кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Наукова діяльність кафедри

          

Щиро  Вітаємо д.е.н., професору Костишину Тетяну Адамівну з  заслуженими нагородами. Пишаємося науковими досягненнями.  Переймаємо досвід та бажаємо подальших успіхів!

          

11 лютого к.е.н., доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, Рудич Л. В.  взяла участь в міжнародній конференції «Internationalization of Higher Education: International Projects and the Researchers Career». За організації CATHOLIC UNIVERSITY IN RUZOMBEROK (Spišské Podhradie, SLOVAKIA) UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES (Lodz, Poland) CENTRAL EUROPEAN ACADEMY STUDIES AND CERTIFICATIONS (Rivne, Ukraine) SUMY STATE UNIVERSITY (Sumy, Ukraine).

Впродовж конференції обговорювали: Виклики інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва для українських ВНЗ.  Можливості фінансування дослідження, проблеми міжнародних дослідницьких проектів та управління командами. Можливості фінансування дослідження, проблеми міжнародних дослідницьких проектів та управління командами.  Перспективи та проблеми розвитку кар’єри дослідника, міжнародних проектів та розвитку співпраці.   Учасники презентували проєктні  напрацювання в рамках стажування "Міжнародна кар'єра науковця та управління науковими проєктами".

          

05.01.2020 доц. Тужилкіна О. В. брала участь у роботі журі міського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (секція економіка).

Цікаві теми, грунтовні доповіді, талановита молодь.

          

18.12.20 відбулася презентація міжнародної колективної монографії «Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики»

В монографії взяли участь науковці з 7 країн: Грузія, Латвія, Азербайджан, Литва, Республіка Білорусь, Республіка Молдова, Україна.

Наукові дослідження представили вчені з 24 вищих закладів освіти, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Національної Служби посередництва та примирення в Полтавській області.

У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти соціально-трудових відносин у сучасних умовах. Розроблено концептуальні основи активної зайнятості, сформовано соціально-трудові імперативи економічного розвитку, запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення гідної оплати праці.

Представлено зарубіжний досвід і запропоновано напрями впровадження корпоративної культури, нових технологій навчання та активної кадрової політики з метою вдосконалення соціально-трудових відносин на сучасних підприємствах.

Монографія буде корисною для керівників організацій споживчої кооперації і сфери бізнесу, фахівців кадрових служб і департаментів з управління людськими ресурсами, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

          

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у закладах вищої освіти Міністерство освіти і науки України щорічно проводить Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей.

На підставі рішень галузевої конкурсної комісії із проведення другого туру Конкурсу профільним Міністерством затверджено підсумки та нагороджено дипломом ІІ ступеня Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від  05.10.2020 р. № 1220) : Волошину Юлію, студентку УПЕП, наукова керівниця – к.е.н., доцент Тужилкіна Оксана Володимирівна.

Вітаємо, дякуємо за сумлінну працю, невтомний творчий пошук, відповідальність та ініціативність!!!

          

11-12 листопада 2020 р. розпочала роботу Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку», яку проводять наші колеги та друзі з Київського національного економічного університету. Ми дуже вдячні за запрошення та можливість взяти участь в обговоренні важливих питань соціально-трудової сфери нарівні з відомими українськими та зарубіжними вченими.

          

Напрямки – оплата праці. мотивація праці, управління людськими ресурсами. Управління персоналом, управління винагородами. Компенсаційний менеджмент, управління трудовим потенціалом.

Наукові зв’язки з Київським національним економічним університетом, Донецьким національним університетом, Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України.

