кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Новини та події

          

Завідувач кафедри «Управління персоналом, економіки праці та економічної теорії» Костишина Тетяна Адамівна прийняла участь в Круглому столі «Обговорення законопроекту  «Про колективні трудові спори»». Організаторами Круглого столу були: Відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області. Суттєвими були виступи: Черчатого Олександра Івановича (директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області),  презентація законопроекту – Атаманюк Оксани Анатоліївни (начальника Відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області), представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників Полтавської обласної ради профспілок, представників ПОООР, науковців ВНЗ. Результатом круглого столу було обговорення законопроекту «Про колективні трудові спори» та підписання Меморандуму  про співпрацю між Відділенням Національної служби посередництва і примирення у Полтавській області та Полтавським Регіональним відділенням Асоціації міст України.

          

23 травня 2023 р. у рамках тижня якості в ПУЕТ відбулося засідання міжнародного круглого столу на тему: «Сучасні вимоги до якості підготовки ефективних HR-менеджерів». Робота круглого столу відбулася у змішаному форматі з використанням платформи Zoom.

Організатором круглого столу була кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії на чолі з завідувачкою кафедри, д. е. н., проф. Т. Костишиною.
          Обговорені такі питання:

 • якість освіти під час війни: виклики та можливості;
 • проблеми розбудови внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного стану;
 • основні чинники забезпечення якісної підготовки HR-менеджерів в сучасних умовах;
 • домінанти та пріоритети формування фахових компетенцій здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Управління персоналом міжнародних корпорацій»;
 • основні напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу.

У заході взяли участь стейкхолдери освітніх програм «Управління персоналом та економіка праці», «Управління персоналом міжнародних корпорацій»:  представники роботодавців, професорсько-викладацький склад кафедри, здобувачі вищої освіти, а також представники науково-дослідницьких на навчальних закладів України, Іспанії, Молдови, Румунії.

 Зокрема до участі в обговоренні актуальних питань якісної підготовки майбутніх фахівців з управління персоналом і економіки праці долучилися       д. е. н., проф. Л. Лутай (Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини), Tania Colesnicova, Valeriu Doga, Ecaterina Heghea, Mihail Ciobanu (Institutul National de Cercetari Economice, Moldova), Ghenadie Ciobanu (ARTIFEX University of Bucharest, Romania), О. Полякова-Нестеренко (Universitat Politècnica de València, España), В. Литвиненко (начальник відділу персоналу Державної фіскальної служби в Полтавській області), Л. Скріпченко (нач. відділу сприяння зайнятості Полтавського обласного центру зайнятості), О. Атаманюк та О. Кротова (Відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області), О. Адамчук та Ю. Мостова (HR-менеджери рекрутингової агенції HedgeHog), О. Кашуба (HR-менеджер Kernel) та ін.

Підсумовуючи результати обговорення поставлених питань, учасники круглого столу сформували напрями підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти та пропозиції щодо подальшої співпраці з формування сучасних фахових компетенцій ефективних HR-менеджерів згідно стратегічних завдань розвитку підприємств та національної економіки України.

          

Полтавський університет економіки і торгівлі
повідомляє про проведення
засідання Круглого столу

«Інструменти соціальної політики в сфері соціально-трудових відносин в сучасних умовах»

Метою засідання Круглого столу є обговорення наукових і практичних питань щодо інструментів соціальної політики  в контексті регулювання соціально-трудових відносин в сучасних умовах

Питання для обговорення:

 1. Пріоритетні напрями соціальної політики та інструменти її реалізації в сучасних умовах 
 2. Зайнятість 2023: зміни, обмеження, прогнози
 3. Людина в координатах сучасної соціальної політики
 4. Домінанти та пріоритети розвитку соціальної політики на підприємствах

14.00 23 травня, вівторок, 2023 р., ауд. 302

Інформаційний лист

          

Шановні керівники, працівники, науковці, студенти!

До вашої уваги пропонуються тренінги на визначені теми, які є актуальними і важливими в умовах сьогодення.

Перелік тем тренінгів,
які проводять викладачі кафедри управління персоналом,
 економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Назва

Тренер

1

Маніпуляційна стійкість в державному управлінні

Тетяна Костишина

2

Створення мотивованої та професійної команди

Тетяна Костишина

3

Корпоративна культура та її вплив на розвиток організації

Тетяна Костишина

4

Розвиток персоналу (1 Модуль – Плануй, 2 Модуль – Дій,
3 Модуль – Перевіряй та коригуй»)

Тетяна Костишина

5

Ефективна діяльність керівника та управління командою

Тетяна Костишина

6

Соціальний захист як функція депутатів місцевих рад України в контексті розвитку цифрової економіки

Тетяна Костишина

7

Як побудувати оплату праці, щоб вона стимулювала працівників працювати з максимальною віддачею

Тетяна Костишина

8

Управління змінами

Тетяна Костишина

9

Прийняття управлінських рішень

Тетяна Костишина

10

Соціально відповідальний бізнес

Тетяна Костишина

11

Управління персоналом та управління результативністю

Тетяна Костишина

12

Управління персоналом в органах місцевого самоврядування

Тетяна Костишина

13

Тайм-менеджмент

Оксана Тужилкіна

14

Вплив ефективної мотивації на кількісні та якісні результати праці керівників та працівників

Оксана Тужилкіна

15

Управління конфліктами

Оксана Тужилкіна

16

Сучасні технології управління персоналом

Оксана Тужилкіна

16

Стресостійкість

Лариса Степанова

17

Розвиток особистісного потенціалу

Лариса Степанова

18

Професійне вигорання

Лариса Степанова

19

Самооцінка працівників

Лариса Степанова

20

Лідерство і кеонфліктологія

Леся Рудич

21

Гейміфікація в НR

Леся Рудич

22

Лідерство та комунікаційні навики

Леся Рудич

23

Рекрутинг

Леся Рудич

24

Фактчекінг

Віталій Шаповалов

25

Економічна грамотність

Віталій Шаповалов

26

Що таке інститути і як вони працюють

Віталій Шаповалов

27

Управління соціальними проектами

Ольга Стефанюк

Додаткова інформація за тел. 0505310086 - зав. кафедри Тетяна Адамівна Костишина

          

Працівники кафедри УПЕПЕТ з самого початку військової агресії проти українського народу створили «Пиріжковий батальйон». За цей час продукція батальйону волонтерами доставлялася у госпіталі м. Полтави та м. Харкова, і для захисників Сумської, Харківської, Донецької областей. Працівники «Пиріжкового батальйону» не припиняють своєї діяльності задля нашої Перемоги.

          

На кафедрі управління персоналом, економіки праці та економічної теорії відбулося розширене засідання кафедри за участю стейкхолдерів з освітніх програм:

«Управління персоналом міжнародних корпорацій» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

Адамчук Ольга – регіональний менеджер HR департаменту компанії HedgeHog;
Мостова Юлія – регіональній TL HR департаменту компанії HedgeHog;
Кашуба Олена – Human Resourse Manager Кернел Груп
Гоцелюк Анна – здобувач вищої освіти 2 курсу освітньої програми «Управління персоналом міжнародних корпорацій»
Андрійченко Едуард – здобувач вищої освіти 2 курсу освітньої програми «Управління персоналом міжнародних корпорацій»
Самбур Мішель – здобувач вищої освіти 1 курсу освітньої програми «Управління персоналом міжнародних корпорацій»

ОП «Управління персоналом та економіка праці» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

Литвиненко Володимир – начальник департаменту управління персоналом головного управління ДФС у Полтавській області;
Соляник Вікторія – провідний спеціаліст Департаменту соціального захисту Полтавської облдержадміністрації
Жук Ірина- директор міжрегіонального рекрутингового центру «Відділ кадрів»
Кисіль Ліна – випускниця другого (магістерського) рівня 2022 р
Золотоверх Аміна – здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня першого курсу,
Жалоба Тетяна – здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня першого курсу

ОП «Місцеве самоврядування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Клименко Віта Іванівна – директор Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс Євроінтеграції» 
Брижань Ірина Анатоліївна – Голова проектного офісу м. Полтава «Інтегрований розвиток міст України»
Лець Владислав – випускник, магістр публічного управління та адміністрування навчання
Шамота Олександр. – випускник, магістр публічного управління та адміністрування
Безлюдний Олександр – здобувач вищої освіти 1 курсу навчання

В процесі обговорення стейкхолдерами було висвітлені власні думки щодо змістовності освітніх програм та сформовані пропозиції щодо їх удосконалення в сучасних умовах.

          

Полтавщина: укладено угоду про співпрацю з кафедрою управління персоналом, економіки праці та економічної теорії вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

З метою поширення правових знань щодо соціально-трудових відносин серед студентської молоді, 16 лютого відбулась робоча зустріч начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області Оксани Атаманюк із завідувачем кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" Тетяною Костишиною, під час якої підписано Угоду про співпрацю між відділенням та кафедрою.

Угода передбачає узгоджені дії сторін, спрямовані на підвищення рівня правової обізнаності студентської молоді, ведення наукових розробок у сфері соціально-трудових відносин, здійснення роботи щодо отримання студентами практичних знань про шляхи вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), зниження рівня конфліктогенності та стабілізації соціально-трудових відносин у колективах підприємств (установ, організацій), реалізацію спільних проєктів.

Оксана Атаманюк зазначила, що у рамках Угоди про співпрацю фахівці відділення матимуть можливість популяризувати діяльність Національної служби посередництва і примирення, висвітлювати практичний досвід врегулювання конфліктних ситуацій та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах Полтавщини.

Насамкінець сторони окреслили першочергові кроки для реалізації положень Угоди.

          

Полтавщина: взаємодія із соціальними партнерами

17 січня, у рамках угоди про співпрацю, відбулась робоча зустріч начальника відділення НСПП в Полтавській області Оксани Атаманюк із завідувачем кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі», доктором економічних наук, професором Тетяною Костишиною.

Під час зустрічі підсумовано результати роботи по реалізації положень угоди про співпрацю, зокрема щодо проведення для студентів семінарів, тренінгів, круглих столів, лекцій з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), зниження рівня соціального напруження та стабілізації стану соціально-трудових відносин у колективах підприємств; обміну відповідними інформаційними, довідковими і методичними матеріалами тощо.

Крім того, обговорено участь відділення в міжнародній конференції на базі ПУЕТ та проведення подальших спільних заходів, зокрема, спільного круглого столу із залученням соціальних партнерів, під час якого обговорюватимуться переваги, проблеми, перспективи взаємодії профспілок та роботодавців. Також, визначено теми лекцій для студентів університету, які ґрунтуватимуться на положеннях Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Закону України "Про соціальний діалог в Україні", і у яких висвітлюватиметься практика вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на Полтавщині.

Наприкінці зустрічі сторони домовились оновити угоду про співпрацю з метою подальшої роботи спрямованої на підвищення рівня правової освіти студентів університету.

          

25 листопада  2022 року  у  Регіональному  центрі  з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області  відбулося засідання круглого столу   на тему: «Особливості правопросвітницької роботи в умовах воєнного часу».

Захід мав на меті обговорити питання особливості правопросвітницької роботи учасників навчально-виховного процесу, виробити єдині механізми проведення такої роботи, налагодити ефективну комунікацію між начальними закладами області та системою БПД Полтавщини задля інформування  всіх учасників навчально-виховного процесу про, в тому числі і внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території навчальних закладів  з питань  захисту прав громадян в умовах воєнного стану.

Учасниками заходу стали представники системи БПД,   представники Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації  та навчальних закладів м. Полтави та Полтавського району.

З вступним словом до учасників круглого столу  звернулися директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий,  перший заступник голови Полтавської обласної ради  Олександр Лемешко та Олег Діденко, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури, кандидат наук з державного управління.

Модератором заходу був очільник системи безоплатної правової допомоги Полтавської області Олександр Черчатий.

Про особливості правопросвітницької роботи в умовах воєнного часу  розповів директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий. Він поінформував, що не зважаючи на умови воєнного стану фахівці Регіонального, місцевих центрів та бюро правової допомоги області проводять активну правопросвітницьку роботу з учасниками навчально-виховного процесу, інформують про права, можливості їх реалізації та захисту, у тому числі завдяки системі БПД.

Про особливості правопросвітницької роботи навчальних закладів області в умовах воєнного стану розповів директор Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Євген Кончаковський.

Під час заходу відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області та Департаментом освіти і науки обласної військової адміністрації.

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи Полтавського  державного  аграрного університету, к.с.-г.н., доцент Олег Горб  розповів особливості правопросвітницької роботи учасників навчального процесу  та внутрішньо переміщених осіб. які проживаються на території Полтавського державного аграрному університеті.

Про особливості роботи з внутрішньо переміщеними особами, які проживають на території Полтавського університету економіки і торгівлі розповіла завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, д. е. н., професор Тетяна Костишина.

Про особливості координації правопросвітницької роботи  навчальних закладів області  та роль системи БПД у даній роботі  розповів заступник директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Ігор Клименко.

Про правопросвітницьку робота та комунікацію Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та системи БПД поінформувала присутніх директорка Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Любов Старостіна.
Про особливості взаємодії системи безоплатної правової допомоги та Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 ім І.П. Котляревського  поінформувала  заступниця директора Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1  ім. І. П. Котляревського Юлія Кріль.

Які особливості правопросвітницької роботи у напрямі підвищення правової обізнаності  учнів Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 розповіла заступниця директора з виховної роботи Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Людмила Хижняк.

          

Полтавщина: проведено засідання круглого столу з нагоди 24-ї річниці з дня утворення Національної служби посередництва і примирення

22 листопада Відділення НСПП в Полтавській області провело засідання круглого столу присвяченого 24-ій річниці з дня утворення Національної служби посередництва і примирення. Тема: «Взаємодія відділення НСПП в Полтавській області з соціальними партнерами у сфері поліпшення соціально-трудових відносин та правової допомоги населенню».

Захід проходив на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області під головуванням  начальника Відділення  О. Атаманюк.

У заході взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій профспілок та роботодавців, представники ВНЗ міста, трудові арбітри і незалежні посередники НСПП та фахівці відділення.

З вітальними промовами та презентаціями виступили: директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області О. Черчатий, директор Національної служби посередництва і примирення у Полтавській області О. Атаманюк,  д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Т. Костишина, заступник начальника управління-начальник відділу комунікацій з громадськими об’єднаннями управління з питань внутрішньої політики Полтавської ОВА, посередник НСПП Л. Токарєва та голова Полтавської обласної ради профспілок І. Богуш.О. Атаманюк подякувала всім учасника за плідну співпрацю, високий професіоналізм та завірила, що спільні зусилля і надалі будуть спрямовані на поліпшення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях області.

          

УПЕП: проведено засідання круглого столу за участі соціальних партнерів

20 жовтня на базі ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" відбулося спільне засідання круглого столу на тему: "Соціальний діалог, як інструмент державної політики в сучасних умовах".

Організаторами та модераторами круглого столу були Т. Костишина, завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ПУЕТ, д. е. н., професор, та О. Атаманюк, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області.

У заході взяли участь фахівці відділення, професорсько-викладацький склад університету, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, організацій профспілок та роботодавців, трудові арбітри та незалежні посередники НСПП, представники волонтерських організацій та внутрішньо переміщені особи.

Метою засідання було обговорення наукових і практичних проблем зайнятості в Полтавському регіоні в сучасних умовах. Учасники круглого столу обговорили питання: «Пріоритетні напрями державної політики в сучасних умовах. Зайнятість 2022: зміни, обмеження, прогнози. Людина в координатах сучасної соціальної політики держави. Домінанти та пріоритети розвитку соціального діалогу на підприємствах».

Відкрив засідання, ректор університету О. Нестуля та поінформував про роботу навчального закладу, як гуманітарного хабу для внутрішньо переміщених осіб.

Учасники заходу, зокрема, перший заступник голови Полтавської обласної ради О. Лемешко, виконавчий директор Полтавського обласного об’єднання організацій роботодавців В.Псєха, голова Полтавської обласної ради профспілок І. Богуш у своїх виступах висвітлили проблеми зайнятості та втрати підприємствами ланцюгів збуту і постачання матеріалів й комплектуючих, що негативно відбилося на рівні заробітних плат та збільшило безробіття в регіоні.

До діалогу активно долучилися голови обласних галузевих профспілок, які обговорили нагальні проблеми підприємств різних галузей та стан соціально-трудових відносин у колективах і наголосили, що на сьогодні у ряді галузей є потреба укладення Галузевих і Міжгалузевих угод для більшого забезпечення соціальним захистом працівників. 

У ході засідання були нагороджені Подяками Полтавської обласної ради та ПУЕТ активні учасники волонтерського руху.

За результатами засідання круглого столу досягнуто домовленості між соціальними партнерами щодо подальшої співпраці в напрямну розвитку соціального діалогу.

По завершенні заходу всі учасники отримали відповідні Сертифікати.

          

Кафедрою управління персоналом, економіки праці та економічної теорії    10-18 вересня 2022 року проведена Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЗМІН».

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Цифрова економіка як феномен суспільного розвитку: детермінанти
  становлення, соціально-трудові пріоритети
 • Сучасні тенденції на ринку праці України в умовах змін
 • Праця і нові трудові цінності в умовах змін
 • Сучасні аспекти управління персоналом в умовах змін
 • Інноваційні форми і механізми розвитку соціальної політики в умовах змін
 • Траєкторії трансформації зайнятості в сучасних умовах
 • Мотивація і оплата праці в умовах змін: досвід України та практика країн ЄС
 • Методи й технології навчання, зокрема дистанційного, та проблеми підготовки фахівців з управління персоналом в умовах змін.

По закінченню конференції сформовані рекомендації щодо ефективного розвитку соціально-трудових відносин в умовах змін.

В процесі проведення конференції кафедра УПЕПЕТ висловила надію на продовження успішної співпраці з науковцями України та Євросоюзу та вручила учасникам сертифікати.

          

Висновок міжнародної сертифікаційної оцінки, проведеної в Гаазі компанією Nuffic 03 серпня 2022 р. щодо диплому магістра Пінчука Сергія, виданого ПУЕТ за освітньою програмою "Управління персоналом і економіка праці": у результаті зацікавлена особа досягла рівня, що відповідно голландським міркам відповідає ступеню магістра університетської освіти у галузі управління людськими ресурсами.

Вітаємо викладачів, співробітників, студентів університету і кафедри!

Так тримати!

          

Пиріжковий батальйон та Батальйон небайдужих і далі продовжують працювати на кінцевий результат - ПЕРЕМОГУ!!!!Все буде Україна!!!!

          

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорія пишається своїми працівниками, які отримали нагороди згідно результатів діяльності за 2021-2022 н.р. Бажаємо подальших успіхів!

          

Кафедра Управління персоналом, економіки праці та економічної теорії організувала чудовий день відпочинку для переселенців з м. Дергачи Харківської області, все буде Україна !!!

          

23 червня 2022 р. кафедрою управління персоналом, економіки праці та економічної теорії  ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" спільно з відділенням Національної служби посередництва і примирення (НСПП) в Полтавській області проведено засідання Круглого столу на тему: "Соціально-економічні детермінанти зайнятості в Полтавському регіоні в сучасних умовах".

