКРАЇНИ

Кабушка Олександр Михайлович, отримав Диплом  ІІІ ступеня (МОН) та сертифікат учасника. м. Донецьк, Донецький національний університет, 23-25 квітня 2014 року (науковий керівник – д.е.н., проф. Костишина Т.А.)

          

Студенти напряму підготовки “Управління персоналом і економіка праці” приймають активну участь у міжвузівських і загальноуніверситетських конкурсах наукових робіт, олімпіадах фахового спрямування, стають їх призерами.

Виступаючи з доповідями на засіданнях наукового гуртка “Управлінець персоналом”, секційних засіданнях науково-практичних конференцій, чи засіданнях студентського клубу “Лідер”, вони навчаються представляти на розгляд аудиторії результати власних наукових досліджень, обмінюватися цінним досвідом.

Наукова робота під час навчальної, виробничої і переддипломної практики дає студентам можливість не лише ознайомитися із реальними виробничими завданнями, розробити проекти їх вирішення, але і тим самим впровадити власні пропозиції у практику господарської діяльності конкретного підприємства чи організації.

Для участі студентів у реалізації наукової проблематики кафедри управління персоналом і економіки праці складено тематику курсових і дипломних робіт. Захист дипломної роботи визначає практичну і теоретичну готовність студента до виконання професійних завдань.

          

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 2012-2013 Н.Р.

КОНКУРСИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗАГАЛЬНО-УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ, ПРИСВЯЧЕНИЙ МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ СТУДЕНТА, 17.11.2012 Р.

1. Безух Яна Вікторівна (УПЕП-51м), нагороджена дипломом ІІ ступеня.

Тема  наукової  роботи «Стратегічні напрями удосконалення оплати праці на підприємстві в сучасних умовах».

Науковий керівник д.е.н., проф. Костишина Т.А.

2. Іванченко Наталія Ігорівна (УПЕП-51м), нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Тема  наукової  роботи «Управління розвитком персоналу підприємства».

Науковий керівник асп. Максюта В.В.

3. Сірант Тетяна Андріївна (УПЕП-52м), нагороджена подякою.

Тема  наукової  роботи «Стратегічні напрями підвищення продуктивності праці»).

Науковий керівник асп. Максюта В.В.

Наукову роботу для щорічного молодіжного форуму стипендіальної програми «Завтра.UA» писала студентка групи УПЕП-51м - Рєпкіна Вікторія Олександрівна, науковий керівник д.е.н., проф. Костишина Т.А.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З НАПРЯМКУ “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ” ПРИ ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПУЕТ» БЕРЕЗЕНЬ 2013 Р.

1. Приходько Катерина Андріївна (УПЕП-42), перемогла, нагороджена дипломом І ступеня.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Степанова Л.В.

2. Кабушка Олександр Михайлович (УПЕП-42), брав участь у ІІ етапі конкурсу, нагороджений подякою. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Степанова Л.В.

3. Проскурякова Ярослава Сергіївна (УПЕП-42), взяла участь у ІІ етапі конкурсу, нагороджений подякою. 

Науковий керівник: ас. Тужилкіна О.В.

ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ЗА МЕЖАМИ ПУЕТ

1. Іванченко Н.І. (УПЕП-51м) Соціонічні моделі в управлінні розвитком персоналу / Н.І. Іванченко // Матеріали п’ятої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції  „Економіка  і управління: погляд молоді”, 20 березня 2013 року. Т. 1. - Донецьк, 2013.– С. 182-184. Науковий керівник асп. Максюта В.В.

 

2. Бідний М. С. (УПЕП-51м) Ефективна мотивація персоналу – запорука конкурентоспроможності сучасного підприємства / М. С. Бідний // Матеріали п’ятої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції  „Економіка  і управління: погляд молоді”, 20 березня 2013 року. Т. 1. - Донецьк, 2013. – С. 151-153. Науковий керівник асп. Максюта В.В.

3. Шарпило Я. Методичні підходи до оцінки продуктивності праці на підприємствах споживчої кооперації / Я. Шарпило // Матеріали науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки. - Укоопосвіта, 2013. Науковий керівник асп. Максюта В.В.

 

4. Приходько Е. А. (УПЕП-42). Творческий потенциал студентов специальности управления персоналом и экономики труда – на решение проблем экономики и кооперации / Е. А. Приходько  // Материалы международной студенческой научной конференции «Роль студенческой науки в развитии экономики и кооперации», 16-18 апреля 2013 г. – Белгород, 2013. Научн. рук. Максюта В.В.

5. Проскурякова Я. С. (УПЕП-42). Актуальные вопросы управления персоналом в Украине на современном этапе / Я. С. Проскурякова // Материалы международной студенческой научной конференции «Роль студенческой науки в развитии экономики и кооперации», 16-18 апреля 2013 г. – Белгород, 2013. Науч. рук. асп. Максюта В.В.