Діє науковий гурток "Управлінець персоналом"

Основні наукові публікації кафедри

Монографія

Т.А. Костишина "Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики" Полтава РВВ ПУСКУ 2008

Статті

 1. Костишина Т.А. Оптимізація витрат на оплату праці як умова прискорення ринкових перетворень у споживчій кооперації // Науковий вісник ПУСКУ. Серія "Економічні науки". – Полтава: РВЦ ПУСКУ. - №1(18), 2006. – С. 94-98
 2. Костишина Т.А.  Формування конкурентоспроможної системи управління оплатою праці як чинник мотивації інноваційної діяльності // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетингом в контексте стратегии развития Украины: Сб. науч. трудов В 3 т. – Т.2 / НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2007. – С. 222-229.
 3. Костишина Т.А.  Чинники формування конкурентоспроможної системи управління оплатою праці // Формування ринкової економіки: Зб.наук.праць. Спец.вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т.1. – Ч.1.  – К.: КНЕУ, 2007. – С. 405-413.
 4. Костишина Т.А.  Проблеми формування конкурентоспроможної системи управління оплатою праці на підприємствах споживчої кооперації Кримспоживспілки // Науковий вісник ПУСКУ. Серія "Економічні науки". – Полтава: РВЦ ПУСКУ. - №2(22), 2007. – С. 81-85.
 5. Костишина Т.А.  Удосконалення підвищення кваліфікації управлінських кадрів як складова конкуренто­спроможності системи споживчої кооперації України // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. Науковий журнал. – Луганськ, 2007. - №9(115). – Ч.2. – С. 88-91.
 6. Костишина Т.А. Конкурентоспособная система оплаты труда в контексте управления персоналом в системе потребительской кооперации Украины // Инновационные технологии в бизнес-образовании. Сборник научных статей Международного весеннего форума. – Гомель: УО "БТЭУПК", 2008. – Ч1. – С.247-252.
 7. Костишина Т.А.  Проблеми ефективного використання кадрового потенціалу промислових підприємств споживчої кооперації України // Проблеми ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України: Доповіді Міжнар.наук.-практ.конф. – Київ, 28-29 листопада 2007 р.: У 2-х т. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Т.2. - С.184-194.
 8. Костишина Т.А.  Конкурентоспроможна система оплати праці як чинник мобільності на ринку праці // Науковий вісник ПУСКУ. Серія "Економічні науки". – Полтава: РВЦ ПУСКУ. - №2(27), 2008. – С. 217-221
 9. Костишина Т.А.  Інноваційні підходи до ринкової трансформації оплати праці в споживчій кооперації України // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Т.1 (109). – №3. – Хмельницький, 2008. – С. 133-137
 10. Костишина Т.А.  Конкурентоспроможна система управління оплатою праці: сутність, критеріальні ознаки // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. –  №32. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С. 214-220.
 11. Костишина Т.А.  Низька мінімальна зарплата, чому? // Вісті. Діловий випуск Центральної спілки споживчих товариств України. - №38(695). – 16 вересня, 2005. – С. 6
 12. Костишина Т.А.  Оплата праці в контексті європейської інтеграції // Вісті. – К.: . - №44 від 2.11.06. – С. 10

 

 1. Нікітіна Г.О. Стан та основні  проблеми розвитку внутрішньої торгівлі України // Полтава ПУСКУ.: журнал "Економічні науки", 0,9 д.а.2007 р.
 2. Нікітіна Г.О. Концептуальні засади економічної діагностики діяльності торговельного підприємства // Донецьк, Дон ДУЕТ,    0,6 д.а, 2006 р.

 

 1. Нестуля С.І. Реабілітовані історією. Збірник документів. Полтавська обл.. Київ – Полтава. В-во: АСМІ 2004. –Кн.2. -713 с./200с; 2005. – Кн..3. -715с. /200 с.
 2. Нестуля С.І.  Українські культурні цінності в Росії. Спроба діалогу про повернення. 1930 р/ у співавторстві з Нестулею О.О.; Полтава: РВВ ПУСКУ, 2006. – 331. (150 авт.) монографія.
 3. Нестуля С.І. Нетрадиційні методи  викладання соціології. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. К. 2007. -  ч І. – с.229-331.
 4. Нестуля С.І.    Яким має бути лідер?" / Громадянське суспільство в Україні: проблеми формування та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава. РВВ ПУСКУ, 2008. – с.117-120.
 5.   Нестуля С.І.   Исследование теорий лидерства. /Инновационные технологи в бизнес-образовании. Сборник научных статейМеждународного весеннего форума. Гомель, 2008. –с.99-102.
 6. Нестуля С.І.  Соціологія: практикум. Модульний варіант: навч. посіб. [для студ.вищ. навч. закл] О.О.Нестуля, С.І.Нестуля. – К: Центр учбової літератури, 2009. -272 с.