У заході взяли участь професорсько-викладацький склад університету, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, організацій профспілок та роботодавців, трудові арбітри та незалежні посередники НСПП, представники волонтерського руху та внутрішньо переміщені особи.

Організаторами та модераторами Круглого столу були Т. Костишина, завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, д. е. н., професор, та О. Атаманюк, керівник відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області.

У вітальному слові ректор університету професор О. Нестуля проінформував про роботу навчального закладу як гуманітарного хабу для внутрішньо переміщених осіб.

У ході заходу обговорено проблеми зайнятості, розглянуті питання: "Пріоритетні напрямки сучасного попиту та пропозиції на ринку праці Полтавського регіону", "Зайнятість 2022 – зміни, обмеження, прогнози", "Людина в координатах сучасної економіки та глобальної соціоекономічної реальності", "Домінанти та пріоритети розвитку соціальної політики на підприємствах".

О. Атаманюк висвітлила діяльність Відділення в умовах воєнного стану, ознайомила зі змінами щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності). Наголосила на важливості розвитку соціального діалогу як процесу визначення та зближення позицій сторін в реаліях сьогодення.

Представники Полтавської обласної ради, обласного центру зайнятості та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області поінформували про новини законодавства у відповідних сферах діяльності та відповіли на поставлені запитання. Отримані пропозиції щодо можливості надання підтримки окремим підприємствам вирішено винести на розгляд сесії обласної ради.

Т. Костишина обґрунтувала необхідність створення та діяльності волонтерського центру «Пиріжковий батальйон», який працює з 28 лютого 2022 р. Організаторами були А. Костишина, асистент кафедри УПЕПЕТ та   З. Кононенко, професійний пекар-кондитер.

Крім того, під час засідання Круглого столу обговорені нагальні проблеми підприємств різних галузей та стан соціально-трудових відносин у колективах, розглянуто питання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, їх адаптації в нових життєвих умовах.

За результатами засідання Круглого столу досягнуті домовленості щодо подальшої співпраці з метою підвищення рівня правової обізнаності населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, з питань організації соціально-трудових відносин в умовах воєнного стану.

          

Підвищення кваліфікації викладачами кафедри: Сертифікат з курсу "Освітні інструменти критичного мислення" отриманий доц. Степановою Л.В.  через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

          

Пиріжковий батальйон ПУЕТ

Так з гумором бійці загонів територіальної оборони Полтави назвали групу волонтерів нашого університету, які в його кондитерському цеху навчально-виробничого комбінату організували випічку смачних пиріжків: з капустою, картоплею, м’ясом, яблуками, маком – на будь-який смак.

Ініціювала створення цього «підрозділу» університету докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедрою управління персоналом та економіка праці Тетяна Костишина з донькою Анною. До нього спочатку приєдналися кафедрали Лариса Степанова та Тетяна Тетко, згодом – в.о. директора МІПК Світлана Сорока, очільниця відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області Оксана Атаманюк. А наставником волонтерів стала професійний технолог, кондитер, пекар Зінаїда Кононенко. Функції водія-експедитора взяв на себе Ігор Костишин.

Так що кожного ранку в кондитерському цеху було тепло – не лише від печей, а й бажання волонтерів порадувати бійців територіальної оборони, ЗСУ, поранених, які проходили реабілітацію у медичних закладах Харкова, чергових на блокпостах, переселенців. Адже так приємно було чути від них слова вдячності за їх запашну підтримку й риторичне : «Пиріжковий батальйон – діє!»

          

В умовах воєнного стану та вкрай складного часу випробувань для українського народу, кожен працює на своєму фронті. От і цьогоріч, 13 березня 2022 р., в рамках Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» відбулася секція «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ЗМІН». Обговорювали проблематику управління персоналом, що є ключовою сферою діяльності будь-якого підприємства, організації, бізнесу та потребує виваженого підходу в умовах змін.

Яким має бути управлінець в умовах воєнного стану? Які ключові аспекти комунікацій сьогодні? Яка роль керівника в умовах сучасної нормальності? Ці та інші ключові питання стали об’єктом наукових досліджень учасників секції, яка об’єднала 24 студенти.

Все буде Україна!

          

Як часто ми не вміємо розподіляти час, намагаємося встигнути більше? 07.12.21 проводила Тренінг з тайм-менеджменту "Як встигати більше або де ховається час?" доц. Тужилкіна О. В. для 11 класу КЗ «Полтавська загальноосвітня школа 23 Полтавської міської ради Полтавської області»

          

У межах викладання дисциплін "Корпоративна культура" та "Соціальна відповідальність бізнесу"  19.11.2021 було проведено інтерактивне заняття від еко-активістки та волонтерки Ірина Коноз, яка на прикладах розповіла про необхідність сортування сміття та зменшення його обсягу загалом. Студенти тепер мають нові знання та компетенції для організації "розумного споживання на підприємствах".

          

Кафедра УПЕПЕТ вітає своіх гарних, креативних і охочих до знань студентів с «Днем Студента».

Бажаємо, щоб Ваші мрії збувалися. Нехай весь багаж знань, який Ви набудете протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя! (17.11.2021)

          

Кафедра УПЕПЕТ 09.11.21 провела Круглий стіл «Перші кроки успіху», в рамках якого була організована зустріч студентів 1 курсу Освітньої програми «Управління персоналом міжнародних корпорацій» з студентами кафедри, які повернулись з Міжнародного стажування в Туреччині.

          

Кафедра УПЕПЕТ 06.11 2021 провела зустріч з працівниками Міжнародноі корпораціі Hedgehog- Адамчук Ольгою - регіональний HR менеджер та Мостовою Юлією - HR менеджер. Студенти були ознайомлені з сучасними проблемами HR діяльності в контексті розвитку міжнародних корпорацій.

          

          

Якщо ти:

 • прагнеш бути керівником та формувати лідерську позицію,
 • бажаєш навчитись приймати управлінські рішення та формувати навички успішних комунікацій,
 • здатний ставити цілі та керувати своїм часом,
 • цікавишся управлінськими кейсами реального бізнеу?

Тоді тобі до нас!

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» оголошує II сезон стартапу та запрошує до участі учнів 10-11 класів шкіл м. Полтави та Полтавської обл. Навчання проходитеме  із залученням успішних випускників кафедри, представників бізнесу та органів місцевого самоврядування!

Формат навчання: дистанційні event  зустрічі з використанням платформи Zoom.

Реєстрацію продовжено до 21 листопада 2021 р.

Посилання на реєстраційну форму

viber спільноти Стартапу "Школа молодого керівника"

телеграм канал Стартапу "Школа молодого керівника"

          

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Полтавського університету економіки і торгівлі провела XII міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки», присвячену 60-річчю університету та 15-річчю кафедри.

Другий етап конференції. Продовжується пленарне засідання. Актуальними та науково-цікавими були виступи:

 • Тютюнникової Світлани, д.е.н., професора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на тему : «Динамічні зрушення соціально-трудових відносин в умовах технологічної сингулярності»
 •  Панченка Євгенія, д.е.н., професора кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ  «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» на тему «Нові  цифрові технології міжнародного бізнесу в період кризи  (пандемія 2019-2021 рр.)»

Наукові дискусії підтримали:

 • Лопушняк Галина д.е.н., професор, завідувачка кафедри соціоекономіки та управління персоналом ДВНЗ «Київський національний економічний універитет імені Вадима Гетьмана»
 • Пасєка Станіслава, д.е.н., професор, завідувачка кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького
 • Филюк Галина, д.е.н., професор, завідувачка  кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Київський національний ініверситет імені Тараса Шевченка»


Робочі моменти конференції


Панченко Євгеній, д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»


Тютюнникова Світлана, д.е.н., професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна


Костишина Тетяна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


Лопушняк Галина, д.е.н., професор, завідувачка кафедри соціоекономіки та управління персоналом ДВНЗ «Київський національний економічний універитет імені Вадима Гетьмана»


Робочі моменти конференції


Пасєка Станіслава, д.е.н., професор, завідувачка кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького


Загальне фото на згадку

По закінченню конференції сформовані рекомендації та пропозиції щодо ефективного розвитку соціально-трудових відносин в Україні в умовах цифрової економіки.

          

Підводимо підсумки. Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Полтавського університету економіки і торгівлі провела XII міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки», присвяченої 60-річчю університету та 15-річчю кафедри.

В процесі проведення конференції кафедра УПЕПЕТ висловила надію на продовження успішної співпраці з науковцями України та Євросозу та вручила подяки за спільну працю, знання, творчість, креативність та особистісні якості керівництву та працівникам університету, відомим науковцям України, які її  підтримували напротязі 15 років.

Педченко Наталії
д.е.н., професору, першому проректору Полтавського університету економіки і торгівлі

Ткаченко Аліні
к.т.н., доценту, директору навчально-наукового інституту денної освіти Полтавського університету економіки і торгівлі

Манжурі Олександру
проректору з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професору Полтавського університету економіки і торгівлі

Рогозі Миколі
д.е.н., професору, завідувачу кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі

Вахтіну Сергію
к.е.н., пофесору, колишньому декану факультету економіки та менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі

Шушпанову Дмитру
д.е.н., доценту Західноукраїнського національного університету

Дороніній Ользі
д.е.н., професору, завідувачу кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Стуса

Макаровій Мар’яні
д.е.н., професору, члену спеціалізованої ради ПУЕТ спеціальності 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика»

Лопушняк Галині
д.е.н., професору, завідувачу кафедри соціоекономіки та управління персоналом ДВНЗ «Київський національний економічний універитет імені Вадима Гетьмана»

Лутай Ларисі
д.е.н., професору, зав. каф. менеджменту Ін-ту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (Київ)

Поляковій Світлані
к.е.н, с.н.с., провідному науковому спвробітнику відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур сектора досліджень рівня житя населення Інституту демографії та соціальних дослуджень імені М.В. Птухи НАН України

Шкурупій Ользі
д.е.н., професору, колишній завідувачці кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі

Скляру Георгію
д.е.н. професору завідувачу кафедри туристичного та готельного бізнесу Полтавського університету економіки і торгівлі

Суттєвий науковий інтерес серед учасників конференції викликали доповіді  

Колота Анатолія, д.е.н. професора, проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ  «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», заслуженого діяча науки і техніки України, на тему «Соціально-трудова реальність XXI ст: філософія становлення можливостей та викликів

Калініної Світлани, д.е.н., професора, завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

На згадку про конференцію та радість зустрічі було зроблене загальне фото учасників першого етапу конференції.

Перший день конференції закінчився екскурсією по м. Полтава


Фото біля пам'ятника славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну — монументу на честь 200-річчя Полтавської битви у Полтаві


Фото біля пам'ятного знаку полтавській галушці, або пам'ятнику галушці — символічного пам'ятного знаку на честь традиційної для регіону Полтавщини страви української кухні — галушки, в Полтаві, один із міських символів, уособлення щедрості й добробуту


Фото біля Білої альтанки — оригінальної пам'ятки у формі альтанки з колонадою в місті Полтаві, споруджена вперше в 1909 році на честь 200-ліття Полтавської битви; один із символів міста.

          

Закінчився перший місяць 2021-2022 навчального року. Підводимо підсумки. Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Полтавського університету економіки і торгівлі провела XII міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки», присвяченої 60-річчю університету та 15-річчю кафедри.

Конференція проводилася в два етапи. Пленарна частина відбулася в університеті в м. Полтава, секційні заняття проводилися у м. Мармаріс (Туреччина). Відкрила конференцію завідувачка кафедри д.е.н., професор Тетяна Костишина. З  вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор університету д.і.н., професор Олексій Нестуля. Серед учасників конференції  були перший проректор університету д.е.н., професор Наталя Педченко, проректор з науково-педагогічної роботи д.е.н., професор Олександр Манжура, представники ректорату, завідувачі кафедр, студенти. Серед гостей  конференції наукову еліту представляли науковці з різних міст України, які присвячують свої наукові дослідження розвитку соціально-трудових відносин в  сучасних умовах національної економіки.

Університет та кафедру вітали вчені з різних країн


Циклашвілі Натела, доктор економіки, професор, проректор з наукової роботи Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія)


Пьєхович Божена, д.е.н., професор, ректор Collegium Mazovia Innowacyjna Szkola Wyzsza (Польща)


Гечбаіа Бадрі, д.е.н., професор, директор інституту економічних досліджень (Грузія)


Кузьменко Галина, головний науковий співробітник НДІ економіки розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьана, к.е.н., доцент, заслужений економіст України висловила привітання від Ерадзе Ія – ректора академії бізнесу Грузї та особисто від себе


Лєбєдєва Світлана, д.е.н., професор, ректор Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації
Коробкін Анатолій, к.е.н. доцент, завідувач кафедри економічних і правових дисциплін Білоруського торговельно-економічногоуніверситету споживчої кооперації
Гасанова Тетяна к.е.н. доцент, завідувач кафедри економіки торгівлі Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації

          

21 вересня 2021 р. студенти освітньої програми «Управління персоналом міжнародних корпорацій» відвідали міжнародний Форум «Курс громадських консультацій для органів місцевого самоврядування в Полтавській області», присвячений темі співпраці державних інституцій та органів місцевого самоврядування і неурядових організацій. Головна мета проведення Форуму — це створення платформи для обміну досвідом та контактами між представниками органів місцевого самоврядування. Що  складався із двох напрямків: перший — курс громадських консультацій для органів місцевого самоврядування, а другий - впровадження моделі співпраці між державним управлінням та неурядовими організаціями.

          

Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

Шановні колеги!

Запрошуємо вас 9-10 вересня 2021 року до участі в роботі Дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ», присвяченої 60-річчю Полтавського університету економіки і торгівлі та  15-річчю кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії.

Місце проведення конференції: зал засідань (ауд. 302) ПУЕТ

Тематичні напрями роботи конференції:

- Цифрова економіка як феномен суспільного розвитку: детермінанти становлення, соціально-трудові пріоритети
- Сучасні тенденції на ринку праці України в умовах цифрової економіки
- Праця і нові трудові цінності в умовах цифрової економіки
- Сучасні аспекти управління персоналом в умовах цифрової економіки
- Інноваційні форми і механізми розвитку соціальної політики
- Траєкторії трансформації зайнятості в сучасних умовах
- Мотивація і оплата праці в умовах цифрової економіки: досвід України та практика країн ЄС
- Методи й технології навчання, зокрема дистанційного, та проблеми підготовки фахівців з управління персоналом

Програма конференції:

9.09.2021 р.

8.00-10.00 – заїзд та реєстрація учасників конференції
10.00-11.00 – пленарне засідання
11.00-11.30 – кава-брейк
11.30-13.00 – продовження пленарного засідання
13.00-14.00 – фотографування учасників конференції, обідня перерва
14.00-16.00 – екскурсія Полтавою
16.00-18.00 – урочисте привітання з Ювілеєм кафедри
19.00 – вечір у колі друзів

10.09.2021 р.

9.00-10.00 – сніданок
10.00-12.00 – робота секцій, підведення підсумків конференції
12.00-12.30 – кава-брейк
12.30-17.00 – екскурсійна програма
19.00 – від’їзд учасників конференції

Мови конференції: українська, російська та англійська.

Фінансові умови:
Організаційний внесок на видання електронного збірника 100 грн.

Для формування програми конференції необхідно до 25.08.2021 подати тему доповіді (тез) на адресу lara.stepanowa@gmail.com

Статті учасників конференції будуть опубліковані у «Науковий вісник ПУЕТ. Серія Економічні науки». До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю журналу, є оригінальними та правильно оформленими. Вимоги до опублікування статей за посиланням

Адреса оргкомитету:
E-mail: lara.stepanowa@gmail.com
Адреса: Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі",
вул. Коваля, 3, м. Полтава, Україна, 36000

Контактні телефони:
0532-50-91-33 – кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії
050-531-00-86 – зав. кафедри Костишина Тетяна Адамівна
050-305-17-71 – Степанова Лариса Валентинівна

Інформаційний лист

Місце проведення:
Зал засідань (ауд. 302) ПУЕТ

Дата проведення: 
Четвер, 9 Вересень, 2021 - 10:00

          

Мою любиму і рідну групу , яка навчалась за проектом «Університет третього віку - нові виклики  , програми «Психолоія» дякую  за радість спілкування,  життєву  мудрість, якою ділились впродовж навчання  та бажаю   міцного здоров‘я, здійснення мрій , радості життя, яскравих успіхів!!! Куратор д.е.н., професор Костишина Т.А.

          

З днем захисту дітей!

Діти - це безмежна ще не зіпсована щирість і відвертість. Їх майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Діти - це ангели. Вони не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити в світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Давайте створимо для них такий світ разом!

          

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ

Наші перші випускники 10 років після випуску: директори підприємств, топ-менеджери, підприємці, HR-менеджери. Пишаємося і радіємо їх досягненням! Дякуємо що не забувають Кафедру УПЕПЕТ ПУЕТ

Наші надзвичайні випускники:
Лапа Андрій
Бережна Анастасія
Ткалич Євгеній
Тимошенко Дмитро
Сидоренко Олександр
Коваль Анастасія
Подакіна Анна
Пугач Віталій
Карпович Сергій
Сластьоненко Станіслав
Вощина Катерина
Терентьєва Оксана
Ярошенко Олег
Сидорович Максим


https://fb.watch/5RQtFy7uDn/ видео сторінка ФЕЙСБУК кафедра УПЕПЕТ

          

Щороку  кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії гостинно відчиняє двері, запрошуючи випускників. 21 травня 2021 р., в рамках Дня  випускника Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУСКУ, ПКІ) зустріч відбулася в форматі онлайн. Ця зустріч особлива, наша «Альма-матер» святкує свій 60-річний ювілей. Атмосфера доброзичливості, сподгадів студентського життя у стінах рідного університету об’єднала випускників з різних випусків  з усіх куточків світу. Усі присутні повернулися у велику родину своїх однодумців, де тебе люблять, поважають та цінують.

Пишаємося Вашими здобутками та вдячні Вам за роки прожиті разом. Нових Вам вершин та перемог!

          

          

Проведення секції «Лідерство та управління персоналом в XXI ст» в рамках Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» ПУЕТ стало доброю щорічною традицією.

Цьогоріч, 30 березня 2021 р., обговорювали проблематику управління персоналом, що є  ключовою сферою діяльності будь-якого підприємства, організації, бізнесу. 2020 рік показав, що немає нічого важливішого людей. Коли організація дійсно турбується про людей це обов'язково відбивається на її результатах.

Що ж означає управляти персоналом в сучасному світі? Яким має бути управлінець в умовах невизначеності? Яка роль лідерства в умовах сучасної нормальності? Ці та інші  ключові питання стали об’єктом наукових досліджень учасників секції, яка об’єднала 27 студентів.

          

Проводимо зустрічі зі стейкхолдерами: навчально-педагогічний персонал, студенти спеціальності 051 Економіка, освітня програма Управління персоналом та економіка праці, спеціальності 073 Менеджмент, освітня програма Менеджмент людських ресурсів, роботодавці з "Епіцентр К". Обговорювали складові освітніх програм та можливість навчання на підприємстві за програмою "Освітній онлайн марафон від Епіцентр К".