6. Шарпило Я. С. (УПЕП-42). Актуальные проблемы социальной работы кооперации / Я. С. Шарпило // Материалы международной студенческой научной конференции «Роль студенческой науки в развитии экономики и кооперации», 16-18 апреля 2013 г. – Белгород, 2013. Научн. рук. асп. Максюта В.В.

 

ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ В ПУЕТ

1. Кабушка Олександр Михайлович (УПЕП-42) Системний підхід до розвитку персоналу підприємства // Матеріали ХХХV наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік (Науковий керівник асист. Рудич  Л.В.)

 

2. Проскурякова Я. С. (УПЕП-42). Персонал сучасного підприємства як об’єкт управління: методологія дослідження, аналізу та управління // Матеріали ХХХV наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік (Науковий керівник асп. Максюта В.В.)

 

3. Дубовська Катерина Олегівна (УПЕП-41) Управління робочим часом працівників підприємства // Матеріали ХХХV наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік (Науковий керівник ас. Бенях В.В.)

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКИХ СТАТЕЙ

П.І.П. студента, назва статті

Науковий керівник

1. Безух Я. В. Система удосконалення оплати праці на підприємстві в сучасних умовах

д.е.н., проф. Костишина Т.А.

2. Бондаренко Г. А. Управління продуктивністю праці на підприємстві

к.е.н., доц. Боровиков О.В.

3. Василенко А.М. Еволюція та розвиток мотивації праці

к.е.н., проф. Зима Б. В.

4. Гамаля Л. О. Роль кадрової служби в сучасному підприємстві

доц., к.держ.упправ. Писаренко В.П.

5. Дзюбан Д. І. Формування стратегії управління персоналом на підприємстві

6. Замоздра Я. Г. Управління продуктивністю праці на підприємстві

7. Кісіль В.М. Теоретичні основи формування ефективного мотиваційного механізму на підприємстві

8. Жук В. В. Напрями підвищення продуктивності праці на підприємстві

9. Іванченко Н.І. Управління розвитком персоналу на підприємстві

д.і.н., проф. Нестуля О.О.

10. Заслонкіна В. О. Формування механізму підвищення продуктивності праці на підприємстві

доц., к.держ.упправ. Писаренко В.П.

11. Кокарева Я. К. Управління конфліктами на підприємстві

к.е.н., доц. Боровиков О.В.

12. Кущ Є. М. Мотивація праці як чинник ефективного управління персоналом

к.е.н., доц. Дрогомирецька М.І.

13. Лашко О. Основні напрямки удосконалення системи мотивації на підприємстві у сучасних умовах

доц., к.держ.упправ. Писаренко В.П.

14. Лемеш Н. В. Управління процесом формування креативності персоналу як фактора інноваційного розвитку підприємства

к.е.н., доц. Боровиков О.В.

15. Лещенко А. Управління розвитком персоналу на підприємстві

д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.

16. Люта Н. О. Формування стратегії управління персоналом підприємства в умовах модернізації економіки

д.е.н., проф. Костишина Т.А.

17. Макаричев Р.І. Управління продуктивністю праці на підприємстві

д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.

18. Мелічніков С. С. Оплата праці як основа матеріального стимулювання працівників

к.е.н., доц. Гвоздик Н.М.

19. Неводник А. С. Продуктивності праці на підприємстві та його удосконалення

к.е.н., доц. Гвоздик Н.М.

20. Нікозять К. Д. Залежність ефективності роботи підприємства від рівня емоційного інтелекту керівника

к.і.н., доц. Нестуля С.І.

21. Олефір О. Е. Підвищення каліфікації працівників в контексті розвитку персоналу підприємства

к.е.н., проф. Зима Б. В.

22. Пасюра А. В. Формування системи управління персоналом на підприємстві

23. Плужник О. А. Удосконалення системи управління розвитку персоналу на підприємстві

д.е.н., проф. Костишина Т.А.

24. Полєва Ю. О. Удосконалення кадрової політики підприємства

д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.

25. Рєпкіна В. О. Система планування продуктивності праці на підприємстві

 д.е.н., проф. Костишина Т.А.

26. Рибакова А. М. Управління адаптацією персоналу підприємства

д.е.н., проф. Костишина Т.А.

27. Сірант Т. А. Управління продуктивністю праці на підприємстві

28. Срібна Я. О. Управління стимулюванням праці персоналу підприємства

к.е.н., доц. Боровиков О.В.

29. Суходоля Є. Г. Напрями підвищення продуктивності праці працівників підприємства

доц., к.держ.упправ. Писаренко В.П.

30. Ткаченко А. А. Дослідження еволюції розвитку підходів до управління персоналом

к.е.н., доц. Гвоздик Н.М.

31. Титар А.В. Управління рухом персоналу на підприємстві

к.е.н., старш. викладач Степанова Л.В.

32. Третяк М.М. Формування системи управління персоналом підприємства

к.е.н., доц. Дрогомирецька М.І.

33. Циганюк К.О. Формування системи управління персоналом підприємства в сучасних економічних умовах

д.е.н., проф. Костишина Т.А.