 

 1. Холоденко В.М. Актуальні проблеми управління персоналом сучасного підприємства.// "Соціально- экономические аспекты промышленной политики"НАН Украины Институт экономики промышленности". Сборник научных трудов. Том 2-2007.,С.358-363.

 

 1. Гвоздик Н.М. Інтелектуальний капітал компанії як резерв підвищення її конкурентоспроможності // Реалізація національних економічних інтересів України в рамках євроінтеграційних процесів / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених та спеціалістів. –  Сімферополь: ПП "Підприємство Фенікс", 2008. – 308 с., с. 149-151
 2. Гвоздик Н.М.  Розвиток людського капіталу в системі управління  персоналом.
 3. Гвоздик Н.М. Проблеми відтворення людського капіталу в Україні
 4. Гвоздик Н.М. Теоретичні підходи до економічної оцінки ефективності інвестицій у освіту, м.  Одеса, ОДЕУ
 5. Гвоздик Н.М. Проблеми оцінки ефективності інвестицій у капітал здоров’я, м. Донецьк, ДонНУ
 6. Гвоздик Н.М. Роль споживчої кооперації у відродженні українського села через призму концепції людського капіталу
 7. Гвоздик Н.М. Деякі аспекти процесу інвестування в людський капітал

          

Кафедрою 21-22 січня 2010 року було проведено II Міжнародну науково-практичну конференцію “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У XXI СТОЛІТТІ: КАДРОВА ПОЛІТИКА, МОТИВАЦІЯ, ОПЛАТА ПРАЦІ

Програмний комітет:

Голова: Нестуля Олексій Олексійович, д.і.н., професор, ректор Полтавського університету споживчої кооперації України.

Члени програмного комітету:

 • Лібанова Елла Марленівна, д.е.н., професор, академік НАНУ, директор інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
 • Зінкевич Наталія Іванівна, перший заступник директора Державного центру зайнятості Мінпраці України
 • Богиня Дем’ян Петрович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України
 • Лисенко Юрій Григорович. член-кореспондент НАН України, д.е.н, професор, зав. кафедрою економічної кібернетики ДНУ
 • Колот Анатолій Михайлович, д.е.н., професор, проректор з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці  Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана
 • Грішнова Олена Антонівна, д.е.н., професор кафедри економічної теорії КНУ ім. Тараса Шевченка
 • Петрова Ірина Леонідівна, д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту та маркетингу університету економіки та права "КРОК" (м. Київ)
 • Тютюнникова Світалана Володимирівна, д.е.н, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
 • Дороніна Майя Степанівна, д.е.н., професор, зав. кафедри соціологія і психології управління Харківського національного економічного університету
 • Назарова Галина Валентинівна, д.е.н., професор, зав. кафедри управління персоналом і економіки праці Харківського національного економічного університету
 • Лісогор Лариса Сергіївна, д.е.н., старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
 • Семикіна Марина Валентинівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету
 • Куліков Геннадій Тимофійович, д.е.|экономичных|н., старший науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
 • Лук’янченко Наталя Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету

 • Гнибіденко Іван Федорович, д.е.н., професор, керівник управління соціальної безпеки РНБО
 • Качала Тамара Миколаївна,  д.е.н., професор, проректор з НДР та міжнародних зв’язків Черкаського  державного технологічного університету
 • Романюк Михайло Дмитрович, д.е.н., професор Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ
 • Семів Любов Казимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри  економіки та управління персоналом Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ 
 • Березін Олександр Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України
 • Садова Уляна Ярославівна, д.е.н., старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень НАН України
 • Лепейко Тетяна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і бізнесу Харківського національного економічного університету

          

14 березня 2010 року к.е.н, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Боровиков Олександр Володимирович в межах Полтавської школи місцевого самоврядування Лідер майбутнього на базі Полтавського університету економіки і торгівлі, провів чергове засідання на тему Діловий протокол та етикет для молодої еліти Полтави.