          

Продовжуємо ініціативу кафедри Стартап "Школа молодого керівника" для учнів 9-11 класів шкіл Полтави та Полтавської області.

10 березня доцент Степанова Л.В. провела заняття на тему "Самооцінка як основа професійного та особистого успіху". Бажаємо нашим абітурієнтам адекватної самооцінки, реалістичних та амбітних цілей !

          

Неформальна освіта (Non-formal education) є важливим  доповненням формальної освіти в навчанні протягом усього життя. В рамках вивчення дисципліни «Основи лідерства» студенти зацікавлено долучаються  до вивчення навчальних курсів  на різних освітніх платформах.  Вітаємо студенток Тетяну Бондарець (БТ-31)  та Золотоверх Аміну (ЕУПЕП-31) з отриманням чергових сертифікатів та бажаємо натхнення в подальшому розвитку!!!

          

Триває  знайомтство з культурною спадщиної Полтави. Студенти першого курсу, не зважаючи на карантин і локдаун, уже вкотре побували на екскурсії ! Зустрічали весну і кураторів)

          

Стартап «ШКОЛА МОЛОДОГО КЕРІВНИКА» від команди кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії продовжує свою роботу. На чергових онлайн зустрічах з учнями 10-11 класів шкіл м. Полтави та Полтавської обл. обґрунтовували «Що таке економічна поведінка» (викладач, к.е.н., доц. Шаповалов В.О.) та тренували навики особистої ефективності (викладач, к.е.н. доц. Рудич Л.В.).

Всіх випускників, зацікавлених в майбутній професії менеджера по персоналу, менеджера людських ресурсів, HR-менеджера запрошуємо приєднатися за посиланням:

Присоединяйтесь к сообществу в Viber: "ШКОЛА МОЛОДОГО КЕРІВНИКА"

          

3 лютого 2021 р. в межах обговорення зі стейкхолдерами освітніх програм "Менеджмент людських ресурсів" та "Управління персоналом і економіка праці" було проведено зустріч з фахівцем з підбору персоналу Групи компаній "Кернел-груп" (Кернел ) #Олена_Кашуба. Студенти, навчально-педагогічний персонал та представник роботодавців обговорили програмні результати, фахові компетенції та внесли пропозиції щодо удосконалення освітньої програми.

          

30.01.2021 кафедра доєдналася до акції, яку підтримує  #Едуард_Крутько, засновник етнографічної збірки Древо, для допомоги сільським бібліотекам. Несемо економічні знання не лише в #ПУЕТ, а й за його межі!

          

29.01.21. студенти 1 курсу  мали виїздне заняття з Етики ділового спілкування.

 В музеї В. Г. Короленка ознайомилися з історією етики спілкування початку 20-го ст. Велика вдячність працівникам музею та окремо нашому улюбленому екскурсоводу #Людмила_Вітенко за цікаві факти та пізнавальну екскурсію!

          

26 січня  викладачі кафедри та  студенти- магістри взяли участь у засіданні відділення   Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області.  Розглядалися питання  стосовно  результатів виконання пунктів Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди на 2019-2021рр. Особливу зацікавленість у студентів викликали результати співпраці відділення з усіма суб'єктами, причетними до врегулювання соціально-трудових відносин.

          

17 грудня відбулася перша on-line  зустріч в рамках Стартапу «ШКОЛА МОЛОДОГО КЕРІВНИКА». Інтерактив на тему «ЯК СТАТИ УСПІШНИМ» з учнями 10-11 класів шкіл м. Полтави та Полтавської обл. провела д. е. н., проф. Костишина Тетяна Адамівна.

Всіх випускників, зацікавлених в майбутній професії менеджера по персоналу, менеджера людських ресурсів, HR-менеджера запрошуємо приєднатися до наступних інтерактивів за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ByFophac6rMGTqJacjBMki1sTUrlPn0nFPXcWawboXQ

          

Наші студенти - наша гордість! Знайомтесь, Іщенко Микола Олександрович, достойно виконав військовий обов’язок із захисту України, здійснив значний особистий внесок у забезпечення навчально-виховного процесу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, а сьогдні продовжує здобувати освіту на заочній формі навчання за освітньою програмою "Управління персоналом та економіка праці". Пишаємося та бажаємо подальших звершень!

          

СТАРТАП «ШКОЛА МОЛОДОГО КЕРІВНИКА»

Якщо ти:

 • прагнеш бути керівником та формувати лідерську позицію,
 • бажаєш навчитись приймати управлінські рішення та формувати навички успішних комунікацій,
 • здатний ставити цілі та керувати своїм часом,
 • прагнеш особистісного розвитку для успішної самореалізації в сучасному мінливому світі?

Тоді тобі до нас!

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує до участі учнів 10-11 класів шкіл м. Полтави та Полтавської обл.

Реєстрація проходить до 20 листопада 2020 р.

Посилання на реєстраційну форму: https://docs.google.com/forms/d/1ByFophac6rMGTqJacjBMki1sTUrlPn0nFPXcWawboXQ

Формат навчання: дистанційне навчання з використанням платформи Zoom.

Форми та методи навчання: Проблемні лекції, тренінги, воркшопи, практичні кейси, ділові та ситуативні ігри. Навчальні  заняття передбачають високий рівень інтерактивності, роботу в командах.

ПРОГРАМА  СТАРТАПУ «ШКОЛА МОЛОДОГО КЕРІВНИКА»

 • Тема: «Презентація школи», викладачі – д. е. н., проф.  Тетяна Костишина, викладачі кафедри;
 • Тема: «Мій лідерський потенціал», викладачка – д. пед. н., доц. Светлана Нестуля;
 • Тема: «Як стати успішним?», викладачка – д. е. н., проф.  Костишина Т.А.;
 • Тема: «Розвиток твого потенціалу», викладачка – к. е. н., доц. Larysa Stepanova;
 • Тема: «Що таке економічна поведінка?», викладач – к. е. н., доц. Vitaly Shapovalov;
 • Тема: «Де ховається час?», викладачка – к. е. н. доц. Оксана Тужилкина;
 • Тема: «Емоційний інтелект керівника», викладачка – к. е. н. доц. Леся Рудич;
 • Тема: «Управління конфліктами в діяльності керівника», викладачка – к. і. н., доц. Оксана Делия;
 • Тема: «Скільки коштує  життя людини», викладач – к. е. н., доц. Шаповалов В.О.;
 • Тема: «Хочу чи мушу?», викладачка – к. е. н., доц. Тужилкіна О.В.;
 • Тема: «Формування команди», викладачка – д. пед. н., доц. Нестуля С.І.;
 • Тема: «Ефективна комунікація», викладачка – к. е. н., доц. Рудич Л.В.;
 • Тема: «Маніпуляційна стійкість», викладачка – д. е. н., проф.  Костишина Т.А.

          

Сьогодні, 01.10.20  для 1, 2 курсів УПЕП та МЛР проводили гру "Фотополювання", яка передбачає відпрацювання вмінь комунікації, лідерства, прийняття рішень в критичних умовах, делегування. Студенти прийшли із фототрофеями та обговорювали набуті вміння. Практикорієнтоване навчання в дії.

          

Студенти 1 курсу 2020 р. кафедри УПЕПЕТ  активно знайомляться з Полтавою: відвідали музей ФК "Ворскла". Виявилося, що і серед дівчат багато фанок футболу!)) Тож після проведеної вікторини, отримали призи із символікою команди!

          

Знайомство з першим курсом УПЕП (Управіння персоналом) та МЛР (Менеджмент людських ресурсів): вони такі молоді і такі різні. Об'єднує їх одне - прагнення навчатися, пізнавати нове, а ще танці та співи). Сьогодні, 21.09.2020 р.,  вирішили познайомитися у неформальній обстановці, тому пішли на екскурсію разом з кураторами: Степанова Ларисою та Костишиною Тетяною. Бачили передсвяткову Полтаву, їли галушки на Білій альтанці.

          

Вітаємо першокурсників 2020 р., групи ЕУПЕП-11, МЕН МЛР з початком цікавого, насиченого, професію, яку обрали!пізнавального студентського життя! Бажаємо гарних оцінок, знайти друзів на все життя, пізнати

          

18.06.2020 відбулася підсумкова атестація студентів освітньої програми "Управління персоналом та економіка праці", освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Вітаємо всіх студентів з успішним складанням іспиту!

          

Сьогодні відбувся захист дипломних робіт студентів освітньої програми "Управління персоналом та економіка праці". Студенти хвилювалися, але доповідали впевнено і професійно. Захист пройшов успішно, студенти отримали позитивні оцінки. Вітаємо!!!

          

Аналіз результатів анкетування студентів 1-4 курсів, щодо визначення оцінки якості викладання і задоволення від навчального процесу за І семестр
2019 – 2020 н.р.

Анкета
визначення рівня задоволеності студента університетом
за результатами навчання в 1 семестрі 2019-2020 н.р.
Анкета розроблена з метою оцінки якості викладання і задоволення студентів від навчального процесу. Результати опитування будуть використані для покращення рівня викладання дисциплін і корегування навчальної програми.

1. Чи задоволені Ви організацією навчального процесу (розклад, розподілення аудиторій, якість аудиторій, методи проведення занять, форми контролю тощо)?               

Так             Частково задовольняє                             Ні
80%                         20%                                    -

2. Якщо Вас не повністю задовольняє організація навчального процесу, вкажіть що саме Вас не задовольняє?  Відповіді відсутні.

3. Чи задовольняє Вас якість викладання дисциплін в першому семестрі?

Так             Частково задовольняє                             Ні
75%                     25%                                      -

4. Оцініть складові інфраструктури університету ( від 1 до 5)

 • навчальний корпус 90% -5;  10% - 4,
 • гуртожиток 40% - 5;  40% - 4;  20% - 3;
 • бібліотека 100% - 5;
 • заклади харчування 55% -5;  30% - 415% - 3;
 • спортивний комплекс «Олімп» 60% - 5;   20% - 4;   20% - 3;

5. З яких дисциплін, з Вашої точки зору, необхідно зменшити кількість годин?

 • Фізкультура

6. З яких дисциплін, з Вашої точки зору, необхідно збільшити  кількість годин?

 • Інформатика, Англійська мова, Практична психологія, Обов’язкові дисципліни

7. Які б дисципліни додатково Ви б хотіли вивчати?

           Китайку мову, Комп’ютерні програми, 

8. Скільки Ви занять відвідали за семестр?

 0-30%                            30-60%                60-80%                80-100%

9. Оцініть прозорість та чесність оцінювання знань? (від 1 до 5)

90% - 5,   10% - 4

 10. Оцініть використання викладачами активних методів навчання (тренінги, ділові ігри, майстер класи, дискусії, мозковий штурм) (від 1 до 5)

 • кафедра УПЕП 80% - 5,   20% - 4;
 • інші кафедри 60% -5,   40% - 4;

 11. Оцініть наскільки доброзичливі співробітники університету ( від 1 до 5).

 • працівники деканату 90% - 5,   10% - 4;
 • викладачі та співробітники кафедри УПЕП 95 % - 5,  5%- 4 ;
 •  викладачі та співробітники інших кафедр 65% - 5,   35% - 4;
 • правники гуртожитків 70% - 4,   30% - 3;
 • працівники інших відділів 100% - 4;

12. Оцініть рівень культурно-виховної роботи університету (від 1 до 5)

 • 65% - 5,    35%- 4;

13. Дайте загальну оцінку якості освіти яку отримуєте в університеті: (від 1 до 5)

 • 75% -  5,   25% - 4.

14. Оцініть відповідність отриманих результатів вивчення дисциплін заявленим цілям ( від 1 до 5):

 • обов’язкових 80% - 5,    20% - 4;
 •  вибіркових 70% - 5,    30% - 4;

15. На Вашу думку, для підвищення якості надання освітніх послух в першу чергу варто:

 • ретельніше підбирати викладачів, акцентувати увагу на їх практичному і науковому досвіді; - 1
 • створити сприятливі соціально-педагогічні умови для студентів; - 4
 • удосконалити методичне забезпечення освітнього процесу; - 3
 • долучити студентів до формування навчальних планів (переліку дисциплін , що будуть вивчатися); - 2
 • свій варіант  -  збільшити кількість тренінгів, практичних занять.

          

АНКЕТА ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО РІВНЯ ЗАДАВОЛЕНОСТІ ЯКІСТЮ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ В II СЕМЕСТРІ 2019-2020 н. р.

Шановні студенти! Анкета розроблена з метою оцінки якості викладання і задоволення від навчального процесу. Результати опитування будуть використані для покращення рівня викладання дисциплін і корегування навчальних планів. Анкета є анонімною.

Перейти до анкети

          

Студенти освітньї програми "Управління персоналом та економіка праці" цілеспрямовані, амбітні та креативні. Вітайте, Поліщук Світлана, студентка першого курсу, член студентської ради ПУЕТ, культурно - масовий сектор. Успіхів та натхнення !!! — здесь: Полтавський університет економіки і торгівлі

          

Всі вони унікальні, студенти денної та заочно-дистанційної форми навчання, українці та іноземці, вже практикуючі керівники, фахівці різних сфер діяльності та майбутні дипломовані магістри. Студенти спеціальностей УПЕП, ФК, ОА, МА, МЕВ, МЕН, ТРГ, ТКД, ТКМ, М, ЕП, ЕК, ТЕМС, ЕМС, ПЗ, ПВШ, ФІЛ, ГРС, Т, ХТІ формують та удосконалюють лідерські компетенції при вивченні дисципліни "Основи лідерства".

В дистанційному форматі узагальнювали про нові форми комунікацій, емоційний інтелект, проактивне мислення, мотивацію до саморозвитку, взаємодію в команді в умовах карантину.

Вітаємо з успішним результатом! У кожного своя історія лідерського успіху!!!

          

5 червня 2020 року Сьогодні в межах реалізації проекту #Голос жінки має силу 2020 відбувся Круглий стіл, де взяли участь регіональні Амбасадорки та їхні команди. Усі мали можливість представити свої міні-проєкти та обговорити спільну стратегію дій щодо ведення блогів на платформі "Mustpost.today". Було драйвово та динамічно!)

          

28 травня 2020 року Сьогодні студенти освітньої програми "Управління персоналом і економіка праці" складають бакалаврські іспити дистанційно: тести вирішили, розв'язують ситуаційні завдання! Побажаємо успіхів усім учасникам: і студентам, і викладачам!

          

28 травня 2020 року Викладачі кафедри увесь час підвищують професійну компетентність!

          

26 травня 2020 року Карантин -це криза чи можливість? Викладачі кафедри довели, що можливість! Упродовж квітня і травня #Тетяна Костишина, #Світлана Нестуля, #Оксана Делія та #Лариса_Степанова взяли участь у тренінгу для тренерів «Навчання дорослих з використанням онлайн інструментів», що проводився Представництвом DVV International в Україні і отримали Сертифікати.

          

Запрошую до участі в блозі на цікаві теми! MustPost - класна платформа для висловлення своєї думки!

Проєкт "Голос жінки має силу"

У 2020 році Фундація прав людини розпочала наступну фазу проєкту «Голос жінки має силу» (Women Voices Count ) вперше буде реалізуватися в Полтаві регіональним партнером, громадською організацією «Спілка жінок Полтавщини».

В Полтаві проєкт стартував у березні, за результатами конкурсу анкет відібрано 5 жінок-лідерок, які стали амбасадорками проєкту за активну громадську позицію, професіоналізм й бажання впливати на стан речей, активізуючи інших.

Larysa Stepanova, амбасадорка проєкту - викладач – тренер Науково-навчального інституту соціально-трудових відносин Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ).

В рамках проєкту запланована низка інформаційно-просвітницьких та арт-заходів, до яких згодом будемо запрошувати.

Проєкт «Голос жінки», започаткований в Україні як навчання блогерства в 2017 році, поступово став міжрегіональною платформою для лідерів, готових до відновлення миру в Україні.

Запрошуємо долучатись до проєктних заходів та написання блогів на платформі, яка вже розпочала працювати – https://www.mustpost.today/
Ви отримаєте інструмент, яким потрібно регулярно користуватись. На цьому конвеєрі ви зможете випускати «Мерседеси» в світі блогів.

Якщо людині є що сказати, то вона буде цікавою і в житті, і у мережі. У нас дивовижний світ!

Проєкт реалізується за підтримки Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut fur Auslandsbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. ГО Спілка жінок Полтавщини регіональний координатор проєкту "Голос жінки має силу 2020" по Полтавській області.

#универ #университет #територіяуспіху #мрійпровелике #puet #poltava #dreambig #універвтренді #пует
#WomenVoicesCount
#ФундаціяПравЛюдини
#ГолосЖінкиМаєСилу

          

8 травня 2020 року Ми у карантині працюємо, освоюємо нові навчальні інструменти, проводимо цікаві тренінги для соціально вразливих верств населення в рамках діяльності ГО "Центр освіти дорослих Полтавщини"!

Квітень 2020 виявився насиченим цікавими подіями для нашого Центру освіти дорослих м. Полтава!

Успішно завершила навчання перша група з курсу "Англійська мова: перші кроки" тренер Валентина Іщенко та здійснили набір нових слухачів на цей курс.

Продовжувалося онлайнове навчання на курсі "Німецька мова: перші кроки" тренер Юрій Дзекун.

Онлайнові тренінги провели:

 • 21.04.20 Larysa Stepanova на тему "Самооцінка і самоцінність"
 • 28.04.20 Тетяна Костишина на тему "Маніпуляційна стійкість".

Під час карантину команда ЦОД не тільки працює, але й навчається та підвищує свій кваліфікаційний рівень.

Завдяки DVV International Ukraine за представники команди ЦОД м. Полтава в складі: Ольга Стефанюк (Olga Stefanyuk) - керівника ЦОД, Svitlana Veresomska методиста ЦОД та тренерів ЦОД: Іщенко Валентини, Юля Басова, Оксана Делия та Степанової Лариси пройшли 28.04-01.05.20 дуже насичений тренінг для тренерів від Smart Science Lab з використання різнопланових IT ресурсів в онлайн освіті дорослих.

Останнім тренінговим заняттям, яке було проведено до карантину було «Інтеграційно-адаптаційний курс з Арт – терапії», що провела Олена Манько, де ми раді були вітати особливих наших слухачів.

          

6 травня 2020 року Дистанційне навчання змінює формат, але не результативність. Виклик подолано. Вітаємо студентів 3 та 5 курсів ! Заліково-екзаменаційна сесія студентів стаціонарної форми навчання в дистанційному форматі триває успішно. Студенти адаптувалися, на відповідному рівні склали залік з дисципліни «Основи лідерства» доценту кафедри Управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, к.е.н., Рудич Л.В

          

9 квітня 2020 року Екзамен онлайн: добре, що в нас уже давно діє система дистанційного навчання, тому перевірка завдань, приймання іспитів не є проблемою. Сьогодні здавали заочники дисципліну "Розвиток персоналу". Студенти знають, що можна виконати тести, а щоб отримати вищий бал - зв'язатися з викладачем та отримати додаткові завдання: розробити презентацію, кросворд, проект програми навчання персоналу тощо. Отож, хто все виконав, отримав позитивні оцінки! Вітаю, так і далі тримати на сесії!