34. Червоніщенко М. О. Напрями удосконалення кадрової політики підприємства

к.е.н., проф. Зима Б. В.

35. Шевченко Ю. О. Управління ефективністю матеріального стимулювання персоналу підприємства

к.е.н., доц. Гвоздик Н.М.

36. Юшко М. І. Управління розвитком персоналу на підприємстві

к.е.н., проф. Зима Б. В.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ ЗА МЕЖАМИ ПУЕТ

1. Кабушка А.М. (УПЕП-42). Поисковая активность студентов специальности управления персоналом и экономики труда в социально-экономическом пространстве функционирования кооперативных предприятий / А.М. Кабушка // Материалы международной студенческой научной конференции «Роль студенческой науки в развитии экономики и кооперации», 16-18 апреля 2013 г. – Белгород, 2013. Научн. рук. д.э.н., проф. Костышина Т.А.

 

ОЛІМПІАДИ ЗА МЕЖАМИ ПУЕТ

II етап Всеукраїнської олімпіади для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за фахом „Управління персоналом і економіка праці". Олімпіада проходила в Донецькому національному університеті. Взяли участь студенти групи УПЕП-42: Катерина Приходько, Ярослава Проскурякова, Олександр Кабушка. Олександр Кабушка нагороджений подякою. Науковий керівник: д.е.н., проф. Костишина Т.А.

ХХХV НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗА 2012 РІК

Секція Основи лідерства

Керіник: к.і.н., проф. Нестуля С.І.
Секратар: асп. Бабенко О.М.

 1. Климко Леся Сергіївна (ЕП-51) Чоловічий і жіночий стилі лідерства
  (к.і.н., проф. Нестуля С.І.)
 2. Стегній Катерина (Мр 52) "Що встигають зробити лідери до полудня?" 
  (к.і.н., проф. Нестуля С.І.)
 3. Пліс Альона (Мр 51) Гумор як засіб покращення комунікацій
  (к.і.н., проф. Нестуля С.І.)
 4. Безверхова Наталія (Мр 51) Специфіка роботи в міжнародній команді
  (к.і.н., проф. Нестуля С.І.)
 5. Грошікова Юля (Мр 51) Класифікація стилів лідерства
  (к.і.н., проф. Нестуля С.І.)
 6. Головіна Лена (Мр 51) "Емоційний інтелект лідера"
  (к.і.н., проф. Нестуля С.І.)
 7. Мироненко Оксана Миколаївна «Гендерне лідерство»
  (аспір.Бабенко Л.М.)

Секція Управління персоналом у XXI століття

Керіник: д.е.н., проф. Костишина Т.А.
Секратар: аспірант Максюта В.В.

1. Бойкачов Олександр Володимирович (УПЕП-42) Формування та функціонування ефективної системи оцінки персоналу на підприємстві
(д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.)

2. Кабушка Олександр Михайлович (УПЕП-42) Системний підхід до розвитку персоналу підприємства 
(асист. Рудич Л.В.)

3. Приходько Катерина Андріївна (УПЕП-42) Методологія формування системи управління персоналом підприємства: еволюція і сучасний стан 
(асп. Максюта В.В.)

4. Проскурякова Ярослава Сергіївна (УПЕП-42) Персонал сучасного підприємства як об’єкт управління: методологія дослідження, аналізу та управління 
(асп. Максюта В.В.)

5. Шарпило Яна Сергіївна (УПЕП-42) Управління продуктивністю праці 
(асп. Максюта В.В.)

6. Маркова Оксана Миколаївна (УПЕП-41) Персонал сучасного підприємства як об’єкт управління: методологія дослідження, аналізу та управління 
(асп. Бенях В.В.)

7. Маданцян Армен Григорович (УПЕП-42) Система та особливості управління персоналом підприємства в сфері послуг 
(д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.)

8. Бідний Максим Сергійович (УПЕП-41) “Джерела та методи формування персоналу підприємства в сучасних умовах”
(д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.)

9. Артюх Денис Юрійович (УПЕП-41) “Атестація персоналу підприємства як метод його оцінки”
 (д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.)

10. Васюта Юрій Володимирович (УПЕП-41) Ефективність роботи персоналу та управління ним 
(асп. Бенях В.В.)

11. Вільховська Аліна Олександрівна (УПЕП-41) Кадрове забезпечення системи управління персоналом в сучасних умовах 
 (асп. Бенях В.В.)

12. Дубовська Катерина Олегівна (УПЕП-41) Управління робочим часом працівників підприємства 
(асп. Бенях В.В.)

13. Муковоз Михайло Олександрович (УПЕП-41) Формування ефективної системи методів управління персоналом 
 (асист. Рудич Л.В.)

14. Самойленко Анастасія Олегівна (УПЕП-41) Управління процесу вивільнення персоналу з підприємства 
(асист. Рудич Л.В.)

15. Потапенко Юлія Ігорівна (УПЕП-41) Кадрове планування в системі управління персоналом підприємства 
 (асист. Рудич Л.В.)

