кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Концепція розвитку кафедри

          

Справжній керівник володіє здатністю надихати
інших на найвищі досягнення, він дає їм свободу і
можливість для подальшого зростання…

Ф. Дж. (Бак) Роджерс,
відомий американський менеджер,
автор книги “Шлях успіху: як працює корпорація IBM”

Основними пріоритетами діяльності кафедри управління персоналом і економіки праці на найближчу перспективу є:

  • дотримання принципів кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
  • розробка і впровадження інноваційних технологій, сучасних форм і методів навчання;
  • сприяння життєвому самовизначенню, соціальному становленню студентів, формуванню у них лідерських якостей, а також позитивної мотивації щодо оволодіння необхідними професійними знаннями, уміннями і навичками;
  • розширення контактів кафедри з викладачами інших вищих навчальних закладів з метою активної співпраці та обміну професійним досвідом під час проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці”;
  • проведення засідань круглих столів, майстер-класів, тренінгів із актуальних питань управління персоналом в сучасних умовах за участю викладачів та студентів кафедри, а також практичних працівників різних галузей національної економіки.