          

Виходимо із зони страху!

          

1 квітня 2020 року Ми продовжуємо дистанційне навчання. Для 5 курсу читаю курс "Розвиток персоналу". Теми зараз дуже цікаві та актуальні, наразі "Саморозвиток")). Студенти мають завдання щодо напрямів організації самостійного розвитку і зрозуміти, що головне у цій справі - мотивація ти а дисципліна!

          

Вітаємо Лігу Кисіль з переходом у 3 тур! Залишилося трішки!

Маємо черговий привід для гордості

Двоє наших студентів: Руденко Андрій та Кісіль Ліна пройшли 2 туру конкурсу -2019/20 Стипендіальної програми "Завтра.UA" та потрапили до 3 туру разом і ще з 302 учасниками

Щиро вітаємо їх із черговою перемогою, адже вони наблизилися на один крок до мети

Тримаємо за вас кулачки та віримо що у вас все вийде, адже ви у нас найкращі

З любов'ю, ваш ПУЕТ 

          

13 лютого 2020 року Сьогодні на кафедрі УПЕПЕТ відбулося розширене засідання, на яке було запрошено усіх стейкголдерів освітнього процесу: НПП, студенти та роботодавці. Обмінялися результатами анкетування студентів та роботодавців про найбільш необхідні на ринку праці компетенції. Серед запрошених роботодавців: Микийчук В.П. - вик.директор Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування; Гардер Н.О. - менеджер з персоналу ТОВ "Епіцентр К": Атаманюк О.А. - нач.відділення національної служби посередництва та примирення в Полтавській обл.: Жук І.В. - Директор Міжрегіонального рекрутингового центру "Відділ кадрів", студенти 1-5 курсів та викладачі кафедри.

          

Нові здобутки та визнання студентів ПУЕТ

Вітаємо дружню родину ПУЕТ з грандіозною подією: наші студенти не лише успішно пройшли перший етап Всеукраїнського конкурсу студентських робіт Завтра.UA, але й зайняли лідируючі позиції!

Андрій Руденко набрав 20 балів з 20 можливих та виборов першість серед провідних ЗВО України.

Ліна Кисіль набрала 16 балів.

Вітаємо наших студентів з переходом до другого етапу, бажаємо подальших творчих успіхів та щиро ними пишаємося!

          

17 січня 2019 року Сьогодні і радісні, і щемливі відчуття: випускаємо класних, професійних, креативних упепчиків! Бажаємо їм щасливої та легкої дороги, реалізації планів та здійснення мрій! Ви завжди у наших серцях!

          

23 грудня 2019 року Сьогодні захищались наші улюбленці УПЕП - 61, творчі, розумні, активні, талановиті! Вітаємо з успішним захистом! Ми старалися дати вам якомога більше знань і вмінь - використовуйте в живіть на повну!

          

19 грудня 2019 року Вчорашній день НПП (науково-педагогічного працівника) університету: ДЕКи, захисти магістерських дипломних, засідання Вченої ради ПУЕТ, ще й заняття за розкладом.

Та це успішний день - щиро вітаємо наших студентів-випусників денної та заочної форми зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Місцеве самоврядування" з вдалим складанням завершального іспиту та захистом кваліфікаційних робіт!

          

3 грудня 2019 року Сьогодні студенти в межах дисципліни "Персональний розвиток та лідерство" відпрацьовували на практиці вміння організовувати команди, комунікувати, швидко реагувати на кризові умови в квесті "Пригоди різдвяних гномів"! Були й гноми-переможці, які отримали солодкий приз!))

          

25 листопада 2019 року Хочете навчитися упереджувати Професійне вигорання, навчайтеся разом з нами! Освітня програма "Управління персоналом" надає можливість отримати сучасну професію HR-менеджера

          

14 листопада 2019 року Розвиток - це розкіш! Безплатний тренінг з "Управління стресом" - це додаткова розкіш! #Центр освіти дорослих м.Полтава дає розкішну можливість вдосконалюватись!

          

12 листопада 2019 року Сьогодні з групами ГРС пропрацьовували вміння командоутворення та лідерства! Грали у фотополювання, серед завдань було сфоткатися у шльопках і шарфі; з бабусею в платочку тощо)

          

#Тренінг експертів з акредитації освітніх програм #Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 6-7 листопада #ПУЕТ

Ми також там активно працювали!)) Лариса Степанова і Тетяна Костишина

          

Голосуйте за наші проекти!

          

7 листопада 2019 року Отак працювали над емоційним та професійним вигоранням!

          

24 жовтня 2019 року Сьогоднішня прикінцева конференція була заходом, на якому обговорювали результати проекту "Особистісний розвиток ВПО та інших соціально вразливих верств населення". Наші викладачі, #Larysa Stepanova та #Lesya Rudych були у цьому проекті тренерами з особистісного розвитку. Сьогоднішні історії успіху учасниць проекту є підтвердженням нагальності та корисності втілюваного проекту

          

24 жовтня 2019 року Сьогодні наші завзяті викладачі, зокрема @Леся_Рудич, брали участь у профорієнтаційній роботі в м. Кобеляки. З нами весело та креативно!

          

24 жовтня 2019 року Міжнародна науково-практична конференція, КНЕУ, м. Київ. Костишина Т.А. серед учасників обговорення нагальних проблем формування доходів в умовах цифрової економіки

          

11.10.19 Презентація результатів командної роботи учасників тренінгу "Як стати успішним"

          

11 жовтня 2019 року Тренінг "Як стати успішним" проф. Костишиної Т. А. для учнів старших класів набирає обороти

          

9 жовтня 2019 року Викладачі кафедри УПЕПЕТ Larysa Stepanova та Леся Рудич плідно співпрацювали з ВПО та іншими вразливими верствами населення у програмі "Особистісний розвиток"

Друга група учасниць проекту, що навчається за спеціальністю "Швачка" на базі Полтавський центр ПТО ДСЗ закінчили навчання з програмою особистісного розвитку та жіночого лідерства.

Навчання відбувалося в рамках реалізації проекту "Інноваційна модель інтеграції послуг з навчання, перекваліфікації та соціальної підтримки у Полтавській області.

У процесі вивчення курсу у слухачок формувалася внутрішня мотивація до зміни власного соціального статусу та визначилися особистісні цілі!

          

А як ви святкували День працівника освіти?))

6.10.2019р. тренером Центру освіти дорослих м. Полтава Larysa Stepanova було проведено тренінг "Управління стресами: хто в домі головний". Слухачі центру дізнавались як "перемогти внутрішніх драконів" та як дати відповідь на класичне, питання, яке цікавить усіх: "хто ж таки головний?"..

Зареєструватися та дізнатися про інші теми тренінгів ви можете тут: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScigq9kWcgR1Jgsnh…/viewform

Проект "Центр освіти дорослих - середовище особистісного й професійного розвитку" здійснюється за підтримки DVV International Ukraine

          

Запрошуємо на День Університету! Локація кафедри в ауд. 104.

          

Запрошуємо на навчання у 2020!

          

Приємно, коли випускники не забувають, приїздять та ще й у свій день народження! Вітаємо щиро, Ольга, навідуйся ще!

          

Шановні колеги, з Днем HR-менеджера! Щирі побажання всього найкращого фахівцям з управління персоналом. Без вашої непростої праці неможливий успішний розвиток підприємства. Бажаємо вам терпіння, здорового гумору і професійного азарту!

          

1 вересня 2019 року
Вітаємо усіх студентів і колег із початком нового навчального року, з Днем знань!

          

Випуск магістрів УПЕП ПВ відбувся! Наші рідні УПЕПіки дуже вдало захистили випускові роботи! Теоретичний науковий пошук, вивчення сучасних досягнень в галузі HR-менеджменту, аналіз досвіду українських, особливо полтавських підприємств та установ, оцінка кількісних та якісних характеристик персоналу підприємств, пошук шляхів покращення стану управління персоналом, такі основні проблеми презентували екзаменаційній комісії наші випускники під час захисту дипломних робіт! Здобуті знання є першим успішним кроком в майбутній професійній діяльності! Щасливої дорогі в доросле життя, дорогі наші випускники!

          

12 червня 2019 року у #ПУЕТ відбулось засідання Круглого столу «Соціально-економічні детермінанти продуктивної зайнятості на ринку праці України», організованого Кафедрою управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ПУЕТ. З вітальним словом до учасників круглого столу звернулись проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук Манжура Олександр Васильович та доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри УПЕПЕТ Костишина Тетяна Адамівна. З ґрунтовною доповіддю  «Соціально-трудовий розвиток у ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів» виступив Колот Анатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У роботі Круглого столу взяли участь підприємці, фахівці з персоналу, керівники підприємств, студенти та викладачі #ПУЕТ. Дякуємо учасникам Круглого столу за плідну співпрацю!

          

Вітаємо Саражин Олександру Володимирівну з підвищенням кваліфікації на тренінгу «Стратегії управління персоналом: досвід України та практика країн ЄС». Бажаємо кар’єрного зросту!

          

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі ПУЕТ) 17–18 квітня 2018 року відбулася ХLI міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

Це вже 41 міжнародна наукова студентська конференція, яка дає можливість студентам продемонструвати результати своїх наукових здобутків та здійснити апробацію досліджень.

Конференція відіграє провідну роль у формуванні особистості науковця в нашому закладі та в системі вищої освіти загалом. Вона дає можливість визначити пріоритетні напрями розвитку сучасної науки та забезпечення ознайомлення студентів з інноваціями та актуальними проблемами в наукових дослідженнях.

Урочисто відкриття конференції відбулося на пленарному засіданні. Із вітальним словом до всіх присутніх звернувся д. т. н., професор, проректор із наукової роботи ПУЕТ Сергій Володимирович Гаркуша.

На пленарному засіданні були заслухані  4 доповіді, де студенти мали змогу презентувати результати своїх наукових досліджень. Учасники конференції обмінювалися своїми поглядами та думками стосовно різноманітних проблем, що породило жваву дискусію, яка спонукала всіх учасників до обговорення нагальних наукових питань.

Загалом у роботі наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів взяли участь понад 720 студентів ПУЕТ. Крім студентів ПУЕТ, у роботі 33-х секцій конференції взяли активну участь студенти Львівського торговельно-економічного університету; Державного вищого навчального закладу «Херсонський національний державний аграрний університет», Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Євразійського національного університету імені Л. М. Гумільова (м. Астана, Республіка Казахстан)

На секційних засіданнях наукового заходу було заслухано понад 450 доповідей на основі яких було сформовано 33 секції. Усі доповіді характеризувались актуальністю, практичною значущістю та високим науковим рівнем, чим викликали велику зацікавленість аудиторії.

19 квітня відбулося закриття конференції. Учасники пленарного засідання відзначені грамотами, а кращі доповідачі секційних засідань – дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

Оргкомітет конференції висловлює подяку всім учасникам і науковим керівникам ПУЕТ, а також інших закладів вищої освіти, представники яких взяли участь у роботі конференції.

В секції 11 «Лідерство в управлінні персоналом» найкращими визнані наступні результати студентських наукових досліджень:

 • Диплом 1 ступеня - Негода Марина Олександрівна, УПЕП-31, керівник Нестуля С.І., к.і.н., доцент,
 • Диплом 2 ступеня - Хряпа Юлія Олександрівна, Ф-51м, керівник Рудич Л.В., к.е.н., доцент,
 • Диплом 3 ступеня – Малашина Вікторія Володимирівна, ф-51м, керівник Рудич Л.В., к.е.н., доцент

В секції 12 «Управління персоналом в 21 столітті» найкращими визнані наступні результати студентських наукових досліджень:

 • Диплом 1 ступеня - Котелевець Сергій Сергійович, УПЕП-41, керівник Костишина Т.А., д.е.н., професор.
 • Диплом 2 ступеня – Чуприна Валентина Олександрівна, УПЕП-41, керівник Степанова Л.В., к.е.н., доцент,
 • Диплом 3 ступеня – Пронько Яна Миколаївна, УПЕП-21, керівник Бенях В.В., ст. викладач.

Бажаємо творчих успіхів і наукових здобутків у подальшому навчанні!!!
Плідної роботи та продовження наукових досліджень!!!

          

2.03. 2018 відбулись урочистості з нагоди випуску та вручення дипломів магістрам – 2018!

Магістри освітніх програм "Управління персоналом та економіка праці" й "Місцеве самоврядування" тепер мають нових колег!

Вже в минулому захист дипломних магістерських робіт студентами стаціонару, підготовка доповідей, проведення економічних розрахунків, розробка презентації! Вітаємо колег та бажаємо вдалого життєвого шляху та успішної кар’єри ейч-ар менеджерів! Щиро зичимо велетенського успіху! Любимо вас, ви найкращі!

На світлинах щасливі миттєвості свята!

          

Правове забезпечення соціального діалогу

У рамках Угод про співпрацю між відділенням НСПП в Полтавській області (далі – Відділення), Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області та кафедрою управління персоналом і економіки праці вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі – ПУЕТ), 12 грудня 2017 року на кафедрі управління персоналом і економіки праці ПУЕТ відбувся спільний семінар-тренінг для студентів ІІ та ІV курсів (всього 35 осіб) на тему: «Правове забезпечення соціального діалогу».

У роботі семінар-тренінгу взяла участь начальник Відділення О. Атаманюк та виступила з лекцією на тему: «Реалізація права на захист соціально-трудових відносин». Матеріали лекції були проілюстровані слайдами, підготовленими Відділенням.

Мета семінар-тренінгу – донесення інформації до студентів з погляду практичного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К))в сучасних умовах та ознайомлення із загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО!».

Відкрив захід доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ПУЕТ, кандидат економічних наук, арбітр НСПП О. Боровиков. До роботи семінару долучилися:  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри УПЕП Т. Костишина та заступник начальника управління – начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Л. Токарєва.

У своєму виступі О. Атаманюк на конкретних прикладах розповіла про переваги вирішення конфліктів на підприємствах шляхом вступу в КТС(К) відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон) та підкреслила важливість опанування майбутніми працівниками підприємств, установ, закладів правових знань для вирішення трудових конфліктів легітимним шляхом, використовуючи правові засоби захисту своїх прав та законних інтересів. Увага присутніх була зосереджена на питаннях, що потребують ретельної підготовки на початковій стадії конфліктної ситуації, а саме на формуванні та затвердженні вимог найманих працівників, подачі і строків розгляду власником даних вимог та моменту виникнення КТС(К). Наводилися найбільш типові порушення норм статей Закону, які допускаються сторонами конфліктів на всіх стадіях врегулювання КТС(К).

Для засвоєння матеріалу О. Атаманюк запропонувала вирішити практичні завдання, в яких слухачам на конкретних прикладах конфліктних ситуацій було поставлено умову сформувати вимоги до роботодавця, прийняти рішення в який спосіб їх затвердити та визначитися з представницьким органом найманих працівників. З поставленими завданнями студенти впоралися.

У ході тренінгу велася жива дискусія між доповідачем та слухачами з питань, які обговорювалися, зокрема, практичні ситуації під час вирішення КТС(К) на підприємствах, направлення конфліктної ситуації в правове русло, висунення вимог найманих працівників тощо.

Також студенти отримали кваліфіковані відповіді на запитання, які їх цікавили та буклети Відділення: «Соціальний діалог – шлях до подолання соціально-трудових конфліктів», «Реалізація права на захист соціально-трудових відносин», «Реалізація права на страйк та відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти)».

Наприкінці заходу начальник Відділення вручила почесну грамоту НСПП за вагомий внесок у розвиток правової культури серед учасників соціально-трудових відносин, сприяння вирішенню КТС(К) та розвиток соціального діалогу в Україні арбітру НСПП, доценту кафедри управління персоналом і економіки праці ПУЕТ, кандидату економічних наук О. Боровикову.

          

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ КІМА ОЛЕКСІЙОВИЧА МАЦИ «СИСТЕМИ: ВЛАСТИВОСТІ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ»

9 листопада 2017 року у Вищому навчальному закладі «Полтавський університет економіки і торгівлі» кандидат історичних наук, доцент кафедри УПЕП Світлана Іванівна НЕСТУЛЯ  провела презентацію книги к. філос. н., доцента, заслуженого працівника освіти України Кіма Олексійовича Маци.

Фундаментальна праця «Системи: властивості і принципи організації» стала результатом багаторічних наукових пошуків автора. Знаний в Україні й далеко за її межами Кім Олексійович є беззаперечним авторитетом у вивченні системи як основоположної філософської та світоглядної категорії.

У книзі викладені базові поняття й положення теорії систем, основи системної методології та методики системи дослідження. Системність трактується як властивість і спосіб існування матерії й оточуючого світу; розглядаються принципи організації систем і їх прояви в неорганічній, органічній природі та суспільстві; аналізується системна організація Землі як цілісної планетарної ієрархії; обґрунтовується концепція земної планетарної системи, яка розроблена автором.

Зустріч з автором, як і сама презентація книги, пройшла в теплій, дружній атмосфері. Велика кількість гостей, серед яких були викладачі, студенти й небайдужі до даної проблематики полтавці, – безперечний доказ авторитетності автора та його наукових праць. К. О. Маца з великим задоволенням відповідав на численні питання аудиторії, коментував основні положення своєї праці.

Бажаємо автору невичерпного натхнення й подальших наукових звершень!

          

Майстер-клас «Запровадження соціального діалогу під час вирішення колективних трудових спорів»

В рамках Угоди про співпрацю між кафедрою управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Відділенням Національної служби посередництва і примирення (НСПП) вПолтавській області, 27 квітня 2017 року заступник начальника Відділення Оксана Атаманюк провела «майстер-клас» на тему: «Запровадження соціального діалогу під час вирішення колективних трудових спорів відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» для студентів денної форми навчання 4 курсу напряму підготовки «Правознавство» (група ПРі-21). В ході проведення «майстер-класу» були використані і слайди, які підготовило Відділення. Метою «майстер-класу» було донесення інформації до студентів з погляду практичного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) в сучасних умовах.

Відкрив захід доцент, кандидат економічних наук, викладач кафедри управління персоналом і економіки праці ПУЕТ, арбітр НСПП О. Боровиков та надав слово для виступу О.Атаманюк.

Заступник начальника Відділення НСПП вПолтавській області Оксана Атаманюк  на прикладах розповіла про переваги вирішення конфліктів шляхом вступу в колективний трудовий спір відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та підкреслила важливість опанування майбутніми спеціалістами правових знань для вирішення трудових конфліктів легітимним шляхом, використовуючи правові засоби захисту своїх прав та законних інтересів. Увага студентів зосереджувалася на питаннях, що потребують ретельної підготовки на початковій стадії конфліктної ситуації, а саме на формуванні та затвердженні вимог найманих працівників, подачі і строків розгляду власником даних вимог та моменту виникнення колективного трудового спору. Наводилися найбільш типові порушення норм статей Закону, які допускаються сторонами конфліктів на всіх стадіях врегулювання колективних трудових спорів.

Увагу студентів було спрямовано до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців. Зазначено, що відповідно до цього Закону визначення критеріїв репрезентативності на рівнях соціального діалогу, оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження покладена на Національну службу посередництва і примирення.