16. Сеїдова Сабіна Мірмохсуновна (УПЕП-42) Ефективність роботи персоналу та управління ним 
 (д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.)

17. Удовиченко Вікторія Володимирівна (УПЕП-42) Управління робочим часом працівників підприємства 
 (д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.)

18. Шимка Валентина Василівна (УПЕП-42) Економічні методи управління персоналом підприємства в сучасних умовах
  (д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.)

19. Яценко Сергій Юрійович (УПЕП-42) Формування ефективної системи методів управління персоналом 
(д.е.н., проф. Шевченко А.Ф.)

В цій секції диплом І ступеня отримав Кабушка О.М. Тема доповіді «Системний підхід до розвитку персоналу підприємства» (асист. Рудич Л.В.)

Диплом ІІ ступеня – Проскурякова Я.С. Тема доповіді «Персонал сучасного підприємства як об’єкт управління: методологія дослідження, аналізу та управління» (асп. Максюта В.В.)

Диплом ІІІ ступеня - Дубовська Катерина Олегівна (УПЕП-41) Управління робочим часом працівників підприємства  (ас. Бенях В.В.)

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ЗА МЕЖАМИ ПУЕТ

1. П’ята Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  „Економіка  і управління: погляд молоді”, 20 березня 2013 року. Іванченко Н.І., заочна участь. Тема доповіді «Соціонічні моделі в управлінні розвитком персоналу». Науковий керівник асп. Максюта В.В. (отримано збірник та сертифікат). 

 

2. П’ята Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  „Економіка  і управління: погляд молоді”, 20 березня 2013 року. Бідний М. С., заочна участь. Тема доповіді «Ефективна мотивація персоналу – запорука конкурентоспроможності сучасного підприємства». Науковий керівник асп. Максюта В.В. (отримано збірник та сертифікат). 

 

3. Международная студенческая научная конференция «Роль студенческой науки в развитии экономики и кооперации», 16-18 апреля 2013 г. в Белгороде. Кабушка А.М. (УПЕП-42). Тема доклада «Поисковая активность студентов специальности управления персоналом и экономики труда в социально-экономическом пространстве функционирования кооперативных предприятий». Научн. рук. д.э.н., проф. Костышина Т.А.

 

4. Международная студенческая научная конференция «Роль студенческой науки в развитии экономики и кооперации», 16-18 апреля 2013 г. в Белгороде. Приходько Е. А. (УПЕП-42). Тема доклада «Творческий потенциал студентов специальности управления персоналом и экономики труда – на решение проблем экономики и кооперации». Научн. рук. Максюта В.В.

 

5. Международная студенческая научная конференция «Роль студенческой науки в развитии экономики и кооперации», 16-18 апреля 2013 г. в Белгороде. Проскурякова Я. С. (УПЕП-42). Тема доклада «Актуальные вопросы управления персоналом в Украине на современном этапе». Науч. рук. асп. Максюта В.В.

 

6. Международная студенческая научная конференция «Роль студенческой науки в развитии экономики и кооперации», 16-18 апреля 2013 г. в Белгороде. Шарпило Я. С. (УПЕП-42). Тема доклада «Актуальные проблемы социальной работы кооперации» . Науч. рук. асп. Максюта В.В.

Науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки. Шарпило Я. Методичні підходи до оцінки продуктивності праці на підприємствах споживчої кооперації (м.Мукачево). Нагороджена дипломом. Науковий керівник асп. Максюта В.В.

          

2011 – 2012 навчальнийрік

За підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011 – 2012 навчальному році з групи спеціальностей «Маркетинг та управління персоналом і економіка праці», обидва тури якого проходили на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”,

нагороджено:

дипломом І ступеня – студентку групи УПЕП-52 Харченко Анну Володимирівну (тема наукової роботи – «Стратегія управління персоналом на ТОВ «Алмакс», науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Костишина Тетяна Адамівна);

заохочувальними дипломами:

 • студентку групи УПЕП-41 Безух Яну Вікторівну (тема наукової роботи – «Шляхи удосконалення оплати праці на підприємствах в сучасних умовах», науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Костишина Тетяна Адамівна).
 • студентку групи УПЕП-41 Рєпкіну Вікторію Олександрівну (тема наукової роботи – «Шляхи підвищення продуктивності праці», науковий керівник – аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Максюта Вікторія Василівна).


На фото: Безух Яна і Рєпкіна Вікторія

          

За підсумками загальноуніверситетського конкурсу студентських наукових робіт,який проходив у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 01 жовтня по 17 листопада 2011 р.,

нагородженограмотою:

студентку групи УПЕП-41 Іванченко Наталію Ігорівну (тема наукової роботи – «Мотивація праці на підприємстві та шляхи її удосконалення», науковийкерівник – аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці Максюта Вікторія Василівна);

студентку групи УПЕП-41 Рєпкіну Вікторію Олександрівну (тема наукової роботи – «Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві», науковий керівник – аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці Максюта Вікторія Василівна).

