кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми «Менеджмент людських ресурсів»

          

Економічна теорія

Етика ділового спілкування

Ораторське мистецтво

Організаційна поведінка

Національні моделі економічних систем

Ринок праці

Корпоративна культура

Управління виробничими групами

Демографія

Тренінг «Лідерство та управління командою»

Управління конфліктами

Управління командами

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Соціальна відповідальність бізнесу

Фізіологія і психологія праці

Управління персоналом

Управління трудовим потенціалом

Людський розвиток

Практична психологія

Історія та культура України

Іноземна мова за професійним спрямуванням