Для засвоєння матеріалу О.Атаманюк запропонувала практичне завдання, в якому студентам на конкретному прикладі конфліктної ситуації було поставлено умову сформувати вимоги до роботодавця. Поставлене завдання було успішно виконано.

У ході «майстер-класу» відбулась жива дискусія між доповідачем та студентами з питань, які обговорювалися, а саме щодо практичних ситуацій під час вирішення колективних трудових спорів на підприємствах; направлення конфліктної ситуації в правове русло; висунення вимог найманих працівників, інше.


Студенти групи ПРі – 21 під час «майстер-класу».


Підсумкова світлина учасників «майстер-класу».

          

Презентація унікальної книги - «Основи лідерства. Наукові концепції»

В рамках відзначення Дня місцевого самоврядування у Полтавському університеті економіки і торгівлі спільно з Полтавською міською радою  відбулася презентація унікальної книги - «Основи лідерства. Наукові концепції» О.О. Нестулі і С.І. Нестулі.

У заході взяли участь усі, хто має причетність до становлення та розвитку місцевого самоврядування у м. Полтава. На цю визначну подію завітав міський голова О.Ф.  Мамай. У рамках заходу демонструвався відеоролик, який був присвячений становленню лідерської парадигми серед молоді нашого університету через працю студентського клубу «Лідер», Навчально-наукового Інституту лідерства.

Під час презентації члени студентського клубу «Лідер» провели цікаве лідерське анкетування. Тема лідерства у сучасності є досить вагомою та актуальною на наш час. Полтавський університет економіки  і торгівлі є потужним центром не тільки  дослідження, а й  впровадження системи лідерства у навчальний процес. 

          

Кафедра управління персоналом і економіки праці святкує своє 10-річчя!

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» повідомляє про проведення 9-10 вересня 2016 р VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-трудові відносини: наслідки трансформаційних реформ і стратегії розвитку», присвяченої 10-річчю кафедри управління персоналом і економіки праці.

Основі тематичні напрями роботи конференції:

 1. Сучасні тенденції на ринку праці в умовах ринкової трансформації та глобалізації економіки
 2. Сучасні аспекти управління персоналом та регіональна кадрова політика
 3. Соціальна політика і людський розвиток
 4. Мотивація та оплата праці персоналу в ринкових умовах
 5. Інформаційні технології навчання та проблеми підготовки фахівців з управління персоналом

До участі в роботі конференції були запрошені науковці із: Республіки Білорусь, Киргизької Республіки, Азербайджанської республіки , Республіки Казахстану, Латвії, України.

На  пленарному засіданні учасників конференції привітали:

Нестуля Олексій Олексійович, д. і. н., професор, ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Костишина Тетяна Адамівна, д. е. н., професор, зав. кафедри управління персоналом і економіки праці.

У ході роботи конференції було заслухано  доповіді:

1. Забезпечення ефективності управління підприємством в умовах кризи
Амосов О.Ю., д. е. н., професор, засл. діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

2. Ефективна зайнятість у постіндустріальних умовах: нове бачення проблем і можливостей
Грішнова О.А., д. е. н., професор,  професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

3. Гідна праця в Україні: перешкоди та проблеми забезпечення в системі антикризової кадрової політики
Дороніна О.А., д. е .н, професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету.

4. Актуальные вопросы оплаты труда в Республике Беларусь
Коробкин А.З., к. э. н., доцент, заведующий кафедрой экономических и правовых дисциплин Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, г. Гомель.

5. Сучасні аспекти розвитку соціально-трудових відносин в умовах глобалізації та євроінтеграції
Лисенко Ю.Г., д. е. н., професор, академік НАН України, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління.

6. Актуальні проблеми забезпечення зайнятості в умовах кризи
Маршавін Ю.М., д. е. н., професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

7. Мотивація праці в системі управління персоналом
Петрова І.Л., д. е. н., професор завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Університету економіки та права «КРОК».

8. Пріоритетні напрями реалізації державної соціальної політики України
Лопушняк Г.С., д. е. н., професор кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У роботі конференції взяли участь понад 160 учасників, із них 25 % є докторами економічних наук.

Власне бачення проблем і перспектив розвитку соціально-трудових відносин та управління персоналом презентовано науковцями з Білорусі, Латвії, Казахстану та України. 

Учасники конференції з України представляють різні регіони: м. Київ, Північні регіони (м. Суми), Східні регіони (м. Дніпро), Центральні регіони (м. Полтава, м. Харків), Західні регіони (м. Львів, м. Тернопіль, м. Хмельницький), Південні регіони (м. Запоріжжя, м. Одеса).

Наукові дослідження учасників конференції спрямовані на визначення перспектив розвитку економіки держави на макро- та мікрорівнях з урахуванням проблематики соціально-трудових відносин, управління персоналом, оплати праці, кадрової політики, формування мотивації ефективної праці, а також на вивчення зарубіжного досвіду з розв’язання проблем у соціально-трудових відносинах та можливостей його використання в Україні.

          

25 лютого 2016 року о 15.00 кафедра управління персоналом і економіки праці ПУЕТ проводить круглий стіл з обговорення наукових і практичних проблем на тему «Забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на регіональному ринку праці».

Місце проведення – зал засідань (ауд. 302).

Відповідальний – проф. Костишина Тетяна Адамівна.

Телефони для довідок:

 • 050-531-00-86 (проф. Костишина Тетяна Адамівна);
 • 066-13-10-400 (асистент Рудич Леся Василівна).

          

СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ УПЕП НА ФІНАЛЬНІЙ ВЕСНЯНІЙ ГРІ "ЩО? ДЕ? КОЛИ?"

14 травня відбулися чергові змагання з інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?". Змагання проводилися за підтримки ГО Студреспубліка, місцем проведення традиційно був паб "Хмільний бик". Наш університ представляла команда, яка складалася з учасників дебатної школи при ПУЕТ університету "Логос" та учасників студентської ради факультету Енономіки та менеджменту, команда складалась з 6 гравців а саме: Голови студенської ради факультету Сєдакова Максима, Капітана команди Коваля Дмитра (УПЕП-31), а також гравців 1-3 курсів Соколової Анни, Кущинського Андрія (УПЕП-31), Тремтій Катерини (УПЕП-31) та Чуприни Валентини (УПЕП-11). Захід був приурочений до Дня Перемоги. Студентам ПУЕТ вдалося зайняти третє місце в травневій грі та отримати почесні відзнаки – грамоту за перемогу, та відзнаку найкращого гравця команди, яким виявилась студентка 3 курсу факультету економіки та менеджменту, спеціальності управління персоналом та економіка праці Тремтій Катерина. Участь в грі вже стала традицією для університету і гравці з нетерпінням чекають на кожну гру, найближча з яких відбудеться в червні. Незважаючи на досить важку гру, студенти отримали багато позитивних емоцій.

          

БРЕЙН-РИНГ

29 квітня Студентська рада факультету Економіки та менеджменту разом з учасниками дебатного клубу «Логос» прийняли участь в регіональному етапі змагання з Брейн-рингу. Захід відбувся у стінах Полтавської обласної бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського, за підтримки полтавського інтелектуального клубу «Що? Де? Коли?», суддями заходу були провідні історики Полтавської області з питань «Історії рідного краю» та «Історії України». Темою змагання був «Європейський союз» та «Історія розвитку європейської асоціації». Учасниками гри були команди полтавських вищих навчальних закладів, складом по шість чоловік. Гра складалася з трьох етапів, кожен з яких містив по 10 питань. Студенти нашого університету зайняли третє місце. В складі команди були студенти групи УПЕП-31 Тремтій Катерина, Кущинський Андрій, Коваль Дмитро та студентка групи УПЕП-11 Чуприна Валентина

          

Гордість університету студенти спеціальності УПЕП, 5 березня в Полтаві брали участь у міських змаганнях з інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?": Коваль Дмитро (УПЕП-31), Кущинський Андрій (УПЕП-31), Тремтій Катерина(УПЕП-31). Змагання проводилися за підтримки ГО Студреспубліка та Відділу-у справах Сім'ї та молоді Полтавської ОДА, місце проведення забезпечив паб "Хмільний бик". Наш університет представляла дебатна команда "Логос" та ще 4 учасники які були обрані рандомно (команда повинна складатися з 4-8 учасників). Наша команда зайняла трете місце, відставши лише на 2 бали (1 місце - 15 балів, 2 місце - 14, 3 місце - 13, 4 - 6 балів...) Гру відвідали керівники Полтавського клубу " Що? Де? Коли?", представники міських рад, громадських організацій та вільні слухачі. Команда, що зайняла перше місце та кращі гравці від кожної команди отримали подяки та призи від спонсорів заходу.

          

ПЕРША ДЕБАТНА ШКОЛА ПОЛТАВИ, ЩО ПРОЙШЛА ВІДБІР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДЕБАТНОГО ТУРНІРУ!

7 та 8 лютого в Кривому Розі відбувся Всеукраїнський дебатний турнір, у якому взяли участь студенти спеціальності управління персоналом і економіка праці. Слід зазначити, що дві команди, які представляли наше місто, – це ініціативна група ПУЕТ, учасники дебатної школи університету "Логос". Загалом, у турнірі взяли участь представники найсильніших команд України, всього 36. Наші команди "Логос" і "Ноос" пройшли відбір серед 80 кращих дебатерів країни. Команді «Логос» вдалося зайняти 22 позицію з 36. Зазначимо, що гра в турнірі відбувалася за парламентською системою і це перший досвід для наших гравців. Наш студент – Дмитро Коваль зайняв 36 позицію з 71 в рейтингу спікерів, також брав участь студент третього курсу – Кущинський Андрій.

«Логос» і «Ноос» висловлюють щиру подяку організаторам турніру, Криворізькому національному університету та Полтавському університету економіки та торгівлі, без підтримки останнього – участь у турнірі була б неможливою.

Хочемо нагадати, що дебатна школа "Логос" працює за підтримки проректора з навчально-виховної роботи Марченко Оксани Юріївни, ідейного засновника – Делії Оксани Вікторівни та Ради студентів, аспірантів і докторантів ПУЕТ.

          

СТУДЕНТСЬКЕ СВЯТО «ЕКВАТОР-2015»

26 лютого 2015 року  третьокурсники напряму підготовки «Управління персоналом і економіка праці» відсвяткували середину студентського життя. Доброю традицією стало проведення цього свята на сцені актового залу  університету.

Студентів зі святом привітали:


Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Марченко Оксана Юріївна та


Декан факультету економіки та менеджменту,
доктор економічних наук, професор, Костишина Тетяна Адамівна


Куратор групи УПЕП-31,
асистент кафедри управління персоналом та економіки праці,
Рудич Леся Василівна


Викладачі кафедри управління персоналом та економіки праці


Чудову атмосферу свята подарували казкові герої
Шрек, Ослик,  Дін, Сем, Шурік та Оленка
(студенти групи УПЕП-31 Ксьонз Тетяна, Стогній Діана,  Мигаль Марина,  Рекман Олександр, Кущинський Андрій, Забіла Тетяна).


Свій професіоналізм показали неперевершені ведучі  концерту студенти УПЕП-31 Кривобок Анастасія та Кущенко Руслан


Постановка Міні-КВН «Будильник»
продемонструвала нічний кошмар студента
(студенти УПЕП-31
Тремтій  Катерина Гончар Олег, Ковтун Андрій, Стогній Діана)


Непервершена Бабуся вечора в постановці Міні-КВН «Ігор»
(студент УПЕП-31 Рекман Олександр)


Свої акторські здібності в постановці Міні-КВН «Будильник» продемонстрували  студенти групи УПЕП-31
Тремтій Катерина, Мигаль Марина, Гончар Олег, Шибин Олег


Всіх присутній приємно вразила постановка пісні
«У губ твоих конфетный конфетный вкус»
(студенти групи УПЕП-31 Порватова Анна, Забіла Тетяна, Стадник Анна, Тремтій Катерина, Волошина Катерина, Ковтун Андрій)


Чарівні голоси УПЕП-31 Стадник Анна та Волошина Катерина особлива прикраса свята «Екватор-2015»


Активну участь у підготовці заходу приймали студенти УПЕП-31
Акіншина Анастасія, Бровко Яніна, Штепка Стелла, Коваль Дмитро, Дудченко Андрій  Лисенко Петро, Сегеда Михайло


Важливою підтримкою для екваторців стала присутність їх батьків.
Від імені всього педагогічного колективу кафедри
Управління персоналом і економіки праці 
Костишина Тетяна Адамівна вручила їм
подяки за виховання таких талановитих дітей.


Cтуденти УПЕП-31 - справжні лідери своєї справи.
Керівника Центру лідерських досліджень ПУЕТ,
кандидат історичних наук, доцент,
Нестуля Світлана Іванівна вручила номінації кожному студенту

За багаторічною традицією, наприкінці свята «Екватор» відбулося урочисте нагородження студентів 3 курсу напряму підготовки «Управління персоналом і економіка праці», які досягли високих успіхів у навчанні.

Костишина Тетяна Адамівна нагородила студентів  номінаціями «Міс Екватор» та «Містер Екватор».


Ось така вона справжня радість!!!


Єдина родина спеціальності Управління персоналом та економіки праці
«Екватор-2015»
(студенти, батьки, викладачі)


Підсумки «Екватор-2015»

Все вдалося!!!

          

25 - 26 лютого в стінах університету проходила міжнародна науково-методична конференція: "Якість вищої освіти: вдосконалення змісту та організації  практичної підготовки студентів". Практика є однією із найважливіших складових професійної діяльності випускника ВНЗ будь якого фаху.

В рамках конференції працювало 6 секцій,  участь у яких взяли всі усі представники професорського-викладацького складу кафедри Управління персоналом та економіки праці. Кафедра управління персоналом та економіки праці стала ініціатором та організатором однієї із секцій, яка працювала у форматі майстер-класу: «Комунікативні навички у професійній діяльності». Обов'язки керівника та секретаря секції виконували викладачі кафедри: доцент Нестуля С.І., та асистент Рудич Л.В. Засідання проходило в аудиторії №519, участь у роботі секції взяли 27 учасників.

Уміння ефективної комунікації потрібні за будь яких обставин сучасного життя: роботодавець-працівник, працівник-клієнт, керівник-підлеглий, у спілкуванні з друзями, вдома, просто у транспорті чи на вулиці.

У майстер класі була  чітко визначена мета: проаналізувати комунікативні ресурси учасників, визначити та акцентувати увагу на основних складових комунікативного процесу, отримати деякі інструменти ефективної комунікації.

Усі учасники секції змогли взяти найактивнішу участь в обговоренні проблеми, оскільки робота була побудована в групах за допомогою використання інноваційних інтерактивних технологій.  Професори і доценти разом  з викладачами і асистентами практикувались у найголовнішій меті - будь якого комунікативного процесу - результативній діяльності на основі отриманої і правильно зрозумілої інформації.

У ході роботи учасники дійшли  згоди у найголовнішому, що ефективна комунікація - основа і запорука будь якої практичної діяльності, яка здійснюється у спільній взаємодії і бажанні зрозуміти одне одного. Секцією запропоновані відповідні рекомендації, як до змісту так і до організації проблеми поліпшення підготовки студентів через надання їм можливості проходження практичної підготовки.

Важливо у цьому сенсі є проактивна позиція науково-педагогічних працівників. Вони мають удосконалювати свої навички передавати студентам не лише знання, але й ті уміння, які допоможуть стати випускникам не просто хорошими спеціалістами з певними знаннями з фаху,  а й прекрасними співробітниками з відповідним набором компетентностей, що є основною метою підвищення якості освіти в Україні.

          

Студентська конференція 2014

15-16 квітня 2014 р.  проведено засідання секції  «Дослідження проблем лідерства» в рамках наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». На секції були представлені наукові розробки студентів різних спеціальностей і різних курсів. Коло проблем було цікавим і змістовним. Обговорювалися питання: «Що таке харизма?», «Гендерні аспекти і лідерство», «Особливості формування іміджу лідера», «Роль лідера в команді» та інші. Студентами, які взяли участь у роботі секції було поставлено багато різних питань до доповідачів, що свідчить про зацікавленість тематикою і актуальністю проблеми.

За результатами роботи секції визначені переможці, доповіді яких викликали науковий та практичний інтерес.

 • I місце - Горбенко Аліна Геннадіївна, УПЕП-31, тема «Комунікативні якості лідера», керівник  к.і.н., доцент Нестуля С.І.
 • II місце – Рокотянська Катерина Сергіївна, ДІД-51, тема «Чоловічий та жіночий стилі лідерства», асистент Рудич Л.В.
 • IІІ місце – Майборода Ірина Ігорівна, УПЕП-31, тема «Модель лідерства Н.Макіавеллі та її вплив на сучасну практику управління», керівник  к.і.н., доцент Нестуля С.І.

Усі учасники відзначені подяками за участь у роботі наукового студентського товариства. Переможці нагороджені грамотами та можливістю опублікувати тези свого доробку у загально університетському студентському збірнику наукових досліджень.

Пропонуємо вашій увазі  Презентації переможців.

          

У ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
відбувся ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з природничих, технічних та гуманітарних наук
у 2013-2014 навчальному році

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах і на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1076 від 05 жовтня 2012 року “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012 – 2013 навчальному році” на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у січні-березні 2014 року було проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці».

Другий тур Конкурсу, як і у минулому році, проходив у два етапи:

 • перший етап – заочний (рецензування робіт);
 • другий етап – очний (науково-практична конференція).

На рецензування до ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» надійшло 89 наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» із різних регіонів України.

У результаті роботи Галузевої конкурсної комісії, до складу якої увійшли доктори і кандидати економічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецького національного університету, Донецького національного технічного університету, Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Харківського національного економічного університету, Тернопільського національного економічного університету, Запорізького національного університету, Дніпропетровської державної фінансової академії, Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України та ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», до участі у підсумковій науково-практичній конференції була допущена 31 краща студентська наукова робота, авторами яких є 33 студенти із 29 вищих навчальних закладів України.

Авторів кращих наукових робіт було запрошено на підсумкову науково-практичну конференцію зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», яка відбулася на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 21 березня 2013 року.

Фактично у роботі конференції взяли участь 30 студентів із 28 вищих навчальних закладів України. Кожен учасник даного заходу мав змогу презентувати результати власної наукової діяльності, отримати цінні рекомендації та настанови від авторитетного журі і набути неоціненного досвіду.