          

10 квітня 2012 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася XXXV наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2011 рік.

У секції «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ХХІ СТОЛІТТІ»

нагороджені:

дипломом І ступеня – студентка групи УПЕП-41 Іванченко Наталія Ігорівна (тема науково-дослідної роботи – «Управління розвитком персоналу», науковий керівник – аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці Максюта Вікторія Василівна);

дипломом ІІ ступеня – студент групи УПЕП-32 Кабушка Олександр Михайлович (тема науково-дослідної роботи – «Вплив харизми лідерства на ефективність діяльності послідовників», науковий керівник – к.і.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Нестуля Світлана Іванівна);

дипломом ІІІ ступеня – студент групи УПЕП-32 Маданцян Армен Григорович (тема науково-дослідної роботи – «Значення політичного лідерства у розвитку цивілізації», науковий керівник – к.і.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Нестуля Світлана Іванівна).

У секції «РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ХХІ СТОЛІТТІ»

нагороджені:

дипломом І ступеня – студентка групи УПЕП-41 Нікозять Катерина Дмитрівна (тема науково-дослідної роботи – «Управління соціальним розвитком підприємства та його персоналу», науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Костишина Тетяна Адамівна);

дипломом ІІ ступеня – студентка групи УПЕП-41 Безух Яна Вікторівна (тема науково-дослідної роботи – «Шляхи удосконалення оплати праці на підприємстві в сучасних умовах», науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Костишина Тетяна Адамівна);

дипломом ІІІ ступеня – студент групи УПЕП-32 Легейда Володимир Юрійович (тема науково-дослідної роботи – «Лідерство в організації на сучасному етапі», науковий керівник – к.і.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Нестуля Світлана Іванівна).

          

За результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», яка проходила в Донецькому національному університеті 18 – 20 квітня 2012 року,

студентку групи УПЕП-41 Нікозять Катерину Дмитрівну було нагороджено заохочувальним дипломом;

студентка групи УПЕП-41 Плужник Оксана Анатоліївна отримала сертифікат про участь в олімпіаді.

          

ПУБЛІКАЦІЇ НАШИХ СТУДЕНТІВ

(2011 – 2012 навчальний рік)

Студенти напряму підготовки «Управління персоналом і економіки праці» у березні 2012 року взяли заочну участь у роботі IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Економіка і управління: погляд молоді», яка відбулася у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Тези доповідей у збірнику матеріалів конференції опублікували:

Харченко Анна Володимирівна («Стратегія управління персоналом на ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла», науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Костишина Тетяна Адамівна);

Жук Вадим Валерійович («Актуальні проблеми економіки України», науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Костишина Тетяна Адамівна).

          

За результатами наукових досліджень у 2011 – 2012 навчальному році студенти 5 курсу напряму підготовки “Управління персоналом і економіка праці” опублікували наукові статті узбірнику наукових статей магістрів факультету економіки та менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:

Прізвище, ініціали студента

Назва наукової статті

Сторінки у збірнику

Адамчук В.О.

Напрями удосконалення кадрової політики на промислових підприємствах

275 – 278

Антоненко Л.А.

Управління продуктивністю праці на підприємстві та резерви її підвищення

278 – 285

Богомаз Е.І.

Особливості трудового потенціалу на підприємстві

285 – 289

Вільховий К.В.

Управління продуктивністю праці працівників на підприємствах в умовах нестабільного зовнішнього середовища

289 – 295

Гевел І.В.

Управління продуктивністю праці на підприємстві

295 – 299

Грінченко В.А.

Обґрунтування пріоритетів розвитку персоналу на підприємстві

299 – 306

Животенко А.О.

Механізм управління персоналом на підприємстві як основна складова ефективної діяльності підприємства

306 – 310

Капінус В.В.

Організація праці та шляхи підвищення її продуктивності

310 – 316

Шпак (Корнієнко) Ю.М.

Напрями удосконалення оцінювання персоналу підприємства

316 – 320

Мальченко С.М.

Формування системи оцінки персоналу як основи кадрового менеджменту

320 – 323

Маляренко А.Ю.

Обґрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві

323 – 329

Михалевич Ю.І.

Основні напрями підвищення продуктивності праці на сучасних підприємствах

329 – 333

Нагорний Р.П.

Вплив зовнішніх чинників на мотивацію праці працівників

333 – 337

Олійник Д.Ю.

Основи управління системами стимулювання та організації праці

337 – 342

Панчишин М.В.

Теоретичні аспекти функціонування системи управління персоналом

342 – 347

Пашун Т.С.

Управління персоналом підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища

347 – 352

Пивовар М.М.

Роль оцінювання персоналу в системі управління персоналом

352 – 357

Попович В.С.

Шляхи удосконалення системи управління розвитком персоналу на підприємстві

357 – 362

Срапян Л.Б.

Шляхи удосконалення управління трудовими витратами на підприємстві

362 – 366

Тарганчук В.В.

