кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Історія кафедри

          

Дата заснування: 10 липня 2006 року

Спеціальності: «Управління персоналом та економіка праці», «Місцеве самоврядування»

Викладацький склад:

 • професорів - 1
 • кандидатів наук - 7

Костишина Тетяна Адамівна, д. е. н., професор. Очолює кафедру з 2006 р. Є автором численних підручників, посібників та монографій.

«В основі управлінського процесу завжди лежать компетентність, взаєморозуміння, емпатія, здатність до діалогу та компроміс. Це аксіома ефективного управління, яку в повній мірі засвоюють і застосовують на практиці наші студенти-випускники», – так характеризує роботу свого підрозділу досвідчений керівник, науковець, педагог-інноватор Костишина Т.А.

В умовах глобалізації та євроінтеграції людський чинник стає головним фактором виробництва і змінюється суттєво роль працівника, який з пасивного виконавця перетворюється на активного учасника виробництва, може й бажає брати участь в управлінні, прийнятті рішень не лише тактичного, а й перспективного значення. Вищезазначене обумовило актуальність створення 10 липня 2006 року кафедри управління персоналом і економіки праці, яка на сьогоднішній день – одна з провідних випускових кафедр університету.

Основними напрямами наукової діяльності викладачів кафедри у сфері управління персоналом за сучасних умов євроінтеграції є аспекти, пов’язані з підвищенням ефективності управління персоналом; зайнятістю у неформальному секторі економіки; управлінням мотивацією та оплатою праці; управлінням конфліктами як складової організаційної поведінки підприємства і організації; формуванням, розвитком і вдосконаленням особистісних лідерських якостей; ефективністю використання управлінського персоналу та трудового потенціалу працівників;  підвищенням ефективності стратегічного управління, місцевого самоврядування.

Високий науковий рівень, якісне навчально-методичне забезпечення, професійний професорсько-викладацький склад кафедри були підтверджені висновками акредитаційних комісій при державних акредитаціях освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста та магістра.

Кафедра забезпечує професійну фундаментальну фахову, наукову підготовку, виконує координуючу роль у формуванні змісту навчання, розробки нормативних документів з фаху, планування навчального процесу, організації практичної підготовки студентів, методичного забезпечення навчання, проводить підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Сьогодні колектив кафедри – це справжня команда висококваліфікованих фахівців із творчим підходом та креативним мисленням, об’єднаних професійними і творчими ідеями –  зав. кафедрою, д.е.н., проф. Костишина Т. А, к.е.н., доц. Боровиков О. В., к.е.н., доц. Степанова Л. В., к.е.н., доц. Тужилкіна О. В.,  к.е.н., доц. Гвоздик Н. М., к.і.н., доц. Нестуля С. І., к.е.н., доц.  Рудич Л. В., ст. викл. Бенях В. В., ас. Нестефоренко В. В., ст. лаб. Рокитянська В. М., ст. лаб. Тетко Т. І.

В 2011 році було видано альбом, який яскраво відображає історію кафедри управління персоналом і економіки праці.

 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років
 • Кафедрі УПЕП - 5 років