За підсумками конференції її учасників було нагороджено дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і заохочувальними дипломами ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:

Диплом І ступеня, ІІ ступеня, ІІІ ступеня

Прізвище, ім’я,
по батькові
студента

Прізвище, ім’я,
по батькові, посада наукового керівника

Диплом І ступеня

Бура
Валентина
Олесівна

ДВНЗ “Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана

Гриненко Анатолій Михайлович,
к.е.н., професор кафедри управління персоналом та  економіки праці

Диплом І ступеня

Кабушка
Олександр Михайлович

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Костишина Тетяна Адамівна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри управлiння персоналом i економiки працi

Диплом І ступеня

Козловський
Адріан
Тарасович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Грішнова Олена Антонівна,
д.е.н., професор кафедри економіки підприємства  

Диплом І ступеня

Лиходєдова
Тетяна
Володимирівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донець Любов Іванівна,
к.е.н., професор кафедри прикладної економіки

Диплом І ступеня

Черноводська
Крістіна
Олегівна

Донецький національний університет

Лук’янченко Наталя Дмитрівна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці

Диплом ІІ ступеня

Бугайчук
Ольга
Вікторівна

Луцький національний технічний університет

Шубалий Олександр Михайлович,
к.е.н., доцент кафедри прикладної статистики та економіки праці

Диплом ІІ ступеня

Васильченко
Вікторія Володимирівна

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку
України

Ізюмцева Наталія Володимирівна,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу

Диплом ІІ ступеня

Вовк
Ярослав
Геннадійович

Запорізький національний університет

Череп Алла Василівна,
д.е.н., професор кафедри
фінансів та кредиту

Диплом ІІ ступеня

Друб
Валентина
Миколаївна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Мішина Світлана Володимирівна,
к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та  економіки праці

Диплом ІІ ступеня

Збандут Надія
Геннадіївна

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Швець Ірина Борисівна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри управлiння персоналом i економiки працi

Диплом ІІ ступеня

Ковальчук Ірина Володимирівна

Дніпропетровська державна фінансова академія

Бабенко Анатолій Григорович,
д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

Диплом ІІ ступеня

Козак
Наталя Михайлівна

Тернопільський національний економічний університет

Дяків Ольга Петрівна,
к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки

Диплом ІIІ ступеня

Проценко
Ольга Олегівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Балабанова Людмила Веніамінівна,
д.е.н., професор кафедри
маркетингового менеджменту

Диплом ІIІ ступеня

Мороз
Кароліна Дмитрівна

Хмельницький національний університет

Ведерніков Михайло Данилович,
д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці

Диплом ІIІ ступеня

Агаєва
Альбіна Магомедхабибівна

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Гуторов Олександр Іванович,
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій

Диплом ІIІ ступеня

Прус Юлія
Ігорівна

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Рекун Ганна Петрівна,
к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту

Диплом ІIІ ступеня

Хмельницька Євгенія
Олександрівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Лутай Лариса Анатоліївна,
д.е.н., професор кафедри прикладної економіки

Диплом ІIІ ступеня

Гагауз
Лариса
Михайлівна

Одеський національний економічний університет

Колесник Оксана Іванівна,
викладач кафедри управління персоналом і економіки праці

Диплом ІIІ ступеня

Кобилочна Ольга Олегівна

Національний університет водного господарства та природокористування

Мазур Наталія Олексіївна,
к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва

Диплом ІIІ ступеня

Красуля Марина Вячеславівна
Котенко Станіслав
Ігорович

Сумський державний університет

Лук’янихін Вадим Олександрович,
к.е.н., доцент кафедри управління

Диплом ІIІ ступеня

Поліщук Євгенія Віталіївна

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Романенков Юрій Олександрович,
к.т.н., доцент кафедри менеджменту

Диплом ІIІ ступеня

Слободяник Катерина
Петрівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ткаченко Ірина Віталіївна,
старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту

Диплом ІIІ ступеня

Мательонок Ольга Іванівна

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Семів Любов Казимирівна,
д.е.н., професор завідувач
кафедри економіки та управління персоналом
Рак Наталія Євгенівна,
к.е.н., ст. викл. кафедри економіки та управління персоналом


Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з природничих, технічних та гуманітарних наук
у 2013-2014 навчальному році

          

КРУГЛИЙ СТІЛ
"Управління персоналом у ХХІ столітті: формування ефективної команди"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" повідомляє про проведення засідання Круглого столу "УПРАВЛІННЯ персоналом у ХХІ столітті: формування ефективної команди" 17 грудня 2013 року

Шановні колеги!

Організаційний комітет щиро вітає вас та бажає творчого натхнення і результативної праці під час Круглого столу

ПОРЯДОК РОБОТИ

17 грудня, вівторок, 2013 р.

1600 – 1620 – реєстрація учасників круглого столу
1620 – 1740 – засідання Круглого столу
1740 – 1800 – підсумки результатів Круглого столу та вручення сертифікатів учасникам

Метою засідання Круглого столу є обговорення наукових і практичних проблем з формування ефективних команд на підприємствах.

Питання для обговорення:

1. Чинники успішного управління командою
2. Характеристика керівника згідно критерію ефективності роботи з командою
3. Практичні рекомендації з формування ефективної команди

Робочі мови Круглого столу - українська, російська

Інформаційний лист

          

V Міжнародна науково-практична конференція "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці"

25 вересня – 2 жовтня у м. Кома-Руга (Іспанія) кафедрою управління персоналом і економіка праці була проведена V Міжнародна науково-практична конференція "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці".

Наукова проблематика конференції, її актуальність у сучасних умовах світового економічного простору зібрала більш ніж 80 дослідників з України, Росії, Білорусії, Латвії, Казахстану, Таджикистану та інших країн.

Відкриття пленарного засідання конференції розпочалось із привітального слова ректора ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", професора Нестулі О.О. У зверненні до учасників конференції Нестуля О.О. окреслив основні тенденції у розвитку сучасної управлінської парадигми та побажав усім присутнім плідної роботи, наукового діалогу та творчого натхнення.

У вступному слові завідувачка кафедри управління персоналом а економіки праці проф. Костишина Т.А. привітала учасників конференції із справжнім святом науки та творчого пошуку.

Учасників конференції привітала проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", проф. Карпенко О.В.

Увагу учасників та гостей конференції привернули доповіді, виголошені ректором ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", д.е.н., професором Нестулею О.О. "Лідерство в давньоіндійській управлінській парадигмі"; завідувачкою кафедри менеджменту та маркетингу університету економіки та права "КРОК" (м. Київ), проф. Петровою І.Л. "Становлення ринку інноваційної праці в Україні: перспективи та загрози"

професором кафедри економічної теорії Харківського національного університету м.. В.Н. Каразіна, д.е.н. Тютюнникової С.В. "Социальная политика в структуре человеческого развития"

професором кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", д.держ.упр. Писаренко В.П. "Міжнародний досвід і зарубіжне законодавство у сфері регулювання електронного документообігу та можливості його впровадження в електронній комерції в Україні"

доцентом кафедри економічної теорії Національного університету харчових технологій (м. Київ), к.е.н. "Продовольча безпека – головна мета людського розвитку"

завідувачкою кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", д.е.н., професором Костишиною Т.А. "Сучасні всесвітні аспекти оплати праці професорів: порівняння та досвід".

На конференції також працювало п’ять наукових секцій, в межах яких науковці презентували результати своїх досліджень:

Осецький В.Л. "Циклічно нерівномірний імператив техніко-економічного розвитку регіональної економіки"

Грішнова О.А. "Людський капітал як об’єкт соціальної відповідальності: роль роботодавців і працівників"

Нестуля С.І. "Компетентність лідера: основні інструменти"

Учасниками було сформовано рекомендації відносно теми конференції та представлених результатів наукових досліджень, висловлено подяку за високий науковий рівень спілкування та побажання щодо майбутнього наукового пошуку та зустрічей.

          

Шановні колеги!

Кафедра управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" разом з Київським національним економічним університетом ім. В .Гетьмана, Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Бєлгородським університетом економіки і торгівлі, Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації, Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Російським економічним університетом ім. Г.В. Плеханова, Карагандинським економічним університетом (Казспоживспілка), Таджицьким Державним університетом комерції  організує П’яту міжнародну науково-практичну конференцію «Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці». Конференція буде проходити у м. Кома-Руга (Коста-Дорада, Іспанія)  в період з 25  вересня по 2 жовтня 2013 року.

На конференції будуть розглядатися такі питання:

 1. Сучасні тенденції на ринку праці в умовах ринкової трансформації та глобалізації економіки
 2. Сучасні аспекти управління персоналом та регіональна кадрова політика
 3. Соціальна політика і людський розвиток
 4. Мотивація і оплата праці персоналу в ринкових умовах
 5. Інформаційні технології навчання та проблеми підготовки фахівців з управління персоналом

Докладніше

          

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ 27 ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ

Як швидко промайнули п’ять років студентства! Золота пора для кожного з вас.  Саме в цей час ви визначилися із своїм місцем у житті, зробили все можливе, щоб у серці залишилось якомога більше приємних спогадів. Перша лекція... перша ніч у гуртожитку... перше доросле кохання... перша сесія...

Ви отримали не тільки професійні знання, але й зросли як особистості.  Хотілося б нагадати, що немає сили могутнішої, ніж знання, а людина озброєна знаннями й умінням їх застосувати - це вже професіонал з великої літери - УПРАВЛІНЕЦЬ.

Досягши творчих успіхів, намагайтеся не розгубити студентських друзів, оскільки через багато років ви зрозумієте, що цей період життя був найкращим та найнасиченішим.

Залишаючи рідну alma-mater, не забувайте тих, хто вас вчив, вкладав свою душу та завжди був поряд. У добру путь, випускники! Творіть добро!

Перед Вами розстеляється широка дорога, відкриваються нові можливості й перспективи. Завжди пам’ятайте, що головне в житті – допомагати людям, творити добро, дарувати радість, працювати наполегливо й натхненно.

Шановні випускники бажаємо Вам щастя, міцного здоров’я, натхнення та успіхів у досягненні поставленої мети.

Упевнено йдіть життєвою дорогою збагачуючись духовною наснагою, любов’ю до рідної землі, готовністю та вмінням працювати на її благо.
Хай щедрою на вагомі здобутки та радість буде Ваша доля! Будьте впевнені в собі, у власних силах, непохитно вірте у свій успіх, у свою велику мету! Разом змінимо життя на краще!

Щасливої дороги, дорогі випускники! І пам’ятайте, що кафедра управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» завжди гостинно чекає на Вас.

          

На святі викладачі кафедри нагородили випускників та їх батьків подяками та грамотами. Студенти в свою чергу подякували завідувачу кафедри д.е.н., проф. Костишиній Т.А. та всім викладачам кафедри і їм вручили номінації.

П’ятикурсники та студенти спеціальності управління персоналом та економіки праці вразили всіх присутніх чудовими номерами самодіяльності. Зокрема варто відзначити Олену Олефір (УПЕП-51м), Тетяну Сірант (УПЕП-52м), Каріну Круглик (УПЕП-21) та велике спасибі всім студентам групи УПЕП-11 (староста Андрій Кущинський).

Прекрасними ведучими свята були студентки групи УПЕП-51м: Оксана Плужник, Євгенія Кущ, Марія Червоніщенко та Лілія Гамаля. Активно допомагали ведучим у проведенні вечора Тетяна Сірант (УПЕП-52м), Ярослав Замоздра, Денис Дзюбан (УПЕП-51м).

Випускники за допомогу та підтримку на протязі 5-ти років подякували кураторові груп аспіранту Максюті Вікторії Василівній та старостам груп: Анастасії Пасюрі (УПЕП-51м), Лютій Наталії (УПЕП-52м), Каріні Кугно (УПЕП-53с).

П’ятикурсників вітали учасники майдансу танцювальний колектив «Трініті»

Сердце задорнее бьется в груди,
Лица довольно лучатся –
Пять замечательных лет позади,
Пять лет реального счастья.

Ждет нас немало далеких широт,
Будут иные нам музы;
И обязательно нам повезет!
После окончания вуза!

Первокурсниками были когда-то,
Молодыми были, зелеными,
Но года не вернутся обратно,
От учебы мы стали свободными.

Уже хозяева другие в универе –
Студенты новые,
Моложе нас они,
И после лекций
На скамейке нашей, в сквере,
Они проводят солнечные дни.

Не мы сидим за нашей партой,
Профессор наш учит других,
Не мы играем дружно в карты
И универ не наш – а их.

Идти будут года, меняться поколенья,
И студиозусы учиться вновь и вновь,
И только храм науки неизменно
Внушать им будет к мудрости любовь.

ПУЕТ, ты сделал свое дело,
Тебе спасибо я скажу!
Только улыбку грустную не прячу,
Когда мимо тебя я прохожу…

Какое гордое призванье - 
Давать другим образование, - 
Частицу сердца отдавать 
Пустые ссоры забывать, 
Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 

Спасибо вам за то, что Вы 
Всегда бывали так правы. 
Хотим мы пожелать, 
Чтоб вы не знали бед, 
Здоровья, счастья на сто лет!

Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.

Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!

Универ мой, родимый прощай!
Ведь пройдет без тебя много лет,
Я тебя не забуду, ты знай.
Для тебя я – вечный студент!

Мы в ВУЗе научились главному –
Что нужно нам всю жизнь учиться,
Не оставаться на достигнутом,
В свою профессию влюбиться.

И в ней расти. Теперь мы будем
Нести добро и пользу людям.
Спасибо ВУЗу говорим:
Прощаемся сегодня с ним.
Но не забудем никогда
Студенческие мы года!

          

У ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
відбувся ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з природничих, технічних та гуманітарних наук
у 2012-2013 навчальному році

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах і на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1076 від 05 жовтня 2012 року “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012 – 2013 навчальному році” на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у січні-березні 2013 року було проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці».

Другий тур Конкурсу, як і у минулому році, проходив у два етапи:

 • перший етап – заочний (рецензування робіт);
 • другий етап – очний (науково-практична конференція).

На рецензування до ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» надійшло 119 наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» із різних регіонів України.

У результаті роботи Галузевої конкурсної комісії, до складу якої увійшли доктори і кандидати економічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецького національного університету, Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Харківського національного економічного університету, Тернопільського національного економічного університету, ДВНЗ «Запорізький національний університет», Дніпропетровської державної фінансової академії та ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», до участі у підсумковій науково-практичній конференції було допущено 39 кращих студентських наукових робіт, авторами яких є 41 студент із 34 вищих навчальних закладів України.


Галузева конкурсна комісія зі спеціальності «Управління персоналом і економіки праці»

Авторів кращих наукових робіт було запрошено на підсумкову науково-практичну конференцію зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», яка відбулася на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 29 березня 2013 року.

Фактично у роботі конференції взяли участь 38 студентів із 31 вищого навчального закладу України. Кожен учасник даного заходу мав змогу презентувати результати власної наукової діяльності, отримати цінні рекомендації та настанови від авторитетного журі і набути неоціненного досвіду.

За підсумками конференції її учасників було нагороджено дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і заохочувальними дипломами ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:

Диплом І ступеня

Іщанова
Марина Ігорівна

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Диплом І ступеня

Вовк
Ярослав Геннадійович

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

Диплом І ступеня

Березюк
Катерина Михайлівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом І ступеня

Приходько
Катерина Андріївна

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Диплом І ступеня

Павлюк
Ірина Олегівна

Тернопільський національний економічний університет

Диплом І ступеня

Яхненко
Катерина Ігорівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Диплом ІІ ступеня

Іванова
Надія Євгенівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Диплом ІІ ступеня

Романенко
Ніна Олександрівна

Житомирський державний технологічний університет

Диплом ІІ ступеня

Харченко
Надія Вікторівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом ІІ ступеня

Глуходід
Ганна Юріївна

Сумський національний аграрний університет

Диплом ІІ ступеня

Світлична
Діана Ігорівна

Харківський національний економічний університет

Диплом ІІ ступеня

Левченко
Антон Андрійович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Диплом ІІ ступеня

Баглай
Марина Юріївна

Донецький національний університет

Диплом ІІ ступеня

Павляк
Богдан Миронович

Львівський інститут банківський справи Університету банківської справи Національного банку України

Диплом ІІ ступеня

Коваль Марина Вікторівна

Сумський державний університет

Диплом ІІІ ступеня

Ковальова
Ольга Валеріївна

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Диплом ІІІ ступеня

Юрчук
Наталія Іванівна,
Дроздова
Анастасія Олександрівна

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

Диплом ІІІ ступеня

Цибулько
Анастасія Ігорівна

Дніпропетровська державна фінансова академія

Диплом ІІІ ступеня

Дядіченко
Ольга Вікторівна

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Диплом ІІІ ступеня

Черниченко
Вікторія Борисівна

Одеський національний економічний університет

Диплом ІІІ ступеня

Калмикова
Ольга Миколаївна

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

Диплом ІІІ ступеня

Мордовець
Аліна Володимирівна

Харківський національний економічний університет

Диплом ІІІ ступеня

Дронь
Вікторія Юріївна

Хмельницький національний університет

Диплом ІІІ ступеня

Мареніченко
Валерій Валентинович

Дніпропетровський державний аграрний університет

Диплом ІІІ ступеня

Ніконова
Аліна Миколаївна

Запорізький національний технічний університет

Диплом ІІІ ступеня

Бортник
Наталя Михайлівна

Луцький національний технічний університет

Диплом ІІІ ступеня

Тидинян
Марина Сергіївна

Миколаївський національний аграрний університет

Диплом ІІІ ступеня

Подлеснюк
Олександр Владиславович

Національний університет харчових технологій

Диплом ІІІ ступеня

Лобенко
Марія Володимирівна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Диплом ІІІ ступеня

Куклюк
Вікторія Сергіївна

Хмельницький національний університет

Вітаємо переможців та запрошуємо всіх студентів, які цікавляться тематикою управління персоналом і економіки праці, взяти участь у Конкурсі наступного року.

          

СТУДЕНТСЬКЕ СВЯТО «ЕКВАТОР-2013»

У березні 2013 р. відбулося традиційне свято «Екватор», яке символізує «золоту» середину в житті кожного студента напряму підготовки «Управління персоналом і економіка праці». Цього дня в актовому залі Полтавського університету економіки і торгівлі відбувся концерт, у якому взяли участь не лише студенти-третьокурсники, але й їхні друзі з молодших і старших курсів, а також численні гості свята.

Третьокурсників з їхнім чудовим святом привітали:

декан факультету економіки та менеджменту, к.і.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Делія Оксана Вікторівна,

завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, д.е.н., професор Костишина Тетяна Адамівна,

керівник студентського наукового клубу «Лідер» - к.і.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Нестуля Світлана Іванівна,

та куратор групи – асистент кафедри управління персоналом і економіки праці Адамчук Ольга Петрівна

Справжню атмосферу радісного свята створили ведучі концерту: Ярослава Проскурякова, Катерина Приходько (студентки групи УПЕП-42), Рєпкіна Вікторія і Яна Безух (студентки групи УПЕП-51м).

Всі присутні були приємно вражені ліричними та веселими піснями у виконанні наших талановитих студентів, виступами КВК-команд, запальними танцями гостей свята – студії східних танців «Амджад» та виступами інших учасників концерту.

За багаторічною традицією, наприкінці свята «Екватор» відбулося урочисте нагородження кращих студентів 3 курсу напряму підготовки «Управління персоналом і економіка праці», які досягли високих успіхів у навчанні, приймають активну участь у житті факультету економіки та менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі.

Почесне звання «Містер Екватор» та «Віце-містер Екватор» у цьому році вибороли студенти Бирюк Євгеній та Олег Ковтонюк,

 

а титул «Міс Екватор» і «Віце-міс Екватор» завоювали студентки Оксана Таран і Маргарита Крикун.