Матеріальне стимулювання як основа ефективного управління персоналом

366 – 369

Титаренко Ю.В.

Становлення та розвиток мотивації праці

369 – 375

Туник Ю.А.

Формування механізму управління персоналом на підприємстві

375 – 381

Чалик Є.А.

Управління розвитком персоналу на підприємстві

381 – 385

Шилова Д.Ю.

Формування концепції управління персоналом в органах місцевого самоврядування

385 – 389

          

Наукову доповідь студентки групи УПЕП-41 Іванченко Наталії Ігорівни на тему «Економічна сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників підприємств та організацій системи Укоопспілки» (науковий керівник – аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці Максюта Вікторія Василівна) опубліковано у збірнику виступів учасників ІХ науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємств», яка відбулася на базі Вінницького кооперативного інституту у квітні 2012 р.

          

Звіт про наукову діяльність студентів у 2010-2011 н.р.

Плідно працює на кафедрі студентський науковий гурток «Управління персоналом у ХХІ столітті» - науковий керівник – д.е.н., професор Костишина Тетяна Адамівна.

Михалевич Юлія Іванівна (УПЕП-42), Животенко Анна Олександрівна (УПЕП-41) нагороджені дипломами І ступеня за результатами конкурсу студентських наукових робіт, який проходив в ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» присвячений дню студента.

Михалевич Юлія Іванівна (УПЕП-42), Животенко Анна Олександрівна (УПЕП-41), переможці II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку “Управління персоналом та економіка праці” при Донецькому Національному економічному університеті, нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Животенко А.О. Формування мотивації успішності студентів у вищих навчальних закладах України. Збірка наукових робіт переможців Всеукраїнського конкурсу студентських НДР за напрямком «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» у 2010-2011 н.р./ Ред.кол. Беспалова С.В. (голова) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – с. 24-26.

Михалевич Ю.І. Напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства. Збірка наукових робіт переможців Всеукраїнського конкурсу студентських НДР за напрямком «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» у 2010-2011 н.р./ Ред.кол. Беспалова С.В. (голова) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – с. 56-60.

Студенка 5-го курсу, групи УПЕП-52м  та студентка 4-го курсу Харченко Анна Володимирівна виступили на V Всеукраїнській науковій конференції студентів «Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб’єктів господарювання» у Донецькому національному технічному університеті, і Рябець Наталія Володимирівна зайняла перше місце за підсумками конференції, Харченко Анна Володимирівна 3 місце. Результати дослідження Рябець Наталії Володимирівни опубліковано у збірнику наукових робіт V Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб’єктів господарювання», м. Донецьк, ДонНТУ. – 2011. – 243 с.

На ХХХІV науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2010 рік у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» від кафедри було представлено 2 секції, яка проходила 7 квітня 2010 р. Секція ХV. Управління персоналом у ХХІ столітті, науковий керівник д.е.н., проф. Костишина Т.А. Секція ХХ. Розвиток економіки праці та соціально-трудових відносин у ХХІ столітті, науковий керівник Шевченко Анатолій Федорович.

По секції ХV, дипломом І ступеня нагороджена студентка групи УПЕП-42 Харченко Анна, науковий керівник Костишина Т.А., дипломом ІІ ступеня Бугаєнко Марія (УПЕП-31), науковий керівник д.і.н., проф. Нестуля О.О., дипломом ІІІ ступеня нагороджено Срапян Ліліт (УПЕП-42), науковий керівник Боровиков О.В.

Секція ХХ. Розвиток економіки праці та соціально-трудових відносин у ХХІ столітті. Дипломом першого ступеня нагороджено студентку групи УПЕП-31 Нікозять Катерину Дмитрівну, науковий керівник д.е.н., проф. Костишина Т.А. Дипломом другого ступеня нагороджено студентку групи УПЕП-31 Рєпкіну Вікторію Олександрівну, науковий керівник аспірант Максюта В.В. Дипломом третього ступеня нагороджено студентку групи УПЕП-31 Бугаєнко Марію Олександрівну науковий керівник аспірант Максюта В.В.

Студентки 4-го курсу Харченко Анна Володимирівна та Животенко Анна Олександрівна брали участь у Всеукраїнській науковій олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», яка проходила 18-20 травня в Київському національному економічному університеті. Харченко Анна Володимирівна зайняла 2 місце у номінації «інноваційність». Животенко Анна Олександрівна зайняла 3 місце у номінації «інноваційність».

22 магістри спеціальності управління персоналом і економіка праці приймали опублікували свої статті у збірнику наукових статей магістрів за результатами наукових досліджень 2010-2011 навчального року.

Молодь і економіка: збірник наукових статей магістрів за результатами наукових досліджень 2010 – 2011 навчального року [напрям підготовки «Економіка та підприємництво»]: в 2 ч. Ч. 2. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 417 с.

П.І.П. магістра

Науковий
керівник

Назва статті

 

Балабуха А.Ю.

Боровиков О.В.

Управління підприємницьким потенціалом і шляхи його розвитку

293-297

Біленко Л.В.

