кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

          

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Полтавського університету економіки і торгівлі була створена (як кафедра Управління персоналом та економіки праці) 10 липня 2006 року. У 2018 році в результаті приєднання кафедри Економічної теорі та прикладної економіки вона отримала нинішню назву.

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії  здійснює професійну підготовку за:

  • освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 Економіка ступеня «бакалавр» і «магістр»;
  • освітньо-професійною програмою «Менеджмент людських ресурсів» спеціальності 073 Менеджмент ступеня «бакалавр»;
  • освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування ступеня «магістр».

Зазначені напрями підготовки адаптовані до міжнародних освітніх програм майже кожного економічного вишу в світі. Найбільш знаними є: Гарвардський університет (США), Оксфордський університет, Кембріджський університет (Великобританія), The University of Winnipeg (Канада), Економічний університет у Вроцлаві (Польща).

З моменту заснування до сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор Костишина Тетяна Адамівна.

Сьогодні на кафедрі працює згуртований і творчий колектив, якому не байдужі проблеми управління персоналом та економіки праці, який знає історію своєї кафедри та продовжує формувати і розвивати її традиції.

На кафедрі працює згуртований і творчий колектив професіоналів з питань управління персоналом, лідерства, економіка праці та соціально-трудових відносин, кадрового адміністрування, рекрутингу, оплати праці, мотивації персоналу, якості трудового життя, психології праці, управління конфліктами, управління командами  та ін.

В навчальному процесі науково-педагогічні працівники кафедри застосовують інтерактивні освітні технології, дистанційне навчання забезпечується через електронну платформу «Moodle».

Студенти кафедри мають широкі міжнародні можливості (детально в закладці  «Студентам»).

  1. Мобільність студентів у рамках програми ERASMUS+
  2. Програма академічних обмінів Турецької Республіки MEVLANA
  3. Програми стажування та проходження навчально-виробничої практики за кордоном.

Студенти відповідально ставляться та беруть активну участь у підготовці та проведенні конференцій, конкурсів та олімпіад, серед яких: Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг, управління персоналом і економіки праці» стипендіальна програма Пінчука «Завтра. UA» та ін. заходах.  Креативність, висока професійна підготовка, володіння іноземними мовами дозволяє випускникам кафедри бути конкурентоспроможними на вітчизняному та світовому ринках  праці.

          

Архів