кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Освітньо-наукова програма

          

Освітньо-наукова програма "Економіка"

Навчальний план Спеціальність "Економіка"

Рецензії на ОНП

          

«Опитування стейкхолдерів»

Моніторинг рівня задоволеності ЗдВО ОП "Економіка" за третім (освітньо-науковим) рівнем (І семестр 2023-2024 н.р.)

Опитування роботодавців щодо якості освітніх послуг при підготовці ЗдВО ОНП "Економіка" за третім (освітньо-науковим) рівнем

          

Навчально-методичне забезпечення

Англійська мова для академічних цілей

Філософія науки і методи наукових досліджень

Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях

Технології навчання в сучасній вищій школі

Виконання проєктів

Метафізика економіки

Інноваційна економіка

Ефективність управління трудовими ресурсами в контексті розвитку національної економіки

Педагогічна практика