Колектив кафедри управління персоналом і економіки праці щиро вітає студентів 3 курсу з їхнім святом, бажає їм подальших успіхів у навчанні, яскравих вражень та незабутніх подій у студентському житті!

          

КРУГЛИЙ СТІЛ
"УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ"

Завантажити інформаційний лист

          

НА КАФЕДРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ – НОВА ТРАДИЦІЯ

У грудні 2012 року на кафедрі управління персоналом і економіки праці започатковано нову традицію – проведення святкового вечора зустрічі студентів першого і п’ятого курсів. Яскраве і незвичайне свято з символічною назвою «5+1» зібрало в актовому залі чимало глядачів.

Під час концерту ведучі в гумористичній формі відтворили особливості навчання на кожному курсі, тим самим переконавши всіх присутніх у тому, що студенти, хоч і відрізняються один від одного, але разом вони – одна дружна сім’я.


Кущенко Руслан (група УПЕП-11), Рєпкіна Вікторія (УПЕП-51м)


Кущинський Андрій (група УПЕП-11), Безух Яна (УПЕП-51м)

На святковому концерті «5+1» свої багатогранні таланти продемонстрували:

 • першокурсники:


Стадник Анна


Ковтун Андрій


Бровко Яніна


Коваль Дмитро


Рекман Олександр, Стогній Діана, Кущенко Руслан, Палій Оксана, Шибин Олег, Стадник Анна, Кущинський Андрій, Кривобок Анастасія

 • студентки другого курсу:


Гончар Оксана


Круглик Каріна


Дубина Аліна

 • і, звісно, цьогорічні випускники:


Команда КВН: Замоздра Ярослав, Дзюбан Денис

Завершили концертну програму студенти 5 курсу, які символічно передали свої «бразди правління» молодшим товаришам, які вже через рік-два стоятимуть на сцені рідного університету в ролі випускників і прийматимуть нових першокурсників у велику і дружну сім’ю факультету.


Лемеш Наталія, Заслонкіна Вікторія, Червоніщенко Марія, Титар Анна, Полєва Юлія, Рєпкіна Вікторія, Замоздра Ярослав, Безух Яна, Олефір Олена, Нікозять Катерина

Багато теплих і приємних слів прозвучало у той день зі сцени. Зокрема,колектив кафедри управління персоналом і економіки праці побажав усім студентам цікавого і незабутнього студентського життя, успіхів у навчанні та нових перемог.

Святковий концерт, який, разом зі студентами, організували д.е.н., професор завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Костишина Тетяна Адамівна, к.е.н., доцент кафедри Дрогомирецька Мар’яна Іванівна (куратор групи УПЕП-11), аспірант кафедри Максюта Вікторія Василівна (куратор груп УПЕП-51м, 52м, 53с), подарував усім глядачам незабутні враження і чудовий настрій.

Старшокурсники, чиї студентські роки вже майже промайнули, щиро раділи за своїх молодших товаришів, які нещодавно витягли свій щасливий квиток – шанс навчатися у Полтавському університеті економіки і торгівлі, творити і примножувати його традиції.

          

ЯСКРАВІ БАРВИ ПЕРШИХ ДНІВ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ. ГРУПА УПЕП-11

У 2012-2013 навчальному році спеціальність «управління персоналом і економіка праці» Полтавського університету економіки і торгівлі поповнилася 24 студентами:

Акіншина Анастасія
Бровко Яніна
Волошина Катерина
Гончар Олег
Дудченко Андрій
Забіла Тетяна
Коваль Дмитро
Ковтун Андрій
Кривобок Анастасія
Ксьонз Тетяна
Кузьменко Ольга
Кущенко Руслан

Кущинський Андрій
Лазоренко Олена
Лисенко Петро
Мигаль Марина
Палій Оксана
Порватова Анна
Рекман Олександр
Стадник Анна
Стогній Діана
Тремтій Катерина
Шибин Олег
Штепка Стелла

Вже з перших днів навчання в університеті наші першокурсники знайшли нових друзів, а завдяки колективу кафедри управління персоналом і економіки праці ще раз переконалися у тому, що не помилилися з вибором майбутньої професії.

ПЕРШІ КРОКИ ДО ОМРІЯНОЇ ПРОФЕСІЇ

Знайомство з викладачами і новими дисциплінами, перші лекції, семінари і практичні заняття… Якщо поруч – вірні друзі, навчатися і весело, й цікаво!

/p>

/p>

/p>

/p>

ЕКСКУРСІЯ ДО БОТАНІЧНОГО САДУ Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка


Наші першокурсники вперше побували у Ботанічному саду, що є одним із «семи чудес» Полтави, 8 жовтня 2012 р.


В оранжереї. Студенти групи УПЕП-11 разом із куратором


Фото на згадку про екскурсію


Відпочинок у Ботанічному саду

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ у Полтавському університеті економіки і торгівлі

Студенти групи УПЕП-11 з радістю зустрічають майбутніх абітурієнтів в стінах рідного університету.


Палій Оксана і Бровко Яніна


Кривобок Анастасія і староста групи УПЕП-11 Кущинський Андрій.

Реєстрація абітурієнтів, які завітали до Полтавського університету економіки і торгівлі на День відкритих дверей. 13 жовтня 2012 року.


Палій Оксана і Шибин Олег


Першокурсники Штепка Стелла, Шибин Олег і Бровко Яніна розповідають абітурієнтам про переваги навчання у нашому університеті


Студенти групи УПЕП-11 разом із куратором групи Дрогомирецькою М.І.

ВОЛОНТЕРСЬКЕ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ГРУПИ УПЕП-11

Нещодавно у Полтавському університеті економіки і торгівлі розпочалася волонтерська акція «Стежина добра», покликана допомогти вихованцям одного із дитячих притулків м. Полтави. Очолила цей проект Діана Стогній, студентка першого курсу напряму підготовки «Управління персоналом та економіки праці», дипломований волонтер зі стажем.

Разом із Діаною волонтери підготували для малят чимало подарунків, комплекс рухливих ігор і сценічну постановку казки «Ріпка».


На фото: Кобобел Алла Євгеніївна, заступник декана факультету економіки та менеджменту, викладач кафедри фізичного виховання Полтавського університету економіки і торгівлі та волонтери, серед яких – Діана Стогній, Ковтун Андрій, Палій Оксана та Рекман Олександр


Лазоренко Олена, художник і редактор тематичної стінгазети

КЛУБ «ЛІДЕР» ГОСТИННО ЗУСТРІЧАЄ СТУДЕНТІВ ГРУПИ УПЕП-11

17 жовтня 2012 року наші першокурсники мали чудову нагоду побувати на черговому засіданні студентського клубу «Лідер».

Тренінг «Нове мислення у бізнесі», який проводила для всіх присутніх кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Нестуля Світлана Іванівна, викликав неабиякий інтерес у студентів групи УПЕП-11. Першокурсники дізналися чимало нового про видатних управлінців минулого і сучасності, разом розмірковували над «формулою» життєвого успіху, вчилися раціонально розподіляти свій час.


Фото на згадку про перше засідання клубу «Лідер» у 2012 – 2013 навчальному році. Кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Нестуля Світлана Іванівна та учасники тренінгу «Нове мислення у бізнесі»

ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА

«Дебют першокурсника» - традиційне свято, яке допомагає розкрити таланти кожного студента Полтавського університету економіки і торгівлі. З нетерпінням чекали цієї яскравої і незабутньої події не лише студенти, але й викладачі університету, адже у цьому навчальному році університетська сім’я поповнилася дійсно талановитими особистостями.


Справжній вальс у виконанні студентів групи УПЕП-11


Група підтримки: Забіла Тетяна, Палій Оксана, Мигаль Марина та Шибин Олег


Лазоренко Олена, Кузьменко Ольга і куратор групи УПЕП-11 Дрогомирецька Маряна Іванівна


Виступ команди КВК. Серед учасників – студенти групи УПЕП-11 Дудченко Андрій та Олександр Рекман


Зворушлива пісня у виконанні студентки групи УПЕП-11 Стадник Анни


Студент групи УПЕП-11 Ковтун Андрій майстерно розповідає гумореску


Усіх присутніх вразила своїм чарівним голосом Бровко Яніна, студентка групи УПЕП-11


Свято продовжилось чудовим виступом Катерини Волошиної, студентки групи УПЕП-11


Реп-композиція у виконанні студента групи УПЕП-11 Коваля Дмитра


Фінальний номер. На сцені – учасники святкового концерту «Дебют першокурсника»


Нагородження «дебютантів». На сцені – декан факультету економіки та менеджменту, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Делія Оксана Вікторівна


Студенти групи УПЕП-11 разом із заступником декана факультету економіки та менеджменту, викладачем кафедри фізичного виховання Кобобел Аллою Євгеніївною та куратором – доцентом кафедри управління персоналом і економіки праці Дрогомирецькою Мар’яною Іванівною.

          

ПОБАЖАННЯ ВІД НАШИХ ПЕРШОКУРСНИКІВ

Дорогі мої друзі! На найближчі п’ять років я бажаю вам терпіння, успіхів, творчої наснаги, міцного здоров’я та бажання навчатися!

Тремтій Катерина

Бажаю всім навчатися із задоволенням, весело провести студентські роки, щоб вони запам’яталися на все життя.

Кузьменко Ольга

Бажаю стати Лідерами, і щоб всі бажання здійснились!!!

Бровко Яніна

Успіхів у навчанні! Нових друзів!

Кущинський Андрій

Бажаю всім досягти вершин кар’єрного росту після закінчення навчання в університеті, а найголовніше – вдало скласти першу сесію.

Кущенко Руслан

Дорогі одногрупники! Бажаю вам на ці 5 років, щоб було натхнення і бажання навчатися, щоб легко відбувалась здача сесії, і щоб жодного дня не проходило без посмішки на вашому обличчі!

Гончар Олег Дмитрович

Бажаю хорошого навчання та веселих студентських років!!!

Акіншина Анастасія

Бажаю навчатись на «відмінно» і залишитися гарними друзями назавжди!

Штепка Стелла

Бажаю успіху, здоров’я, терпіння і творчих ідей, а також багато справжніх друзів та великих перемог!

Шибин Олег

Бажаю ці 5 років жити, як велика сім’я, дружити, поважати, любити один одного. Бажаю кожному здійснити свої мрії!!!

Мигаль Марина

Ми навчаємось за напрямом підготовки «Управління персоналом і економіка праці», тому бажаю одногрупникам максимально розвинути свої здібності з ораторського мистецтва та аналітики.

Коваль Дмитро

Желаю Вам успехов в учебе, найти новых друзей и чтобы все было хорошо!!!

Ксьонз Тетяна

Бажаю на «відмінно» закінчити університет і отримати диплом магістра.

Ковтун Андрій

Я бажаю всім своїм одногрупникам набратися терпіння і закінчити університет з відзнакою.

Лазоренко Олена

Желаю всего самого наилучшего! Будьте счастливы!!!

Палій Оксана

Бажаю вам щастя не такого, як вода, бо вона утікає, а такого, як небо, бо воно безкрає!

Рекман Олександр

Бажаю всім успішно закінчити наш університет! Легкого навчання!!!

Дудченко Андрій

Першокурсники напряму підготовки «Управління персоналом і економіка праці» сповнені оптимізму та бажання навчатися, крок за кроком наближаючись до заповітної мрії – стати відомим економістом чи управлінцем.
Бажаємо їм, щоб вони зберегли цей чудовий настрій якомога довше і завжди та у всьому були найкращими!!!
НАТХНЕННЯ ВАМ У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ!!!

Колектив кафедри
управління персоналом і економіки праці
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

          

ЗНАЙОМТЕСЯ…
НАШІ ПЕРШОКУРСНИКИ!

Початок навчання в університеті – незабутня мить життя для кожного першокурсника, тому на факультеті економіки та менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі зробили усе можливе для того, щоб жоден студент у цей радісний і надзвичайно хвилюючий для нього час не залишився без належної уваги.

Всіх, кому пощастило стати студентами напряму підготовки «Управління персоналом і економіки праці», 1 вересня 2012 року, після святкового концерту з нагоди початку нового навчального року, особисто привітала декан факультету – кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Делія Оксана Вікторівна. Із теплими і зворушливими словами привітань до першокурсників та їхніх батьків звернулася в цей святковий день і завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, доктор економічних наук, професор Костишина Тетяна Адамівна.

Згадуючи сьогодні свій перший тиждень навчання в університеті, студенти групи УПЕП-11 зізнаються, що він був насичений яскравими подіями і незабутніми враженнями. Під час занять з курсу «Університетська освіта» наші першокурсники ознайомилися з основними структурними підрозділами рідного університету, в якому дійсно створено всі умови для того, щоб кожен міг реалізувати власні прагнення до науково-дослідницької діяльності, розвивати творчі здібності та займатися улюбленим видом спорту. У музеї історії університету студенти відкрили для себе чимало нового, дізналися про багаторічні традиції вищого навчального закладу, його відомих випускників та науковців, а в позанавчальний час разом з куратором – доцентом кафедри управління персоналом і економіки праці Дрогомирецькою Мар’яною Іванівною отримали можливість ознайомитися із видатними пам’ятками міста Полтави.


Студенти групи УПЕП-11 біля рідного університету


Фото на згадку біля стадіону «Ворскла» імені Олексія Бутковського


Монумент Слави у Корпусному парку


У студентському парку разом із куратором групи – Мар’яною Іванівною


Відпочинок у колі друзів. Сонячний парк, Полтава, 05 вересня 2012 р.


Студенти вперше побували на оглядовому майданчику, з якого відкриваються вражаючі краєвиди


Оглядовий майданчик на Панянському бульварі у Полтаві


«Полтавські галушки» - символ нашого міста


Студенти і куратор групи


Подільська вежа в Полтаві


Біла Альтанка – візитна картка нашого міста


Справжні друзі!!!

          

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах і на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1187 від 13 жовтня 2011 року “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011 – 2012 навчальному році” на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” 23 березня 2012 року відбулася підсумкова науково-практична конференція, що є другим етапом ІІ туру Всеукраїнського конкурсу з групи спеціальностей “Маркетинг та управління персоналом і економіка праці”.

На конференцію було запрошено 40 студентів із 26 вищих навчальних закладів України ІІІ – IV рівня акредитації, наукові роботи яких, за рішенням Галузевої конкурсної комісії, визнано кращими з-поміж 112 робіт, представлених на Конкурс.

На конференції працювали секції за такими напрямками:

 • актуальні проблеми економіки праці і соціально-трудових відносин (керівник – Костишина Тетяна Адамівна, д.е.н., професор кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”; секретар – Рудич Леся Василівна, асистент кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”);
 • сучасні аспекти управління персоналом та регіональні аспекти кадрової політики (керівник – Донець Любов Іванівна, к.е.н., професор кафедри прикладної економіки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; секретар – Дрогомирецька Мар’яна Іванівна, к.е.н., старший викладач кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”).

Автори кращих наукових робіт мали змогу зробити наукову доповідь на підсумковій науково-практичній конференції і в процесі дискусії захистити результати своєї роботи.

За підсумками конференції її учасників було нагороджено дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і заохочувальними дипломами.

Оргкомітет конференції висловлює подяку всім учасникам за активну участь в обговоренні актуальних проблем управління персоналом і економіки праці, науковим керівникам – за підготовку якісних студентських наукових робіт, ректорам вищих навчальних закладів – за те, що направили для роботи Галузевої конкурсної комісії провідних науковців у галузі управління персоналом. Окремі слова подяки – Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України за почесну місію проводити Конкурс у нашому університеті.

ФОТОЗВІТ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2011 – 2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

І ЕТАП – ЗАОЧНИЙ
(рецензування студентських наукових робіт, які надійшли на Конкурс до ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)


Робота галузевої конкурсної комісії (рецензування студентських наукових робіт)


Заступник голови галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011 – 2012 навчальному році зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» - д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” КОСТИШИНА Тетяна Адамівна

Члени галузевої конкурсної комісії:


ДОНЕЦЬ Любов Іванівна
к.е.н., професор кафедри прикладної економіки Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського


БАБЕНКО Анатолій Григорович
д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії


ШЕВЧЕНКО Анатолій Федорович
д.е.н., професор кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”


ДОРОНІН Андрій Віталійович
д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ


ДОРОНІНА Ольга Анатоліївна
к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету

ІІ ЕТАП – ПІДСУМКОВА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
(захист наукових робіт претендентами на перемогу)

На секційних засіданнях Підсумкової науково-практичної конференції з науковими доповідями у вигляді презентації виступили 36 студентів (із 23 вищих навчальних закладів України), які в процесі дискусії захистили результати своїх наукових досліджень.

Доповіді студентів були присвячені актуальним проблемам оплати праці, управління кар’єрою працівників та мотивацією їх трудової діяльності, формуванню системи маркетингу персоналу на підприємствах, а також питанням регулювання молодіжного ринку праці, управління зайнятістю населення на регіональному рівні тощо.

Значний інтерес викликали результати досліджень актуальних для студентської молоді проблем, серед яких – підготовка випускників вищих навчальних закладів, їх професійне самовизначення і працевлаштування, особливості інтеграції професійної підготовки фахівців у навчальний процес, сучасні тенденції працевлаштування випускників ВНЗ в Україні та за кордоном, стан та перспективи розвитку ринку освітніх послуг в Україні.

РОБОТА СЕКЦІЇ
«Сучасні аспекти управління персоналом та регіональні аспекти кадрової політики»

РОБОТА СЕКЦІЇ
«Актуальні проблеми економіки праці і соціально-трудових відносин»

На секційних засіданнях були присутні наукові керівники студентів із таких вищих навчальних закладів, як: Донецький національний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Одеський національний морський університет, Сумський державний університет, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

На фото: (зліва направо):

 • Дрогомирецька Мар’яна Іванівна, к.е.н., старший викладач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, секретар оргкомітету II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»;
 • Власенко Ольга Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри «Економіка підприємства і підприємництво на морському транспорті» Одеського національного морського університету;
 • Шушпанов Павло Георгійович, к.е.н., старший викладач кафедри управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету;
 • Рудич Леся Василівна, асистент кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, секретар оргкомітету II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»;
 • Костишина Тетяна Адамівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, член оргкомітету II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»;
 • Назарова Галина Валентинівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського національного економічного університету, член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ


Привітальне слово ректора ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» д.і.н., професора Нестулі Олексія Олексійовича


Слова привітання учасникам Конкурсу висловлює проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
к.е.н., професор Карпенко Ольги Василівни

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ


Ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» д.і.н., професор Нестуля Олексій Олексійович і д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Костишина Тетяна Адамівна нагороджують учасників II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і заохочувальними дипломами.


Зборовська Христина Іванівна
(Тернопільський національний економічний університет)


Пуголовко Ілля Станіславович
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)


Капериз Мар’яна Володимирівна
(Львівська комерційна академія)


Уланенко Борис Борисович
(Донецький національний університет)


Яцкова Дарина Миколаївна
(Хмельницький національний університет)

Серед переможців Конкурсу, які одержали диплом І ступеня Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, є і студентка ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Харченко Анна Володимирівна.