Колот А.М.

Управління продуктивність праці персоналу

297-303

Боярчук М.М.

Костишина Т.А.

Шляхи підвищення мотивації праці керівників спеціалістів на підприємстві

303-308

Вишнякова Ю.В.

Колот А.М.

Формування ефективного мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу підприємства

308-313

Вощина К.А.

Нікітіна Г.О.

Управління розвитком персоналу на підприємстві

313-318

Гаркавець Є.В.

Дядик Т.В.

Удосконалення кадрової політики на підприємстві

318-323

Горохова Ю.С.

Боровиков О.В.

Формування системи оцінки персоналу як основа кадрового менеджменту  та тактики розвитку персоналу підприємства шляхом використання інновацій у структурі кадрової служби

323-327

Зотов Д.І.

Костишина Т.А.

Покращення стратегії та тактики розвитку персоналу підприємства шляхом використання інновацій у структурі кадрової служби

327-337

Карпович С.І.

Костишина Т.А.

Обґрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві

337-342

Коваль А.А.

Дядик Т.В.

Обґрунтування системи управління розвитком персоналу підприємства

342-352

Лапа А.М.

Костишина Т.А.

Обґрунтування пріоритетів розвитку  персоналу на підприємстві

352-359

Литовченко Г.М.

Чернявська О.В.

Удосконалення організації оплати праці робітників на підприємстві

359-363

Павлій О.І.

Чернявська О.В.

Формування системи моніторингу використання трудового потенціалу

363-370

Притико М.М.

Шевченко А.Ф.

Напрямки вдосконалення планування фонду оплати праці

370-375

Рябець Н.В.

Нікітіна Г.О.

Формування стратегії управління персоналом на підприємстві

375-379

Сидорович М.Д.

Костишина Т.А.

Формування стратегії управління персоналом на підприємстві

379-383

Терентьєва О.С.

Петрова І.Л.

Удосконалення форм мотивації праці працівників

383-387

Ткаліч Є.А.

Песцова-Світалка О.С.

Становлення та розвиток мотивації праці

387-393

Ткаченко Н.В.

Колот А.М.

Трудовий потенціал підприємства: теоретичні аспекти

393-399

Хамчукова О.О.

Колот А.М.

Удосконалення організації оплати праці робітників на підприємстві

399-403

Чумакова М.М.

Шевченко А.Ф.

Обґрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві

403-408

Ярошенко О.С.

Костишина Т.А.

Шляхи удосконалення організації оплати праці спеціалістів та службовців на підприємстві

408-416

Викладач кафедри Нестуля Світлана Іванівна провела 10 березня 2011 року міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Лідерство – необхідна умова і об’єктивна потреба підготовки майбутніх професіоналів у вищих навчальних закладах», де приймали активну участь студенти полтавських вузів. Матеріали конференції були опубліковані у збірнику наукових праць.

Студенти спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» у збірнику, опублікували тези.

Лідерство – необхідна умова і об’єктивна потреба підготовки майбутніх професіоналів у вищих навчальних закладах: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції, - Полтава РВВ ПУЕТ, 2011. – 55 с.

Рєпкіна Вікторія (УПЕП-31)

Лідерство в системі управління і керівництва

с. 5-9

Безух Яна (УПЕП-31)

Співвідношення управління та лідерства

с. 9-11

Жук Вадим (УПЕП-32)

Функції лідерства: теоретичний та практичні аспекти

с. 14-16

Кісіль Вікторія (УПЕП-32)

Інноваційне лідерство – вимога ефективності управлінських процесів

с. 16-17

Пасюра Анастасія (УПЕП-31)

Особливості формування іміджу лідера

с. 24-25

Нікозять Катерина (УПЕП-31)

Вплив харизми лідера на ефективну діяльність послідовників

с. 49-50

          

Студенти напряму підготовки “Управління персоналом і економіка праці” систематично приймають активну участь у міжвузівських і загальноуніверситетських конкурсах наукових робіт, олімпіадах фахового спрямування, стають їх призерами.

Виступаючи з доповідями на засіданнях наукового гуртка “Управління персоналом у ХХІ столітті” (керівник – д.е.н., професор Костишина Тетяна Адамівна), секційних засіданнях науково-практичних конференцій, чи засіданнях студентського клубу “Лідер” (керівник – к.і.н., доцент Нестуля Світлана Іванівна), вони навчаються представляти на розгляд аудиторії результати власних наукових досліджень, обмінюватися цінним досвідом.

Наукова робота під час навчальної, виробничої і переддипломної практики дає студентам можливість не лише ознайомитися із реальними виробничими завданнями, розробити проекти їх вирішення, але і тим самим впровадити власні пропозиції у практику господарської діяльності конкретного підприємства чи організації.

Для участі студентів у реалізації наукової проблематики кафедри управління персоналом і економіки праці складено тематику курсових і дипломних робіт. Захист дипломної роботи визначає практичну і теоретичну готовність студента до виконання професійних завдань.