Колектив кафедри управління персоналом і економіки праці щиро вітає Анну з перемогою та бажає їй подальших успіхів!


Харченко Анна Володимирівна, студентка спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Загалом, на підставі аналізу конкурсних робіт і виступу учасників конференції Галузевою конкурсною комісією було визначено переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» та нагороджено:

ДИПЛОМОМ І СТУПЕНЯ

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Назва вищого навчального закладу

1.

Котляревська
Ксенія Юріївна

Харківський національний економічний університет

2.

Самарцева
Анастасія Євгеніївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3.

Уланенко
Борис Борисович

Донецький національний університет

4.

Панчук
Аліна Аркадіївна

ДВНЗ “Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана”

5.

Бакатура
Євгенія Олександрівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

6.

Харченко
Анна Володимирівна

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ДИПЛОМОМ ІІ СТУПЕНЯ

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Назва вищого навчального закладу

1.

Цебер
Валентина Василівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2.

Максименко
Катерина В’ячеславівна

Дніпропетровська державна фінансова академія

3.

Кац
Дар’я Павлівна

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

4.

Яхненко
Катерина Ігорівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

5.

Запорожченко
Вікторія Сергіївна,
Котляров
Віталій Вікторович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

6.

Пуголовко
Ілля Станіславович

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

7.

Хоминська
Юлія Едуардівна

Донецький національний університет

8.

Савіцька
Ірина Володимирівна

Тернопільський національний економічний університет

9.

Кривошея
Яна Миколаївна

ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”

ДИПЛОМОМ ІІІ СТУПЕНЯ

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Назва вищого навчального закладу

1.

Провозін
Наталія Василівна

Сумський державний університет

2.

Карабут
Тетяна Геннадіївна

ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”

3.

Борщ
Христина Юріївна

ДВНЗ “Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана”

4.

Капериз
Мар’яна Володимирівна

Львівська комерційна академія

5.

Ладнай
Марія Анатоліївна

Харківський національний економічний університет

6.

Смоляк
Еллен Володимирівна

Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

7.

Момот
Ганна Сергіївна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

8.

Таргонська
Наталія Олександрівна

Житомирський державний технологічний університет

9.

Юрчик
Інна Олександрівна

Київський національний університет технологій та дизайну

10.

Зборовська
Христина Іванівна

Тернопільський національний економічний університет

11.

Доскевич
Юлія Олександрівна

Одеський національний морський університет

12.

Михайлова
Тетяна Валеріївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

13.

Чухрій
Ірина Юріївна

Вінницький національний технічний університет

          

СТУДЕНТСЬКЕ СВЯТО «ЕКВАТОР-2012»

Як відомо, екватор – це уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів і поділяє земну кулю на дві півкулі. Перетин екватора у моряків – особлива подія, яка запам’ятовується їм на все життя.

Так само запам’ятається свято «Екватора» і студентам спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», оскільки в цей день вони відзначали рівно половину навчального шляху у нашому університеті.

Свято  «Екватора» дуже нагадувало світський раут із дотриманням обов’язкового дрес-коду: дівчата виходили на сцену у гарних сукнях, а хлопці – у стильних ділових костюмах.

На адресу третьокурсників звучали найтепліші слова привітань від їхніх кураторів – д.е.н., професора, завідувача кафедри управління персоналом і економіки праці Костишиної Тетяни Адамівни і д.і.н., доцента кафедри управління персоналом і економіки праці Нестулі Світлани Іванівни.

Для всіх присутніх студенти підготували справжній святковий концерт, ведучими якого були: Бідний Максим, Самойленко Анастасія, Проскурякова Ярослава і Маданцян Армен.

Особливо вразила глядачів запальна пісня у виконанні Антоніни Безпалько і студентів із Азербайджанської Республіки, які навчаються у нашому університеті.

Приємно вразив всіх глядачів виступ Сергія Яценка, студента групи УПЕП-32

і Анни Харченко, студентки групи УПЕП-52м.

Не обійшлося на концерті і без веселих жартів. На сцені – команда КВН четвертого курсу спеціальності «Управління персоналом і економіки праці».

Під час святкування серед майбутніх управлінців та економістів було відзначено кращих студентів та нагороджено їх грамотами за відмінні успіхи у навчанні.

Кульмінацією веселого свята стало оголошення переможців у номінації «Містер Екватор» і «Міс Екватор».

На фото (зліва направо):

 • Маданцян Армен, староста групи УПЕП-32;
 • Приходько Катерина, студентка групи УПЕП-32;
 • Маркова Оксана, староста групи УПЕП-31;
 • Васюта Юрій, студент групи УПЕП-31;
 • Легейда Володимир, студент групи УПЕП-32;
 • Шарпило Яна, студентка групи УПЕП-32;
 • Дубовська Катерина, студентка групи УПЕП-31;
 • Муковоз Михайло, студент групи УПЕП-31.

          

3 – 4 листопада 2011 р. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці», присвячена 5-річчю кафедри управління персоналом і економіки праці.

Серед організаторів заходу – кафедра управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтавська обласна державна адміністрація, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Бєлгородський університет економіки і торгівлі, Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Російський економічний університет ім. Г.В. Плеханова, Карагандинський економічний університет (Казспоживспілка), Таджицький державний університет комерції та Holyoke Community College, MA, USA.

У наукових доповідях, представлених на пленарному засіданні міжнародної конференції, піднімалися актуальні проблеми розвитку національної економіки на макро- та мікрорівні з урахуванням проблем управління персоналом, оплати праці, кадрової політики та формування мотивації ефективної праці. Значну увагу також було приділено вивченню зарубіжного досвіду регулювання соціально-трудових відносин, можливостей його використання в Україні.


Доктор економічних наук, професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», Дійсний член Міжнародної академії вищої школи Колот А.М. під час пленарного засідання виступив із доповіддю на тему «Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, шляхи подолання»


Доктор економічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка виступила із науковою доповіддю на тему «ХХІ століття: нова генерація – нові цінності у сфері праці»

Обговорення доповідей продовжилося і на секційних засіданнях, які працювали за такими напрямами:

 • сучасні тенденції на ринку праці в умовах ринкової трансформації та глобалізації економіки;
 • сучасні аспекти управління персоналом та регіональна кадрова політика;
 • соціальна політика і людський розвиток;
 • мотивація і оплата праці персоналу в ринкових умовах.


Выступление П.И. Афонченко (генерального директора ОАО «Коминтерн») с научным докладом «Мотивация труда в ОАО «Коминтерн»: состояние и перспективы»

На заключному пленарному засіданні були підведені підсумки роботи секцій та прийняті рекомендації конференції.

Після цього на гостей міжнародної науково-практичної конференції чекала захоплююча екскурсія мальовничими куточками міста Полтави. Науковці побували у музеї історії Полтавської битви, біля пам’ятника коменданту Полтави Келіну та захисникам міста, побачили символ нашого міста – Ротонду дружби народів, більш відому як «Біла альтанка».


Фото на згадку про ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці»
(музей історії Полтавської битви, м. Полтава, 2011 р.)

Після екскурсії учасники конференції повернулися до університету на святковий концерт, присвячений 5-річчю кафедри управління персоналом і економіки праці.

Талановиті студенти спеціальності «Управління персоналом і економіки праці» вітали почесних гостей конференції зі сцени.

Учасники конференції також дізналися чимало цікавої інформації про роботу клубу «Лідер», який у 2010 р. заснувала кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Нестуля Світлана Іванівна.

Чи може бути день народження без подарунків? Звичайно, ні! 


Доктор економічних наук, професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», Дійсний член Міжнародної академії вищої школи Колот А.М. презентував кафедрі управління персоналом і економіки праці свої авторські видання.


Перший проректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.е.н., професор Рогоза М.Є. та завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, д.е.н., професор Костишина Т.А. вручають подяки учасникам міжнародної науково-практичної конференції.

 

Сьогодні нам уже п’ять років,
Наш перший скромний ювілей.
Чимало зроблено вже кроків,
Реалізовано ідей.
Сміливих планів в нас багато,
А щоб реалізувати їх
Ми будем плідно працювати,
І до науки залучати всіх.

          

На початку жовтня 2011 р. студенти четвертого курсу спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» разом із своїми викладачами побували у музеї живої природи – національному дендрологічному парку України «Софіївка». Одне з найбільш видатних творінь світового садово-паркового мистецтва кінця XVII – першої половини XIX століть вразило всіх своєю неповторною красою та загадковою романтичністю.

Під час екскурсії студенти дізналися, що за задумом своїх творців «Софіївка» є наочною ілюстрацією до поем давньогрецького поета Гомера «Іліада» та «Одіссея», де кожна композиція є виразом певної ідеї стародавнього міфу чи якоїсь події у ньому.

Блукаючи алеями парку поміж скульптур стародавніх філософів та грецьких богів, що «оселилися» довкола Острова кохання, наші студенти побачили чимало дивовижних пейзажів.

Подорож до Софіївки залишила у кожного незабутні спогади.

          

3-4 листопада 2011 р. в ПУЕТ проводиться Міжнародна науково-практична конференція "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці", присвячена 5-річчю кафедри управління персоналом і економіки праці.

Інформаційний лист

          

Кафедра управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" провела 19 лютого 2011 року Круглий стіл "Управлінець персоналу ХХІ століття". На Круглий стіл були запрошені випускники шкіл міста Полтави та Полтавської області, магістри спеціальності управління персоналом і економіки праці з метою обговорення сучасних та актуальних питань з управління персоналом в умовах ринкових перетворень. Проблеми, що винесені на обговорення: бачення сучасного лідера-управлінця, що означає ефективно управляти персоналом, управління конфліктами, яка оплата праці буде гідною.

З вітальним словом на засіданні виступив перший проректор ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" доктор економічних наук, професор Рогоза Микола Єгорович.

В обговоренні питань взяли участь не тільки випускники шкіл, а й студенти 1-5 курсів спеціальності, "Управління персоналом і економіка праці", а також студенти інших спеціальностей, що є членами клубу "Лідер". Під час проведення Круглого столу його учасникам були запропоновані анкети, де вони визначали, який розмір заробітної плати сьогодні може вважатися гідним, керівник: чи один у полі воїн; чи завжди керівник є лідером колективу; чи може керівник створювати конфлікти в колективі.


Підсумкова фотографія учасників Круглого столу.

          

«ЕКВАТОР 2011»

9 лютого 2011 р. в актовій залі університету студенти 3 курсу спеціальності управління персоналом і економіка праці провели свято «Екватор 2011»

Від імені ректора студентів привітала доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Нестуля Світлана Іванівна. Студенти передали нею Олексію Олексійовичу грамоту «Мудрому человеку»

Далі студентів привітав декан факультету економіки і менеджменту Вахтін Сергій Ростиславович. Студенти вручили йому грамоту «Мудрому человеку»

Екваторців привітала завідувач кафедрою управління персоналом і економіки праці Костишина Тетяна Адамівна

УПЕП 3 курс подякували Тетяні Адамовній за теплоту і розуміння та вручили грамоту «Самой обаятельной и привлекательной»  

Ведучі свята студенти УПЕП 3 курсу Наталія Лемеш, Андрій Лещенко, Оксана Плужник, Євгеній Герасимчук (зліва направо)

Екваторців привітали студентка 5-го курсу спеціальності УПЕП Наташа Панченко

та куратор груп Максюта Вікторія Василівна

Гостів свята порадував танцювальний колектив «Екстрім», в складі якого була студентка 3-го курсу Катерина Нікозять

Всіх вразив спів студентки 5-го курсу Анни Подакіної

Куратор груп Максюта Віторія Василівна висловила подяку старостам академічних груп Анастасії Пасюрі та Вадиму Жуку

Студенти 3-го курсу показали відео і прокоментували життя студентів в гуртожитку

Викладачі кафедри Нестуля Світлана Іванівна, Тужилкіна Оксана Володимирівна, Бенях Валентина Володимирівна, Степанова Лариса Валентинівнна, Гвоздик Наталія Михайлівна та куратор груп Максюта Вікторія Василівна вручали номінації, медалі та подяки батькам кожному з екваторців

Марія Бугаєнко двічі порадувала своїм чудовим голосом своїх однокурсників

Екваторців вітали Олена Олефір студентка 3-го курсу та студент 2-го курсу Сергій Яценко

Однокурсників привітали Наталія Лемеш та Олена Олефір 

Студенти УПЕП Наташа Панченко, Ярослав Гаркуша та студент ЕК-32 Станіслав Ковальов читали реп

Студентка 5-го курсу Юлія Вишнякова всіх вразила східним танцем

Студенти УПЕП 4 курс також вітали екваторців

Проаналізувавши успіхи у навчанні студентів УПЕП 3 курсу за 2,5 роки, було визначено міс і містера «ЕКВАТОР – 2011».

Міс Екватор Катерина Нікозять, містер Екватор Вадим Жук

Також кафедрою за такими ж критеріями було визначено 5 пар міс і містерів УПЕП.

1-ша пара Віторія Рєпкіна та Лещенко Андрій

2-га пара Яна Безух та Суходоля Євгеній

3-тя пара Наталія Люта та Сергій Мелічніков

4 пара Тетяна Сірант та Роман Макаричев

5 пара Вікторія Кісіль та Ярослав Замоздра

Третьокурсників прийшли привітати найрідніші люди - батьки

Свято закінчилося фінальною піснею УПЕП 3 курсу

          

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ

Відповідно до наказу ректора №222-н від 22 листопада 2010 року «Про заохочення учасників загально університетського конкурсу наукових робіт студентів, присвяченого Міжнародному Дню студента, з 26 жовтня по 17 листопада 2010 року відбувся загальноуніверситетський конкурс наукових робіт студентів.

За підсумками конкурсу нагороджено дипломами І ступеню:

Животенко Анну Олександрівну, УПЕП-41 (науковий керівник – д.е.н., професор Костишина Т.А.)

Михалевич Юлію Іванівну, УПЕП-42 (науковий керівник – аспір. Максюта В.В.)

          

17.12.2010 року була проведена студентська наукова конференція з предметів «Економіка праці» та «Економіка праці та соціально-трудові відносини» між студентами 3-х курсів спеціальності «Маркетинг» та «Менеджмент організації».

Організатор конференції – асистент кафедри УПЕП, Енгель Ольга Петрівна.Учасники конференції


Голова комісії
Костишина Т.А., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ПУЕТ, д.е.н., професор.


Доповідачі з групи МО-33 Пашук Юлія та Зуб Юлія


Доповідач з групи М-32 Горбуль Анна


Доповідачі з групи М-32 Головіна Олена та Пліс Альона


Доповідачі з групи М-32 Кондратенко Анна, Безверхова Наталія та Тигипко Олена


Доповідачі з групи М-31пл Іщенко Алла та Галай Катерина


Доповідачі з групи МО-31 Заяра Валерій, Воротник Оксана та Богуславська Наталія


Доповідачі з групи МО-32 Козар Іван, Купрін Микола та Єщенко Анна


Вручення сертифікатів та нагород

          

Феєричне шоу з нагоди святкування Дня кафедри управління персоналом і економіки праці


Почесні гості: декан факультету економіки і менеджменту Вахтін С. Р. та декан факультету фінансів і обліку Коростошов О. М.


Найкращі представники фаху УПЕП студенти 1 курсу


Декан вітає студентку УПЕП-11  з відмінними успіхами у навчанні


Виступають студенти 3 та 5 курсів Гаркуша Ярослав та Панченко Наталія.


Бондаренко Ганна студентка групи УПЕП-42 гарно співає про кохання.


Куратор групи УПЕП-21 доцент Нестуля Світлана Іванівна вітає студента Маданцян Армена з успіхам у навчанні.


Куратор 3 курсу Максюта Вікторія Василівна і викладач кафедри УПЕП Тужилкіна Оксана Володимирівна вітають студентку Сірант Тетяну з відмінними успіхами у навчанні.


Танцювальний колектив ПУЕТ виконує жартівливий танок.


Учасники команди КВН «заводять» глядачів студентського шоу.


Панченко Наталія вітає гарним співом улюблену кафедру зі святом.


Східний танок від дуету «Шахерезада».


Куратор групи УПЕП-41 Бенях Валентина Володимирівна вітає студентку Животенко Ганну з відмінними успіхами у навчанні.


Доцент кафедри УПЕП Боровиков О.В. вітає студентів з успіхами у навчанні.


Підсумкова світлина студентів та викладачів - учасників феєричного шоу з нагоди святкування Дня кафедри управління персоналом і економіки праці ПУЕТ.

          

КРУГЛИЙ СТІЛ "Управління персоналом у ХХІ столітті в контексті соціалізації економічного розвитку України"

Кафедра управління персоналом та економіки праці 23 листопада, 2010 р. провела Круглий стіл.

На Круглий стіл запрошені підприємці міста Полтави та Полтавської області, магістри спеціальності управління персоналом і економіки праці з метою обговорення сучасних та актуальних питань з управління персоналом в умовах ринкових перетворень.

Проблеми, що винесені на обговорення: креативні підходи в управлінні персоналом у XXI столітті; стратегія та політика управління персоналом на підприємстві; лідерство в управлінні персоналом; інформаційні технології в управлінні персоналом; мотивація і оплата праці; соціально-психологічні аспекти управління персоналом.

З вітальним словом на засіданні виступили Каплін Д.С. – заступник міського голови міста Полтави, та Нестуля О. О. - ректор ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Власним досвідом та шляхами вирішення сучасних проблем з управління персоналом поділилися:

 • Костишина Т.А., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ПУЕТ, д.е.н., професор

 • Нестуля С.І., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ПУЕТ, к.і.н., доцент

 • Боровиков О.В.,  доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ПУЕТ, к.е.н., доцент

 • Шкурко В.В., заступник голови правління з економіки, фінансів та зовнішньоекономічних зв’язків ЗАТ "Полтавська фірма "Ворскла"

 • Козуб О.В. депутат міської Ради

 • Зінченко С.О., директор асоціації "Полтавамолоко"

 • Челебій-Кравченко К.Г., заступник Генерального директора ТД "Полагросервіс"

 • Гершкович С.В., генеральний директор ТОВ "Юнсон"
 • Лазарєв Ф.Е., оцінювач, арбітражний керуючий

 • Сіденко І.С. Провідний фахівець з кадрів ЗАТ "Миргородкурорт"

 • Круглова Т.І. Фахівець з кадрів Санаторію "Березовий гай" ЗАТ "Миргородкурорт"

 • Поздняков О.О., завідувач сектору з питань банкрутства в Полтавській області Державного департаменту банкрутства
 • Дмитрієв І.Ю., заступник начальника зі збуту електроенергії Полтавської філії ВАТ "Полтаваобленерго"
 • Скрипник А.О., керівник бізнесу крупних і VIP-корпоративних клієнтів Полтавського ГРУ Приватбанку

 • Лебединська О.М., директор товарної біржі "Полтавська універсальна"
 • Корчака С.М., Голова Полтавської організації Спілки наукових та інженерних об’єднань України

 • Крючко О.С., приватний підприємець

Студія "Місто" робила зйомку круглого столу. Виступили з інтерв’ю: Нестуля О.О., Шкурко В.В.

Показ по телебаченню був 23.11.2010 р.

          

Привітання