          

За підсумками загальноуніверситетського конкурсу наукових робіт студентів, який було проведено до Міжнародного дня студента у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» протягом 01 жовтня – 17 листопада 2011 р., студенти групи УПЕП-41 Іванченко Наталія Ігорівна і Рєпкіна Вікторія Олександрівна були нагороджені грамотами.

За якісне керівництво науково-дослідною роботою студентів асистенту кафедри управління персоналом і економіки праці Максюті Вікторії Василівні оголошено подяку.

          

За активну участь у Міжнародній студентській науковій конференції Бєлгородського університету споживчої кооперації «Молодь і кооперація: реальність і майбутнє» (м. Бєлгород, 12-14 квітня 2011 р.), присвяченій 180-річчю споживчої кооперації Росії, студентка спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» НікозятьКатерина Дмитрівна отримала лист-подяку від ректора університету В.І. Теплова. Наукову доповідь Катерини Нікозять на тему «Вплив харизми лідера на ефективну діяльність послідовників» було проголошено на пленарному засіданні конференції.

          

9 квітня 2010 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася ХХХІІІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідної роботи студентів у 2009 р. Активну участь у її роботі взяли студенти та викладачі кафедри управління персоналом та економіки праці.

На пленарному засіданні студентку групи УПЕП-42 Біленко Людмилу Володимирівну нагороджено грамотою за активну науково-дослідну роботу, проведену у 2009 р. та особисті досягнення

На засіданні нашої 19 секції  “Управлінець ХХІ століття”, заслухано 15 доповідей

Дипломом I ступеня

 • нагороджено Біленко Людмилу Володимирівну (група УПЕП-42), за новаторський підхід та нестандартне мислення у вирішенні наукової проблеми

Дипломом II ступеня

 • нагороджено Карповича Сергія Івановича (група УПЕП-41), за найкращу доповідь

Подяку отримала

 • Горохова Юлія Володимирівна (група УПЕП-42), за активну участь у науково-дослідній роботі та особисті здобутки

Студенти управління персоналом та економіки праці 1 та 2 курсу, виступали з доповідями на засіданні 11секції  "Культурологія".

Дипломом II ступеня

 • нагороджено Легейду Володимира Юрійовича (група УПЕП-11), за найкращу доповідь

Подяку виборола

 • Оксеменко Маргарита Олексанрівна (група УПЕП-11), за активну участь у науково-дослідній роботі та особисті здобутки

Подяку виборола

 • Ігнатенко Ольга Григорівна (група УПЕП-22), за активну участь у науково-дослідній роботі та особисті здобутки

Студенти управління персоналом та економіки праці 3 курсу, приймали участь у засіданні 14 секції "Право і суспільство: історія і сучасність".

Дипломом II ступеня

 • нагороджено Кісіль Вікторію Миколаївну (група УПЕП-22), за найкращу доповідь

          

Студентка групи УПЕП-31 Животенко Анна Олександрівна приймала участь у Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Еконономіка і управління: погляд молоді”, присвяченій 90-річчю ДонНУЕТ, їй видано сертифікат про участь та нагороджено подякою за активну участь в конференції.

          

Студент групи УПЕП-22, Жук Вадим Валерійович взяв участь у Декаді іноземних мов, що проходила в ПУЕТ, здобув грамоту за II місце за знання німецької мови

          

Жук Вадим Валерійович успішно прийняв участь в фонді Роберта Бона. “Планова гра Опель - одна криза багато виборів: німецька економічна політика та стратегія ведення переговорів в німецькій мові” у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили в Миколаєві 4-6. 05.2010  

          

Нікозять Катерина Дмитрівна, студентка групи УПЕП-21 брала участь у Всеукраїнських зборах 14.05.2010 р. організованих МОН на базі Донецького державного університету на кафедрі іноземної мови.

          

Катерина Нікозять посіла I місце в науковій студентській конференції 14.12.2009 р., що проходила в ПУЕТ

          

Нікозять Катерина Дмитрівна, студентка групи УПЕП-21 взяла участь у II Міжнародній науково-практичній конференції “Культурно-цивілізаційні процеси: тенденцій їх розвитку у світі та Україні” (20-21.05.2010), що відбулася у Полтавській державній аграрній академії, в аграрному коледжі  управління і права

          

Студенти 4 курсу Біленко Людмила Володимирівна, Рябець Наталія Володимирівна, Хамчукова Ольга Олегівна, брали участь у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі “Маркетинг, управління персоналом та економіка праці” (29 – 31.03.2010 р. м. Донецьк), їм надійшли сертифікати. Рябець Наталія Володимирівна була запрошена на захист робіт і зайняла почесне 2 місце.

          

Студентки 4 курсу Рябець Наталія Володимирівна та Хамчукова Ольга Олегівна взяли участь у роботі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Управління персоналом та економіка праці”. Рябець Наталія Володимирівна посіла III місце у номінації “Критичність мислення”, Хамчукова Ольга Олегівна здобула III місце у номінації “Практичність”